Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Testy osobowościowe szczeniąt

Anna Dankowska
Instrukcja obsługi szczeniaka ODC. 2/9

W kolejnym odcinku z serii autorka porusza zaganienie testów osobowościowych przeprowadzanych na szczeniakach z punktu widzenia hodowcy i opiekuna.

Transkrypcja Testy osobowościowe szczeniąt 

00:00:17 

Dzień dobry państwu Anna Dankowska jest tam hodowcom psów rasowych. 

00:00:22 

Rasy cavalier King Charles spaniel raz z panią kątem kontynentalny Miniaturowy, czyli papillon oraz TIM japoński. Jestem również dogo terapeutom i terapeutą. 

00:00:34 

Pracuję z dziećmi, pracuje z psami, a dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o testach osobowościowych szczeniąt czy warto, czy nie warto, jaką mają wartość, jaką mają wagę, jakie są rodzaje. 

00:00:49 

I co mówili, a co mówią na ten temat naukowcy jako hodowca bardzo często stykam się z tą z tym tematem z wielu. 

00:01:01 

Po pierwsze, Jestem pytana przez osoby, które kupują psy, również innych ras. Co sądzę o to jest taką osobowościowych, ponieważ chcą dobrze dobrać psa w danej rasy długo i starannie dobierali hodowle długo i starannie wybierali fill wybierali rasę i tak naprawdę chcieliby teraz wykonać. 

00:01:20 

Najlepszego dla siebie i swojej rodziny wyboru szczenięcia. 

00:01:24 

I L stykam się z tym również dlatego, że czasami ktoś mnie pyta, czy możliwe jest przeprowadzenie testów osobowościowych, by dobrać im szczenię z miotu w najlepszy. 

00:01:37 

Sposób, by był to wybór najbardziej celowy z punktu widzenia ich funkcjonowania, ich potrzeb ich rodzin. Zdarza się, że jest to rodzina, w której jest dużo dzieci. 

00:01:47 

Zdarza się to rodzina, w której nie ma dzieci. Zdarza się to zdarzać. Rodzina, w którym jest osoba dorosła lub dziecko niepełno. 

00:01:55 

Prawda? Zdarza się, że jest tam dziecko, które ma inne dysfunkcje, które których charakterystyczne cechy powodują i wywołują określone zachowania, które mogą być trudne lub łatwe lub ambiwalentne dla dla psa. 

00:02:11 

Zdarza się, że jest to rodzina, która dużo podróżuje. Zdarza się, że jest to rodzina, która której, której gdzieś tam nie ma. Czasami kogoś w domu jest więcej, więcej dzieci albo młodzież jest sama, nie ma dorosłych osób. 

00:02:25 

Bo wracają późno, są różne cechy charakterystyczne, różne, dlatego je wymieniam przykładowo, ponieważ w przypadku oczywiście jest mróz. 

00:02:34 

Każdy zgłasza z jakąś potrzebą. Ktoś chce kupić szczenię w moim przypadku. W dodatku moim Pszów, której ja hoduje do dogoterapii, bo są to rasy predestynowane do wykonywania. 

00:02:45 

Takie do pełnienia takiej roli, czyli pracy w dogoterapii. Ktoś chcę, żeby to był pies tylko do towarzystwa. Ktoś chce, żeby to był pies do Tańca z psem, do gity ktoś chce, żeby ten pies miał Czechy, któremu pozwolą realizować jakieś inne funkcje czy psem. 

00:03:03 

I teraz. 

00:03:06 

Też to osobowościowe budzą w związku z tym dużo. 

00:03:11 

Z jednej strony wątpliwości z 2 strony. 

00:03:14 

Z 2 strony. 

00:03:16 

Dają ta będą nadzieję, pewne myślenie, szansę na to, by. 

00:03:23 

By myśleć o tym, że możemy poprzez test osobowości wybrać psa, który bardziej niż inne osoby z danego miotu czy w ogóle zwanej raz, że będzie pasował do naszych potrzeb, czyli tym samym zwiększymy swoje szanse. 

00:03:36 

Cena dobre harmonijne funkcjonowanie z naszym. 

00:03:40 

Psem i teraz przede. 

00:03:42 

Wszystkim zacznę od cech osobowościowych Pszów. Według ras różnice między rasami to dotyczą tak naprawdę typów zachowań związanych z daną rasą. Czy pierwotnie hodowlano? O hodowano ze względu na funkcje, które pełniły. 

00:03:57 

Tp rasem można wyróżnić typy ras psów starych ras, czyli najbardziej spokrewnionych z wilkami tak zwane rasy pierwotne czy współczesnych raz takie, które są głównie psami do towarzystwa do umilania czasu człowiekowi lub spędzania z winy tego czasu psy pasterskie, które mają swoje określone funkcje przy zagadnieniu zwierząt czy pilnowaniu zwierząt, charty, psy myśliwskie czy psy górskie, które mają też swoje określone, jasne jasne funkcje. Myślę mi o psach powinno dotyczyć nie przynależności do grupkę geologicznych wbrew pozorom. 

00:04:30 

Lecz właśnie genetycznego pochodzenia ze względu na to, że zdarza się, że w grupie kynologicznej. 

00:04:36 

Znajduje się pies. 

00:04:37 

Teoretycznie przyporządkowany podpisy na przykład do towarzystwa, ale posiadają 3 cechy, które tą towarzyskość osłabiają, dlatego przede wszystkim i na to wskazuje. 

00:04:51 

Bardzo wielu naukowców powinniśmy zwracać uwagę na tą genetyczne pochodzenie psów na to, jakie cechy do czego zostały stworzone, jakie jest ich pierwotne pochodzenie i funkcje, które miały spełniać. Czyli dlaczego została ta rasa stworzona? 

00:05:08 

No i Czechy, które są, są powtarzalne w danej rasie. 

00:05:13 

Dziedziczenie zachowań cech osobowości to przedmiot badań bardzo wielu naukowców, takich jak Adam Miklos i Bryan Harold Vanessa łódź czy u Dogan closer, czy którzy wielokrotnie tak naprawdę odwołują się do badań również nad ludzką psychiką i grupowanie pewnych cech osobowościowych. 

00:05:35 

Pewne pewne. 

00:05:38 

Podgrupy i grupę. 

00:05:40 

Do których przynależy dalej cały zespół Czech i teraz ilu ludzi mówimy o cel takiej, tak o takich cechach jak otwartość na nowe doświadczenia. 

00:05:52 

A u psów skłonną mówimy o skłonności do zabawy i nawiązywania kontaktu. 

00:05:56 

Mówimy o ludzi ekstra wersji u psów o o takiej ciekaw w kości mówimy o ludzi, o zdolności do dogadywania się u psów, u psów mówimy o towarzyskość i mówimy o ludziach. O takiej cesze przeszła jak neurotyczność, a u psów mówimy wtedy o agresji. 

00:06:15 

U ludzi Czecha taka jak sumienność, a na przykład u psów zdolność do takiego analitycznego szybkiego podejmowania decyzji na przykład Pogoni czy podjęcia decyzji o jakimś innym zachowaniu. 

00:06:27 

Dlatego te cechy jako przedmiot badań tych osobowości są już od dawna analizowane przez przez. 

00:06:36 

Przez naukowców, którzy dochodzą do wniosku, że poza tym, że one oczywiście są przenosz alne, genetyczny, ponieważ Il rzeczywiście dane rasy charakteryzują się pewnymi cechami, rzadko się zdarza, że ta te cechy typowe dla najmniej razy nie są przenosza lne czy nie są przeniesione albo nie reprezentant danej rasy rzeczywiście zachowuje się jak nie nie reprezentant tejże rasy jednak podkreślają wszyscy, zgodnie po wieloletnich badaniach, że bardzo duży wpływ. 

00:07:07 

Oprócz tych cech pierwotnych, nazwijmy to czy czek przenoszone genetycznie są warunki hodowli i socjalizacja w stadzie i mają bardzo duży wpływ na dalszy rozwój psa. 

00:07:20 

I to bo to jest tak, proszę państwa, jak z dzieckiem dziecko może mieć świetny uwarunkowania genetyczne i zasoby, które są mu przekazane genetycznie, ale przy braku odpowiedniej stymulacji lub niewłaściwej stymulacji niewłaściwych warunkach rozwoju. Pewne cechy się mogą nie wykształcić. 

00:07:38 

Tak jakby mogły się wykształcić w innych warunkach. 

00:07:41 

Lub może dojść do wykształcenia cech niepożądanych czy zachowań niepożądane ze względu na brak zaspokojenia potrzeb również intelektualnych i stymulant stymulacji wielo zmysłowej, która sprawi, że te cechy oczekiwane przenoszone genetycznie z rozwinął się w takiej oczekiwane dla nas sposób i to samo jest z psami i to wspomnienie. Naukowcy nie podkreślają WE. 

00:08:04 

Wszystkich swoich publika. 

00:08:06 

Oczywiście następnie oprócz tego stada i tych warunków hodowli dochodzi zaspokajanie potrzeb przez nowego właściciela. Kolejno stado domowe to docelowe życie i współpraca z człowiekiem, czyli to, co zrobimy my, jakie stworzymy warunki i temu psu do dalszego rozwoju. Bo przecież kupując szczeniaka bierzemy go na jakimś odpowiednim dla niego od etapie rozwoju. 

00:08:27 

Gdzie już się wiele zadziało, tak jak się dużo dzieje z małym dzieckiem, zanim pójdzie do przedszkola. Jak zaczynają się, jak zaczyna chodzić do żłobka czy do przedszkola następują kolejne kamienie. 

00:08:39 

Milowe są kolejne etapy, w którym to dziecko zdobywa kolejne umiejętności, ale jest to warunkowane bardzo często środowiskiem. Jeżeli dużo mówimy do dziecka, on ma szansę dużo mocno rozwinąć słownictwo. Jeżeli zaznajamia my go z muzyką, ma szansę wykształcić dobrze. 

00:08:55 

Jest twoją swój słuch muzyczny, a również su, które pomaga mu no w nauczaniu, uczeniu się języków obcych uczenia jest to samo, jeżeli będziemy już tego szczeniaka, który załóżmy, miał bardzo dobre albo bardzo złe warunki w hodowli i bierzemy go i jesteśmy od tego pewnego etapu, kiedy on jest jeszcze bardzo malutki, a potem wchodzi w wiek młodzie. 

00:09:15 

N czy emama stwarzamy mu świetne warunki do tego, żeby on się dalej rozwijał, żeby się stymulował, żeby poznawał różne środowiska, różne sytuacje dajemy mu szansę prawidłowego rozwoju i czerpania dajemy mu szansę na samoregulację. 

00:09:29 

Dajemy mu szansę na rozwój, dajemy mu szansę na tworzenie ram, w których może funkcjonować i czuć się bezpieczny, tak samo jak z dzieci. 

00:09:38 

W związku z tym, po jak wpłyniemy na cechy takie pierwotne osobowości tego psa, by je wzmocnić, by je rozwinąć i stymulować? 

00:09:45 

Będzie miało ogromne znaczenie na IV. Ogromny wpływ na to, jak ten jest w wieku dorosłym, będzie funkcjonował, ile zostanie ukształtowany? 

00:09:54 

Testy osobowości mają oczywiście swoje podłoża. Popularność badań nad osobowością ludzką i zwierzęcą spopularyzowały dążenie do sprzetem towania osobowości szczeniąt w celu ewentualnego właśnie tak, jak wspomniałam, w skuteczniejszego dopasowania szczenięcia do danego domu fill, słynne testy przeprowadzone w Szwecji przez kenet a sfar Berga oraz Bjorna Fork Mana. 

00:10:17 

Tych przetestowano ponad 15000 psów 164 ruge. 

00:10:21 

Na raz dały podwaliny pod testy osobowości, następnie istotnie rozwijane wyniki pokazały ogromne zróżnicowanie, nawet w obrębie jednej rasy. Cechy główne osobowości u ludzi bywały powiązane u psów. Niekoniecznie. 

00:10:36 

Testy ich popularyzacja wiąz związana miały być, czy ich podłożem miało być selekcja hodowlana, czyli tak naprawdę to byśmy dobierali do hodowli psy czy reprezentantów danej rasy, które w najwyższym stopniu pokazują te oczekiwane przez wzorzec rasy cechy, czyli te cechy, dla których ta rasa została stworzona, dla które reprezentują. 

00:11:02 

Funkcje, dla których ta rasa powstała oraz to Wu, czego my oczekujemy po psie danej rasy. Zgodnie z tym wzorcem, który możemy, tak jak powiedziałam przeczytać z skw na wzorcach raz związku Kynologicznego w Polsce czy tych pisanych po angielsku WE wsi i one są również w Internecie dostępne oraz by osiągnąć te typowe dla rasy takie, jeżeli cavalier rasa, która umo hoduje, ma być psem radosnym, ma być psem. 

00:11:32 

Pozbawionym lęku pozbawionym obaw ma być przem, który jest znakomitym towarzyszem pogodnym, radosnym. 

00:11:40 

To i nie chcemy do reprodukcji do rozrodu to puszczać psów, które są ekstremalnie lękliwe, zachowawcze, nie nawiązując do kontaktu i nie towarzyskie po są to cechy niepożądane. 

00:11:53 

Jeżeli jest to cecha nie nabyta przez złe doświadczenie, tylko czychaja osobowości, to my nie chcemy, by w rozrodzie takie zwierzęta były one mogą sobie być. 

00:12:04 

I funkcjonować w rodzinie, ale wolelibyśmy takiego psa. Nie mówimy teraz w ogóle o kwestiach innych medycznych, typowo zdrowotnych, tylko właśnie tych cechach, które pokazują zachowanie, czyli te cechy osobowości. 

00:12:16 

Nie chcemy, żeby takie psy były w rozrodzie ze względu na to, że to nie są pożądane w tej rasie cechy osobowości i cavalier powinien być radosny, powinien być pozbawiony lęku i powinien być mieć zaufanie do człowieka i mieć towarzyski i chętnie nawiązywać relacje zarówno z psami. 

00:12:35 

Jak i. 

00:12:38 

Kolejny aspekt fl, które, które będziemy brać pod uwagę to, że testy osobowościowe szczeniąt miałyby nam jako nabywcy. Jeżeli jesteście państwo zwyczajnym nabywcom psa, nie jesteście państwo hodowcami, to mają państwu pokazać, bo ja dla hodowcy jest ważne, żeby to do rozrodu dopuszczać. 

00:12:56 

Reprezentanta, który ma te określone cechy, natomiast nabywca chce dodatkowo nabyć psa, który będzie do nich pasował do nich, do jego rodziny. 

00:13:05 

Na przykład pies o instynkcie myśliwskim wolałby, żeby ten instynkt go umniejszanie większe p. 

00:13:11 

Jest o instynkcie psa stróżujące go nie chcemy, żeby na przykład chcemy, żeby on był istotnie 3, które będzie służyło albo właśnie nie chcemy, żeby tych 3 nie pokazywał pies, który może zdradzić agresję. 

00:13:25 

Przypadkach jakiś określony chcemy, żeby on, żeby ta cecha była zmniejszona. Chcemy, żeby na przykład pies. 

00:13:31 

O dużym stopniu pobudzenia był mniej niż bardziej pobudzony, bo bardziej nam to będzie pasowało albo bardziej pobudzony, albo bardziej skłonny do. 

00:13:40 

Zabawy i bardziej skłonny, bo chcemy z tym psem uprawiać sporty. Chcemy, żeby on pełnił jakieś konkretne funkcje i chcemy, żeby on tą cechę miał bardzo silnie zaznaczoną. 

00:13:48 

Ponieważ taką ma pełnić dla nas funkcje w naszej rodzinie ma aktywnie uprawiać sport, więc nie chcemy takiego osobnika ze stada, które za bardzo tego nie chce. 

00:13:56 

Mamy stado albo nie mamy stada, mamy znajomych, którzy mają psy, więc z tym, że pies był towarzyskich lub jalny, żeby nie było problemu, gdy się spotkamy, bo często się spotykamy. 

00:14:06 

Chcemy wybrać. To jest taka nasza motywacja, która ewentualna sza nabywcy motywacja do tego, by ten test osobowościowy szczeniakom przeprowadzić. 

00:14:17 

No i chwilę, teraz się zatrzymajmy nad najpopularniejszymi testami opublikowanymi, opracowanymi i wielokrotnie przebadany mi sprawdzonymi przez naukowców, więc zacznę może od testów testu campbell a. 

00:14:30 

To jest jeden z takich pierwszych testów, który powstał na bazie testów, które powstawały najbardziej. Pierwotnie został zmodyfikowany i swoim finalnym kształcie wygląda następująco, opowiem państwu troszkę taką scenę i taką scen, jak jak rozgrywa się takie badanie. Jak przeprowadzamy takie badanie, jakie są jego cechy charakterystyczne, jakie musi spełniać funkcje i jaki jest jego cel? 

00:14:56 

Więcej osobowościowy szczeniąt CD dość popularny też stosowany przez różnych hodowlach profesjonalnych, też przeprowadza się w wieku 7 tygodni, czyli gdy szczenię ma 7 tygodni. 

00:15:10 

Jest to 5 testów, które obejmuje umiejętność nawiązywania kontaktu, towarzyskość z bada, predyspozycje stadne, chęć towarzyszenia człowiekowi, akceptację dyskomfortu, akceptację dominacji. 

00:15:23 

Czyli jakby sprawdza pobudliwość kontra wstrzymanie, chęć obrony kontra czynna czynnej kontra bierna dominacja, kontra uległość. Towarzyskość też wprowadzone przeprowadzane jest. 

00:15:35 

Przez osobę obcą. 

00:15:37 

Test ma wskazywać typ dominujący ze skłonnością do agresji dominujący zrównoważenie, uległość albo wycofanie to są wyniki testów, które do których doprowadzają nas kolejne czynności, które wykonujemy w obecności szczeniaka. No nie Jestem w stanie tu Państwu całego testu przeprowadzić. 

00:15:55 

Natomiast generalnie. 

00:15:57 

To jest, to jest czas, który właśnie prowadzi obca osoba zupełnie bez towarzystwa domowników czy czy hodowcy innych psów sprawdza, w jaki sposób ten pies reaguje na dotyk na silny dotyk? 

00:16:11 

Sprawdza, jak reaguje na jakiś dyskomfort ową dla ciebie sytuacja na przykład odwrócenie na grzbiet przytrzymanie 30 sekund. 

00:16:18 

Na taką reakcję domin akcyjną ze strony tego badającego na umiejętna nawiązanie kontaktu. Taki jak na przykład tak jak na przykład. 

00:16:31 

Podjęcia zabawy czy reakcja na dźwięk wyborczy i szereg innych tego taki tego typu plug. 

00:16:40 

Na razie nie komentuje, jakby tych wyników i tych możliwości, które daje ten test oraz tego jak wiarygodne są ich wyniki. 

00:16:51 

Opowiem jeszcze o 2. Kolejnym najbardziej popularnym teście osobowościowo szczeniąt. To jest też małżeństwa wolga rdu w wolfhard UE i tu znowu mamy. 

00:17:02 

Wieloletnie badania, które doprowadziły tych państwa do do stworzenia tego testu dość popularnego i dość powszechnie stosowanego przez hodowców. 

00:17:12 

Tutaj znowu wiek szczenięcia to jest nie bez powodu. Zaraz powiem dlaczego aż 7 tygodni. 

00:17:16 

Te same zaznaczam testy przeprowadza się dla wszystkich ras znaczy J OWCZARKA N Owczarkowi nie wiem w skiemu labrador owi Gordonowi chart owi i kawalerowi robi się ten sam test. 

00:17:28 

Badanie przeprowadza się w obcym miejscu przez obcą osobę. Bardzo daleko na tym bardzo daleko z daleka z dala od stada na część się wywozi tego szczeniaka. On jest tam sam bez stada, bez matki, bez hodowcy i robi to obca osoba. 

00:17:42 

To jest coma określać ma określać znowu potencjał posłuszeństwa i temperament. Chęć współpracy z człowiekiem. 

00:17:49 

Typ obrus odruchów. 

00:17:50 

Obronnych tendencje do dominacji, wrażliwość na bodźce dźwiękowe dotykowe. 

00:17:55 

To jest takie trochę poszerzenie testów CD o te właśnie przede wszystkim te bodźce sensoryczne nazwijmy to, czyli dotykowe, dźwiękowe, wzrokowe. 

00:18:05 

Co ma określać, jaki jest cel cele znowu grzecznie pobudliwości potencjalnej pobudliwości takiej przewidywanej pobudliwości. 

00:18:12 

Wsza w przyszłości. 

00:18:14 

Odruchów obronnych, jego domina, tendencje do dominacji specjalności i jego wrażliwość. 

00:18:20 

Idę więc jaki jest ogólny ten ogólny test osobowościowy, który przeprowadza się w wieku 7 tygodniu szczeniaka ma na celu to, żeby potencjalnemu nabywcy pokazać, jakie ten pies przewiduje się będzie przejawiał cechy. 

00:18:37 

EE w przyszłości jako dorosły pies. 

00:18:40 

Hej, czy będzie bardziej dominującym osobnikiem czy mniej? Czy bardziej będzie się nadawał do rodziny z dziećmi czy mniej? Czy bardziej się będzie nadawał do stada innych psów czy mniej, czy będzie bardziej uległy, czy bardziej bardziej będzie bardziej stawiał opór, czy będzie jak czy będzie bardziej skłonny do posłuszeństwa, do szkolenia czy mniej? 

00:19:03 

Taki jest cel tych tych tych badań, jeśli chodzi o wnioski, które płyną, ponieważ bardzo wiele podjęto badań po powstaniu tych testów, które mają na celu, miały na celu weryfikację wiarygodności tych testów, czyli zbadano szczenięta według wytycznych tych testów, kolejno by po latach sprawdzić to, czy rzeczywiście te cechy, które zostały przewidziane. 

00:19:33 

Za pomocą tego testu i przez ten test określone jako takie, które mają wystąpić w przyszłości. Czy one faktycznie wystąpiły? 

00:19:42 

No i wyniki są następujące, przede wszystkim jakby cel został jasno określony, czyli ta selekcja hodowlana w rasie. Selekcja hodowlana w hodowli samej oraz selekcja pod kątem przeznaczenia przej umiejscowienia go we właściwym domu czy we właściwej rodzinie, czyli jeżeli rodzina tego oczekuje psa o tak więc bardziej dominującym czy czy bardziej wyraźnym temperamencie to będzie ten pies do niego betę szczenie bardziej do nich pasowało, a do innym temperamencie będzie pasowało mniej. 

00:20:12 

I teraz, jeśli chodzi o wiarygodność testów wielu. 

00:20:15 

Chłodny mnie, gdy pytam, gdy pyta mnie ktoś czy czy można przeprowadzić test? 

00:20:22 

To ja jako hodowca fill ja jako dowca nie wyrażam na to zgodę. Za chwilę powiem dlaczego ll, ale przede wszystkim nie wyrażam zgody ze względu na forma, w której ten test jest przeprowadzany, bo uważam, że w okresie a jest to okres intensywnej tuż przed okresem największej tych kryzysem. Okresem krytycznym lękliwość ił psa. 

00:20:44 

Jest to sytuacja nienaturalna. Kojarzy mi się z sytuacją, w której dziecko byśmy nagle oderwali od mamy, wywieźli w obce miejsce vaio z obcą osobą i kazali sprawdzać, czy on będzie towarzyskie. 

00:20:57 

Proszę chętnie nawiążę kontakt czy ono w takich okolicznościach oderwane od mamy oderwane od rodzeństwa, oderwane od rodziny w obcym miejscu chętnie zareaguje na propozycję zabawy, czy chętnie zareaguje na przytrzymanie na reakcję domina do tych domina cyj ny? 

00:21:14 

Na sytuacje dyskomfort ową swojego. 

00:21:16 

Chciała, czy chcielibyśmy, żeby nasze dziecko było tak też to wada ICO miałoby to przynieść w przyszłości? Nie chcielibyśmy i ciami jest bardzo podobnie. 

00:21:24 

One mają swoje prawa danym okresie rozwoju. Nie bez powodu szczenięta mają opuszczać hodowle około 12 tygodnia życia, dlatego nie jest naturalne, bez zabierano jest w sposób sztuczny, bez specjalnego powodu, jaki mogą być wskazania medyczne od stada. 

00:21:44 

I dowiedziono, następuje wskutek badań, dowiedziono, co następuje i to absolutnie przekonuje mnie finalnie do tego, że te testy osobowościowe nie mają wiarygodności takiej, by ich wartość jakby badawcza wartość diagnostyczna była na tyle wysoka, by pomóc nam w tych realizacji celów, które sobie postawiliśmy, czyli selekcji hodowlanej oraz selekcji pod kątem przeznaczenia. 

00:22:13 

Czyli po pierwsze wiarygodność testów, co wykazano w następnych badaniach naukowych źródła podaje na koniec biografii. Można się z nimi chętnie zapoznać wpływ, natomiast zdecydowanie osobowość też pijącego. Czy? 

00:22:25 

Jest on bardziej stanowczy czy mniej? Czy mam bardziej dominujący sam z siebie charakter, osobowość czy mniej? Czy ten testujący jest bardziej, czy mniej towarzyski, czy kontaktowy w lepszym lub gorszym nastroju? 

00:22:38 

Ponadto w ciągu życia psa dochodzi do zmiany charakteru. To na pewno też wiemy je nawet nie mając doświadczenia z psami, że tak samo dzieje się z dziećmi. 

00:22:48 

Dziecko, które w dzieciństwie czasami było cicha, nie, nie, nie charakteryzował je wielki temperament czasami na jakimś w jakimś momencie swojego rozwoju dochodzi u niego do zmiany, które sprawia, że ona się staje otwarte, ekstrawertyczne i zupełnie inny sposób reguluje i. 

00:23:06 

I swoje zachowanie dziecko z kolei, które fill czasami w dzieciństwie było bardzo ekspresyjne, było bardzo żywiołowe, bardzo aktywne. EW czasem po nuje swoje emocje dochodzi u niego do samoregulacji, która powoli pozwala mu WU inny sposób reagować na nowe sytuacje na nowych ludzi, czyli na to, co tutaj też badamy. Tak samo jest. 

00:23:29 

Owszem pewne cechy oczywiście pokazują się wyraźnie od razu, ale pokazują się podczas obserwacji, która nie może być jednokrotna, bo to jest małe zwierzątko, małe szczenie, które w danym momencie może być niewyspane. 

00:23:45 

Może mieć fill, nie taki nastrój jak codzień może mieć gorszą formę, może akurat zainteresować się czymś innym i niekoniecznie ten jednokrotny tez determinuje nam jego przyszłą osobowość, ponieważ zmiana. 

00:23:59 

Dowiedziono to naukowo, że charakter zmienia się w ciągu życia psa, aż osiągnie on tą grą pełnię pełni dorosłą. 

00:24:07 

Kolejne warunki testu szwedzkie badania woj. Strona i San sandgren pokazały, że nie znaleziono dowodów na to, by na podstawie testów wieku szczenięcym dało się określić osobowość dorosłego. 

00:24:19 

Prze potwierdzono to kolejno innymi badaniami. Bez wątpienia fill pod potwierdzono to na bardzo dużej grupie psów, w których tak jak powiedziałam dokonano analizy. Najpierw dokonano testów w wieku szczenięcym, a potem sprawdzono ich wiarygodność. 

00:24:37 

Gdy psy były już dorosła? 

00:24:39 

Nie wiarygodność testu mapy odłożę między innymi w takich aspektach jak niektóre cechy tam Parlamentu mogą być determinowane genetycznie, jednak potrzeba czasu, by się w pełni ujawniły, czyli jest opóźnienie w ujawnieniu się 3, czyli w wieku szczenięcym one się nie pokazują, ale pokażą się później, no i odwrotnie. 

00:24:55 

W wieku szczenięcym się pokazują jeszcze, bo są to zachowania szczenięce, a potem się reguluje na tyle taki pies, że że wraca do swoich pierwotnych cech rasy, czyli tych 3, które determinują jego zachowania jako zachowania genetycznie u warunkow. 

00:25:12 

Tak mogę podać przykład cavaliera, który w wieku szczenięcym był kompletnie zachował się, jak nie kavali z punktu widzenia towarzyskość i dotyku reakcji na dotyk reakcji na na człowieka reakcji na na reguły, na zasady na ramy, na samoregulację, ale z wiekiem się tak wyregulował. Wyregulował się też pod wpływem prawdopodobnie czynników środowiskowych, na tyle, że jest teraz typowym reprezentantem swojej rasy. 

00:25:41 

Ostateczny wzór osobowości stabilizuje się w wieku późniejszym niszczy Niemcy i nie do końca udowodniono badań badaniami naukowymi. Może te cechy o pokazywane w wieku szczenięcym miałyby determinować ten te wnioski. 

00:25:58 

Osobowość, a doświadczenie? No są powiedziałam wcześniej doświadczenie w istotnej mierze będzie kształtować zachowanie i Czechy i testy na szczenięta hm mają psych. To tu dokonywano testów, które na szczenięta, które miały pracować jako pies, przewodnik i porównam. 

00:26:12 

To sytuacja, w której dokonano badania w wieku 7 tygodni psów, które miały być pracować jako pies przewodnik, czyli jakby wykazano, że te cechy, które się ujawniły pod wpływem testu, pokazały predyspozycje tego psa jako psa przewodnika. Ll kolejno zostały te psy umiejscowione w sposób celowy w różnych warunkach stymulują tych mniej stymulujących fenolowych. 

00:26:38 

I rozwój tych psów jako dorosłych psów, ich przydatność do pracy jako psa przewodnika była totalnie różna, czyli jakby ogromny wpływ pokazało środowisko stymulujące środowisko, prowadzenie psa, kontakt z człowiekiem, budowanie relacji i właściwe prowadzenie i właściwe budowanie relacji. Człowiek pies, czyli jakby te badania w sposób definitywny już pokazały, że te testy mają niską wiarygodność. 

00:27:05 

Brak potwierdzeń naukowych na skuteczność i przewidywalność ach osobowości przy testowaniu me szczeniąt potwierdzili bing los i Brat Shaw Jones i Kogos, co ma związek ze zmieniającymi się cechami i ich ewoluowanie miklos i wskazywał również na te aspekty na takie aspekty jak reakcja na nowy bodziec bardzo zróżnicowany wiek u różnych ras przeprowadzania testu, ponieważ tak naprawdę w Il. 

00:27:30 

W danych danej rasy rozwijają się w różny sposób w różnym tempie przy Golden rozwija się inaczej niż samojed kavali. Rozwija się inaczej niż niż owczarek niemiecki i różnym czasie dochodzą do tych samych umiejętności czy do tego samego etapu rozwoju emocjonalnego badania ramami kross jego pokazują na konieczność powtarzalności tych testów, a testy, kamera czy wolga rodów nie zakładają powtarzalności, tylko zakładają przebadanie psa w wieku 7/7 tygodnia. 

00:28:04 

Za życia i miałoby to determinować tej i zło docelowe cechy. 

00:28:10 

Kolejno pan profesor Miklos i wskazuje na konieczność obserwacji w dłuższym okresie zakresie przede wszystkim rozwoju sensorycznego i motorycznego, szczególnie trudne do przewidzenia są badania testowe, które dotyczą reakcji na bodziec, na przykład hałas czy badania dotyczące Lękliwość i NATO wskazał pan Adam pan, profesor Miklos i w sposób bardzo wyraźny na skutek swoich wieloletnich badań przewidywalność cech. Co wynika z tych doniesień należy raczej oprzeć na obserwacji rodziców. 

00:28:39 

Czyli II chce jako dorosłych osobników właściwej specjalizacji w hodowli oraz kolejno w nowym domu, czyli jest znowu niezwykle ważna. 

00:28:48 

Rzetelna ocena wprawnego oka hodowcy, dlatego warto ustalić, czy ten hodowca taką wiedzę, takie doświadczenie i takie umiejętności ma by te cechy rzeczywiście wskazać po obserwacji szczeniaka w stadzie stadzie złożonym z mamy i rodzeństwa w stadzie szersza niż mama i rodzeństwo stać domowym. 

00:29:09 

W relacji z człowiekiem, ale nie po jednokrotnym badaniu w takich wyjść rolowanych, trudnych i stresujących sytuacjach tylko w sytuacjach różnych. 

00:29:18 

W których to szczenię jest narażane, stymulowane i prowokowane do tego, by pokazać, jakie ma cechy. Wtedy ta ocena hodowcy i te obserwacje hodowcy będą miały największą wartość diagnostyczną i największą wartość przy selekcji zarówno hodowlane, jak i tej selekcji, która ma prowadzić do tego, by na w najwyższym stopniu najlep w najwyższym stopniu dobrać psa do domu i do człowieka. 

00:29:47 

Wielkość badania pokazały też, że płeć, że są takie czynniki, jak które determinują pewne wybrane cechy i one zostały obserwowane. 

00:29:57 

To zaobserwowane przy licznych badaniach. To jest na przykład płeć. Samce są dość, zdają się być bardziej stabilne, psychiczne, mniej lękliwe, ale mają z kolei planem się do dominacji i częściej reagują na gres jest otoczenia, co też może wpłynąć przez doświadczenia. Kolejne na ich dalsze zachowania. W dalszym na dalszym etapie rozwoju. 

00:30:20 

Kolejno wielkość szczeniaka w miocie na są badania, które pokazały, że większość ciągnięta mają większą skłonność do obrony stada i dominacji najbardziej lękliwe najmniej pobudliwy szczenięta w miocie mają taką taką taką skłonność później jako psy dorosłe i tutaj moje doświadczenia osobiste potwierdzają te wnioski. 

00:30:40 

Rzeczywiście szczenięta, które wolniej Eksplorował Yy to nie było oparte na jednokrotnej badaniu przez obcą osobę w nie obcym środowisku, tylko na moich obserwacjach, które dokonywały się w różnych okolicznościach. 

00:30:53 

Kiedy te szczenięta były razem, były z mamą i w tej samej sytuacji tak samo socjalizowane. Tak samo odchowane reagowały w różny sposób na nowe bodźce. 

00:31:02 

Na wyjście na pierwsze wyjście na dwór na pierwsze wejście do innego domu, na pierwsze wyjście do weterynarza na pierwsze przekroczenie progu nowego pomieszczenia na na. 

00:31:12 

Wszelkie nowe okoliczności. 

00:31:14 

Jeżeli jeszcze nie reagowało inaczej niż fill, mimo że było w stadzie, mimo że było by miało, powinno mieć poczucie bezpieczeństwa ze względu na zachowanie pozostałych szczeniąt lub matki innych posłów w stadzie. 

00:31:28 

Mimo Wszystko jego jego ta chęć i jego odwaga do eksplorowania otoczenia była zmniejszona, co powodowało i pokazywało mi. 

00:31:38 

W każdym przy każdym kolejnym doświadczaniu tego szczeniaka i moim mojej obserwacji, że skoro to było powtarzalne, to może to być pokazywać pewną wrodzoną cechę wrodzoną. 

00:31:52 

Która może następnie zostać w dalszym rozwoju tego szczeniaka. Utrzymana czy może pokazać się jako taka cecha? 

00:32:01 

Która mu rzeczywiście zostanie jako cecha osobowości ze względu na to, że jakby warunki, w których wzrastał otoczenie w tych wzrastał było takie same jak pozostałych pozostałych szczeniąt, a mimo Wszystko one odważniej, chętniej, bez bardziej bezkompromisowo reagowały na te nowe sytuacje z mniejszym oporem z mniejszym lękiem związku. 

00:32:21 

Z tym ta obserwacja hodowlana, o tym chcę powiedzieć dla obserwacja, która daje hodowcy tą możliwość zobaczenia szczeniaka w różne dni w różnych okolicznościach, na różnych etapach rozwoju. 

00:32:32 

W porównaniu do innych szczeniąt w porównaniu do czy pewnym układzie stadnym daje z pewnością. 

00:32:38 

Dużo lepszy pogląd rzetelne wprawne doświadczone oko daje więcej możliwości przewidywania, co będzie się działo później, niż też to osobowościowe przeprowadzone w takich warunkach, których sami nie chcielibyśmy być testowani. 

00:32:57 

Wielokrotnie podejmowano też próby różnych innych testów i reakcji szczeniąt, a nawet trochę starszych. Już potem psów na nowe okoliczności, które były dla nich też bardzo nienaturalne. 

00:33:08 

Czyli sytuacje, w których sami byśmy się Bali w sytuacje, w których sami czulibyśmy się niespokojnie. Dlaczego pies miałby zareagować brakiem niepokoju? 

00:33:19 

Bardziej zastanowiło, by mnie wtedy, gdy pisałam o tych, czytałam o tych warunkach, w których te psy były testowane. Dlaczego one się nie bały? 

00:33:28 

Jeżeli by się nie bały, czy to jest z nimi nie tak, ponieważ tak naprawdę okoliczności, w których zostały nagle stawiane, nie chciał być postawione żadne dziecko, że żaden. 

00:33:39 

Przedstawiciel młodzieży ani żadna dorosła osoba w sposób z w sposób zorganizowany z zaskoczenia oraz w otoczeniu dla siebie zupełnie nieznanym im nieprzewidywalną. 

00:33:52 

W związku z tym podsumowując L nie nie ma doniesień naukowych, które potwierdzają wiarygodność testów osobowościowych, szczeniąt związku z tym l nawet ta staranność, którą, w której chcemy, którą chcemy zastosować przy wyborze psa do hodowli czy wyborze psa do naszego domu. 

00:34:10 

Winna jednak opierać się na doświadczeniu prawnego. Hodowcy z odpowiednią wiedzę. Dziękuję bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały