Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Stymulacja neurologiczna szczeniąt

Anna Dankowska
Instrukcja obsługi szczeniaka ODC. 6/9

Autorka odpowiada na pytanie czym jest stymulacja neurologiczna szczeniąt oraz rozważa, czy warto ją stosować

Transkrypcja Stymulacja neurologiczna szczeniąt 

 

00:00:17 

Dzień dobry państwu Anna dankowska, Jestem hodowcą psów rasowych. Hoduje rasy cavalier King Charles Spaniel Chin, japoński oraz spaniel kontynentalny miniaturowy czyli pa. 

00:00:29 

Chciałabym dzisiaj państwu powiedzieć o stymulacji neurologicznej i szczeniąt ll czy warto, czym jest w ogóle w tym stymulacja neurologiczna szczeniąt? 

00:00:42 

Jakie są doniesienia naukowe i czy warto ją wykonywać i kiedy? Ponieważ bardzo wielu hodowców tak naprawdę w Internecie czy gdziekolwiek na swoich fanpage'ach pokazuje, że właśnie tą stymulację wykonuje jest wielu behawiorystów wsi, którzy powtarzają poglądy. 

00:00:59 

Że warto stymulacji neurologicznej dokonywać. 

00:01:03 

Ja dzisiaj państwu chcę opowiedzieć o tym, czym jest owa stymulacja neurologiczna, czy warto, jak i jak do tego odnoszą się naukowcy. 

00:01:13 

Jakie są badania, ponieważ tak naprawdę nie chodzi o poglądy na ten temat, bo poglądy czy opinie można mieć? Czy naszym zdaniem jest ładny kolor różowy czy bardziej ładny jest niebieski? Natomiast wydaje mi się, że w przypadku tak istotnej rzeczy jak jak odchów. 

00:01:31 

Stymulacja rozwoju warto jest oprzeć się jednak na rzetelnych badaniach naukowych, które weryfikują doniesienia czy koncepcje związane z rozwojem szczeniąt. 

00:01:43 

Zatem przede wszystkim chcę zacząć od tego, jak rozwijają się narządy zmysłów u psów, ponieważ tego w dużej mierze dotyczy stymulacja neurologiczna. 

00:01:56 

Przede wszystkim zmysł dotyku rozwija się już w łonie matki już w okresie prenatalnym, czyli przed urodzeniem. Podobnie jest z odczuwaniem ciepła receptory ciepła wsią rozwijają już przed urodzeniem, rozwijają się w pełni kilka dni po urodzeniu, o czym zaraz powiem, dlaczego ma to istotne znaczenie zmysłu węchu rozbija się po urodzeniu. 

00:02:19 

Od razu mysłów smaku już przed urodzeniem, już kiedy, kiedy tak jest karmiony czy jeszcze nie jest karmione w łonie matki zmysłu wzroku. Początek rozwoju tego zmysłu to jest około 14. 

00:02:32 

Dnia życia Szczenięcia. Wtedy on dopiero otwiera oczy i około 3 miesiąca kończy się rozwój tego zmysłu. Także nasz słuch rozwija się między 17. Dniem życia, szczenięcia a 3 miesiące. 

00:02:47 

I teraz. Dlaczego? 

00:02:48 

Odczuwanie ciepła ma takie duże znaczenie. Nie bez znaczenia jest fakt, że jeżeli urodzą nam się szczeniaki, to. 

00:02:57 

Każdy profesjonalny hodowca ma albo lampę grzejną, albo ma matek, że także grzejną, która ogrzewa szczenięta, ponieważ one jeszcze właśnie nie mają termoregulacji i mimo że opiekuje się nimi matka, która naturalnie chroni je i dodaje, daje mi swoje właśnie ciepło to jednak gdy chcemy, żeby nie doszło do jakichkolwiek zaburzeń w tym zakresie, to zajęcie, uszczelnienie rozwiniętej termoregulacji w takim, czyli taki. 

00:03:24 

Kilka dni po urodzeniu nie zacznie stabilizować tej termoregulacji. W ten jesteśmy właśnie po to wyposażamy. Kończę do odchowu szczeniąt. 

00:03:34 

W takie urządzenia, by zapewnić im ciepło na stałe wobec tego, że samo się jeszcze nie wyreguluje, nie przesunie i jeszcze nie przytuli do do brata czy dom. A czy do matki? 

00:03:49 

Tak wygląda ramowo rozwój zmysłów i teraz jakby stymulacja neurologiczna, czyli powinna być głównie stymulacją fill związaną z rozwojem zmysły, czyli przybieraniem zmysłu wzroku rozwoju zmysłu wzroku w dotyku słuchu czy pozostałych smaku i in. 

00:04:10 

Stymulacja neurologiczna szczeniąt, które potrzebują właściwie wprowadzania w świat korekty. Zachowanie ochrony w zależności od sytuacji. 

00:04:20 

Można można zobaczyć tutaj na krótkim filmie. Ilustruje to tutaj w jakiś sposób, takie bardzo świeżo narodzone szczenięta, leżące jeszcze to właściwie mające kilka dni są przy matce. 

00:04:34 

Ona z nimi jest praktycznie cały czas wychodzi tylko, żeby załatwić potrzeby fizjologiczne, zjeść i się napić. Tak naprawdę przez pierwsze 3 tygodnie życia szczeniąt on. 

00:04:46 

One zachowują się i one. Hmm taki sposób bierny, że właściwie cały czas matka jest z nimi, czyli pomaga im załatwiać potrzeby. 

00:04:59 

No bo tego same nie potrafią poprzez stymulację narządów, stymulacje brzucha pomaga im trawić poprzez masaż brzucha językiem pomaga im przewrócić się z boku na bok, żeby zmienić im pozycję, żeby stymulować układ krwionośny. 

00:05:16 

Ale pomaga i karmi je sprawia, że one się załatwiają i te odchody zjada. Jest to, to jest to zachowanie zupełnie. 

00:05:28 

Ll zupełnie naturalne i teraz czym jest owa stymulacja neurologiczna, która oczywiście zyskała na pewne ramy i została w jakiś sposób zdefiniowana i określona? 

00:05:40 

Ll podstawą jest to, co powiedziałam, czyli to, że szczenięta potrzebują wprowadzenia w świat korekty, zachowań i ochrony, ale również zaspakajania przestymulowania tego rozwoju zmysłowego i sensorycznego i motorycznego. 

00:05:53 

I dla sytuacji symulacja neurologiczna według założeń programu Bijo sensor powinna następować między 3 a 16 dniem życia. Szczeniąt autorzy metody wskazują na pozytywne skutki w obszarze poprawy funkcjonowania układu krwionośnego, zwiększonej fill skutków w postaci zwiększonej odporności na stres większej odporności na choroby regulacj na regulację wydzielania hormonów adrenaliny. Brak jest jednak fill i to trzeba podkreślić. Czytałam stanowczością czego? 

00:06:24 

Liczne badania naukowe wiarygodnych jednoznacznych badań, które potwierdzają skuteczność z sumarycznych neurologicznej w każdym przypadku wskazuje się na celowość stosowania stymulacji neurologicznej w przypadku niedostatecznej stymulacji szczeniąt przez suka. 

00:06:39 

Czyli w sumie racja logiczna w dużej mierze polega na tym, że w tym okresie newralgicznym, czyli między 3 a szusz 16 dniem życia. 

00:06:49 

Oczekuje się od hodowcy, że będzie mniej więcej co 20 godzin. Wykonywał różne ruchy, różne zastosował dotyk, czyli dotykało opuszków, łapek przewraca. 

00:07:02 

Do góry nogami to szczenię przewracał na grzbiet na brzuchu, obracał, dotykał, głaskał, naciskał, generalnie stymulował zmysły przedsionkowy proprio cep ty wny zmysłu dotyku. 

00:07:18 

Tak naprawdę kolejno jeszcze nie wzroku, ale już powoli. 

00:07:23 

I teraz, biorąc pod uwagę to, że w naturze nie ma w tym człowieka naturze, nie było człowieka i naturalnie wszak ze swoim instynktem matki zajmuje się swoimi szczeniętami właśnie w takiej celowość. Jeżeli obejrzymy. 

00:07:43 

Filmiki, które czy filmy, gdzie jest suka ze swoimi małymi właśnie szczeniętami, albo mamy taką okazję zobaczyć to na na na własne oczy. To widzimy, że ta stymulacja sztuki. 

00:07:58 

W prawidłowo funkcjonującej zdrowej nas problemów zdrowotnych lub innych behawioralnych, normalnych warunkach rozwoju. Kiedy suka jest wyciszona, kiedy jest nie warunkowa się w warunkach stresowych? Stymulacja neurologiczna następuje zupełnie naturalnie. Suka stymuluje szczenięta nakarmione i zaopiekowane odpowiednio przez sztukę nie piszczą. 

00:08:22 

Lel tylko generalnie przez te właśnie 3 tygodnie pierwsze życia w. 

00:08:28 

Sposób zupełnie naturalny się rozwijają, czyli są karmione. Następnie są pobudzane do wydalania. Do trawienia są pobudzę suka, wylizuje i mórz Wylizuje im oczy, żeby stymulować rozwój tych organów, które za chwilę mają się wykształcić na na należyty sposób, żeby jeszcze nie otwiera oczy, to też stymuluje szuka poprzez lizanie już. 

00:08:52 

Cało cało cało to. 

00:08:53 

Miejsce, gdzie za chwilę to ocasio. 

00:08:55 

Tworzy liże łapy oczyszcza, gdy szczelnie się zabrudzi. 

00:09:01 

Przede wszystkim stymuluje do tego, żeby szczeniak się załatwiło, potem je karmi, potem się koło nich kładzie, daje im ciepło, daje im dotyk, czyli tak naprawdę prawidłowo funkcjonująca suka w hodowli, prawidłowo rozwiniętym instynktem oraz zdrowa i dobrym samopoczuciu będzie się zajmowała i stymulowała to szczenię neurologicznym w wystarczający sposób. 

00:09:26 

Z punktu widzenia nauki nie ma dostatecznych dowodów na to, że dodatkowa stymulacja i ingerencja człowieka w tą stymulację neurologiczną szczeniąt jest celowa. 

00:09:37 

Bo to jest? 

00:09:37 

Tak jak badania pokazują rozwój dziecka, to dziecko. 

00:09:43 

Dziecko potrzebuje Dotyku, potrzebuje bliskości, potrzebuje przytulenia karmienia, potrzebuje czystej pieluszki, potrzebuje masażu, potrzebuje, żeby je chwycić, przenieść, żeby je obrócić. I to Wszystko robimy ze swoimi dziećmi ludzkimi. 

00:09:57 

I to samo robi suka ze swoimi szczeniakami. 

00:10:00 

Jeżeli ja z jakichś przyczyn zdarzy się tak. 

00:10:04 

Że szukasz przyczyn behawioralnych leżących po jej stronie PSE, czy przy czym przy licznym lub co gorsza z przyczyn medycznych, czyli złego samopoczucia zdrowia suki nie ma ona siłę nie jest w stanie zaspokoić tych potrzeb szczeniąt w taki właśnie sposób, poprzez tą dedykowaną stymulację neurologiczną. 

00:10:23 

To my to. 

00:10:24 

Bardzo szybko, jako hodowcy wiemy, wiemy, bo szczenięta wtedy piszom. Czasami bardzo przeraźliwie. Czasami widzimy, że one są, że one bardzo mało z nimi przebywa. 

00:10:35 

Nie, czyli nie są to szczególnie w te pierwsze dni, kiedy ta potrzeba. 

00:10:39 

Chyba stymulowania ciała, stymulowania sensu rocznego i motorycznego u szczeniąt jest bardzo istotna. Jeżeli takie obserwujemy zachowania czy takie sytuacje, takiej sytuacji faktycznie stymulacja zarówno neurologiczna, jak i wielo zmysłowa jest na pewno nie tylko celowa, ale też bardzo potrzebna i konieczne, żeby te szczenięta przetrwały, żeby się rozwinęły i żeby nie miały przyszłości braków zarówno o charakterze fizjologicznym. 

00:11:09 

Jak i emocjonalnym, bo takie szczenięta zbyt wcześnie. 

00:11:15 

Albo zbyt mało zaopiekowane przez ten przez matkę albo zbyt wcześnie oderwane od matki plus badania naukowe są też bardzo jednoznaczne. 

00:11:23 

Mogą przejawiać w przyszłości takie Czechy mi jakieś załowałam zachowania stereotypowe, receptywne, o właśnie takim podłożu emocjonalnym wynikają przez tych niezaspokojonych w dzieciństwie potrzeb, tak samo jak z człowiek. 

00:11:38 

W związku z tym odpowie jednoznacznie. Nie da się powiedzieć, że symulacja no logiczna jest prawidłowa lub nie. Odpowiedź jest naukowcu odpowiedź. 

00:11:50 

Takich profesjonalistów, którzy te badania w tym zakresie przeprowadzili jest taka, że jeżeli słucha się prawidłowo i standardowo zajmuje swoim potomstwem, nie ma potrzeby dodatkowej stymulacji neurologicznej przez człowieka i nie ma dowodów na to, że ona wpłynęła w wyższy stopniem wyższym stopniu na potencjalny przyszły rok. 

00:12:08 

Rozwój 3 lub zachowań szczeniąt w lepszym stopniu niż gdy te szczenięta stymulowane są przez matkę. 

00:12:17 

Nie wspominając o tym. 

00:12:18 

Że gdy zabieramy subset, tak jakby nam jako ludziom ktoś zabierał dziecko i dodatkowo jest stymulował w tym okresie niemowlęcym, uważając, że robi to lepiej niż my też dajemy jej jakiś taki nieprawidłowy komunikat. 

00:12:30 

Wbrew naturze natomiast jeżeli sytuacja medyczna behawioralna skłania nas do wniosku, że ta suka jednak nie stoi na wysokości zadania z przyczyn od siebie niezależnych. 

00:12:40 

Lub przyszłym zupełnie, no nie wiadomo skąd pochodzący. 

00:12:45 

W takiej sytuacji ta nasza ingerencja to nasze wsparcie w zakresie stymulacji szczeniąt jest oczywiście nieodzowna. Bardzo dziękuję. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały