Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Dobrostan suki w hodowli

Anna Dankowska
Instrukcja obsługi szczeniaka ODC. 3/9

W tym odcinku przyjrzymy się zagadnieniu dobrostanu suki w hodowli z punktu widzenia hodowcy i opiekuna.

Transkrypcja Dobrostan suki w hodowli 

00:00:17 

Dzień dobry państwu Anna dankowska, Jestem hodowcą psów rasowych oraz dogo terapeutą. Dzisiaj chciałabym państwu powiedzieć trochę o dobrostanie suki. 

00:00:28 

Hodowli czy kontekście? Oczywiście nie bez powodu, ponieważ o tym, jak powinna wyglądać hodowla pozycjoner namówiłam już na innym webinarze. 

00:00:37 

O czym powinna się charakteryzować? Jakie cechy powinna posiadać? I to również jest oczywiście bezpośrednio związane z dobrostanem. Super jednak chciałabym dzisiaj powiedzieć o dobrostanie psa w ogóle o dobrostanie tsuki w hodowli oraz wpływie dobrostanu suki hodowlanej na rozwój szczeniąt i doniesieniach naukowych. 

00:00:59 

Która potwierdzają wnioski, które z tego płyną. 

00:01:02 

Więc tak przede. 

00:01:03 

Wszystkim hodowla profesjonalna, a pseudohodowle do tego tematu wracam nie bez powodu nie każdy musi mieć świadomość, czym są pseudohodowle, jak bardzo istotnie różnią się one od. 

00:01:16 

Tego o dochodowym, profesjonalnym, przede wszystkim w hodowle zwie zrzeszone w związku Kononowiczem w Polsce to hodowle objęte nadzorem objęte. 

00:01:29 

Ten nadzór dotyczy zarówno. 

00:01:33 

Dopuszczenia suki plepsa do reprodukcji do rozrodu jako suki hodowlanej czy reproduktora fill. Kolejno fill nadzór ma miejsce nad samym samym kryciem, kolejno na przymiotem nad szczeniętami minutowymi i właśnie dobrostanem czy funkcjonowaniem suki w tejże hodowli oraz wobec wobec tego, że ona funkcjonuje w rozrodzie i tym jak jakie są warunki stworzone przez hodowcę do tego, żeby ta suka żyła. 

00:02:04 

I funkcjonowała zdrowo, prawidłowo i dobrze. 

00:02:08 

Fill tutaj, jeśli chodzi, o czym odróżnia się to od hodowli od pseudohodowli odróżnia się bardzo wieloma rzeczami. Ll przede wszystkim dotyczy to sytuacji, w której. 

00:02:20 

Ll pseudohodowle nie posiadają żadnego nadzoru ani pierwotnego, ani wtórnego nad fill rozrodem oraz nad funkcjonowaniem psów w hodowli. O tym, jak funkcjonować, powinna hodowla, proporcjonalna jakie uprawnienia nadzorcze kontroli ma związek teologicznych w Polsce? Mówiłam podczas innego webinaru dotyczącego właśnie hodowli profesjonalnej i win i tego prośbę zapewne logicznym może zrobić. 

00:02:46 

Czego konkretnie? Oczywiście nie ław Pseudohodowle cudo hodowle. Proszę państwa, niestety to są organizacje, które jak świat światem wszędzie w cywilizowanych krajach krajach rozwiniętych krajach, w których dobrostan zwierząt jest na wyższym poziomie, wszędzie są ograniczone poprzez proces przepisy prawne, czyli wszędzie są organizacje, które czuwają nad dobrostanem zwierząt i nad tym, żeby ten rozród przede wszystkim nie odbywał się wyłącznie dla zysku, tylko jeżeli się odbywa, to żeby odbywał się w warunkach. 

00:03:17 

Co najmniej godnych i przyzwoitych i prawidłowych ze względu na funkcjonowanie tych przede wszystkim na hodowlanych, oczywiście. 

00:03:28 

Znamy film znaleźć tą fundację, która w taki czy inny sposób bardziej lub mniej skutecznie, bardziej lub mniej profesjonalnie starają się o dobro tych zwierząt walczyć. 

00:03:37 

Natomiast dręczenie psów, bo tak trzeba nazwać funkcjonowaniem są pseudo hodowlach bardzo często wpływa w sposób determinujący na rozwój szczeniąt, nie wspominając oczywiście o tym losie, który dzielą właśnie suki hodowlane w takich ceł. 

00:03:53 

No dobra, znanymi są z pierwszej ręki historia, w których suki hodowlane usypiane są w wieku 6 czy 7 lat, gdy nie są już przydatne do rozrodu, w których funkcjonują wyłącznie w klatkach panelowych, nie mają żadnego życia, nie zechcą, zaspakaja ich potrzeby. Podstawowe potrzeby dotyczące prawidłowego żywienia ruchu, Spaceru, kontaktu czystości i. 

00:04:16 

No to działalności takich przypadkach również nie ma żadnych etycznych zasad w prowadzeniu zarówno dorosłych psów, utrzymywaniu tych psów dorosłych ani następnie w tym rozwoju stymulacji i rozrodzie, czyli zarówno kwestie zdrowotne, jak i kwestie behawioralne, społeczne, psychologiczne są bardzo zubożone. Co więcej, dochodzi do dręczenia tych zwierząt tak okrutnego. 

00:04:44 

Że, że nie chcielibyście państwo tego wiedzieć, bo to, że na podczas że ogłoszenia w Internecie pokazują nam bardzo ładnie wyczyszczone wymyte małe zwierzątko cena nie odróżnia się istotnie od ceny fill szczeniąt rodowodowych. 

00:04:58 

To nie oznacza że to szczenie nie zostały odchowane w warunkach karygodnych IW warunkach urągających jakiemukolwiek dobrostanowi zwierząt które należy nazwać bez kozery dręczeniem zwierząt pustym wspieranie w tym momencie hodowli i pseudohodowli jest niestety wspieraniem tego typu działalności 

00:05:18 

Czym jest owe dobrostan? Taki dobrostan to przede wszystkim zaspokojenie potrzeb psa tych podstawowych potrzeb psa, potrzeb fizjologicznych, środowiskowych i emocjonalnych. Fill i tutaj w ten dobrostan sztuki w hodowli suki hodowlanej musi w tych wszystkich aspektach. 

00:05:37 

Mieć miejsce. 

00:05:39 

Procedury bezpieczeństwa w hodowli profesjonalnej są tak, jak powiedziałam, reglamentowane przez przepisy międzynarodowe dotyczące federacji pewno logicznej, czy jest i. 

00:05:49 

Czy mówiła o tym szerzej vena podczas webinaru o hodowli profesjonalnej i jej charakterystycznych Czechach. 

00:05:57 

Ale tak jak wspomniałam, jest tutaj ewidencja, jest kontrola jest, jest od od od właściwie uczynienia suki czy prze sługą hodowlaną czy reproduktorem. 

00:06:10 

Określonych uprawnieniach poprzez kontrolę krycia miotu i warunków, w których są chowane. 

00:06:17 

Procedury bezpieczeństwa dotyczą możliwości uprawnień w związku medycznego do kontroli następczej wtórnej doraźnej, czyli każdej, która da szansę na to, by te zwierzęta chowały się we właściwych warunkach. 

00:06:31 

To jest podstawowy czynnik, którym warto, żebyśmy sprawdzili obojętnie, czy jesteśmy nabywcom, który nabywa szczenie pierwszy raz, czy nabywa szczenie po wielu latach to bardzo warto sprawdzić. Źródło, z którego nabywamy, żeby właśnie nie była to pseudohodowla. 

00:06:49 

W której te te zasady dobrostanu podstawowego zupełnie dobrostanu zwierząt, nie są zachowywane. 

00:06:55 

Prowadzona hodowla to również ta hodowla, która dba o dobrostan suki w ogóle, czyli przede wszystkim dopuszcza do rozrodu sukę, która jest zupełnie zdrowa, która przeszła badania, bo to jest tak jak my, starając się o o dziecko czy czy czy starając się o potomstwo też czy robimy Wszystko, żeby to było, żeby to było zdrowe dziecko, żebyśmy my byli dobrej kondycji? 

00:07:19 

Zdrowotnej, czyli jakby badania medyczne w suki reproduktora to taka podstawa w szeroko zakrojone od tych genetycznych, które dają nam szansę co podwaliny do tego, by ten rozród następował w sposób dedykowany, profesjonalny i celowy, czyli byśmy dopuszczali do rozrodu egzemplarze, które są najlepszymi przedstawicielami swojej rasy. Reprezentują z nich Czechy, fizycznie i psychicznie zdatne do zgodne ze wzorcem rasy. 

00:07:49 

Ale również takie, które medycznie z punktu widzenia zdrowotności i przenosza Lności chorób typowych dla NN danej racji minimalizują ryzyko zachorowań. 

00:07:58 

Dobór suki reproduktora w sposób celowy jest to też zagadnienie bardzo złożone przygotowanie do ciąży suki poprzez odpowiednią dietę poprzez przede wszystkim zachowanie tych jej podstawowych potrzeb. 

00:08:10 

Czyli żeby ona była szczęśliwym, spokojnym psem oraz opieka medyczna dedykowana opieka medyczna, w która w sposób zaplanowany daje nam szansę na to, żeby żeby suka, która była kryta, była kryta bardzo dobrej formie. 

00:08:27 

Odchów szczeniąt tutaj mamy oczywiście bardzo ważne są warunki odchowu i tak naprawdę mamy tutaj istotne różnice w ratach, bo są rasy małe, są raz większe, są raczej średnie są rasy określonej charakterystyce, które ten odkup wygląda inaczej. Natomiast wszędzie powinny zostać zachowane te same zasady dotyczące. 

00:08:48 

Ciepłego, sterylnego, dobrego, dobrego miejsca, w którym ten odchów ma miejsce pod stałą opieką weterynaryjną. 

00:08:56 

Pod czujnym okiem hodowcy, który właśnie dba o to, żeby zwrócić uwagę na to, jak na każdym etapie tego odchowu czuję się suka, by o, bo ona jest najważniejszą postacią w tym w tym zdarzeniu w tym procesie, ponieważ jej kondycja fizyczna i psychiczna sposób bezpośredni, to wskazują badania naukowe, wpływa na kondycję psychiczną i psycho fizyczną, a przede wszystkim psychiczną i emocjonalną szczeniąt, a następnie dorosłych psów. 

00:09:25 

Poczucie bezpieczeństwa i dobrostan suki w ciąży suki karmiącej to też udowodniono wielokrotnie, podobnie jak u ludzi ma bezpośredni wpływ na emocjonalność i rozwój szczeniąt. 

00:09:39 

Spokojna mama to spokojne dzieci, spokojna suka to spokojne szczeniaki, suka zaspokojonych potrzebach o Beyonce, poczucia bezpieczeństwa i da poczucie bezpieczeństwa. Dalej swoim dzieciom szuka, która przeżywa stres związany z różnymi impulsami z różnymi sytuacjami. 

00:09:55 

Który nie został wyeliminowany istotny sposób. 

00:09:58 

Może wpłynąć na lękliwość i niepożądane cechy. Najpierw u szczeniaka, potem u dorosłego potomstwa, podobnie jak jak kobieta, która jest w ciąży w stresie, która ma, która podczas karmienia jest w stresie. 

00:10:13 

Podczas pierwszych miesięcy życia dziecka jest w ogromnym stresie, no też wielokrotnie badania to potwierdziły, podobnie jak u zwierząt, że ma to ogromny wpływ i może wywrzeć. Niestety bardzo długotrwałe lub nieodwracalne skutki. 

00:10:28 

Jeśli chodzi o rozwój emocjonalny dziecka, podobnie jest ze szczeniakami. 

00:10:39 

Odchów szczeniąt oczywiście powinien uwzględnić, czyli ten dobrostan sztuki wciąż powinien śledzić przede wszystkim to, że w ciągu pierwszych 3 tygodni życia tych szczeniąt ten powinnam mieć ona bardzo dużo spokoju. 

00:10:51 

To jest tak, jak się mówi, że kobieta, która urodzi dziecko, też nie potrzebuje od razu tłumu gości. Tylko chcę pobyć z tym swoim dzieckiem. Sama muszą się do siebie przyzwyczaić. 

00:11:00 

Musi się sucha nauczyć funkcjonowania. W tej sytuacji musi się nauczyć i a zawsze przyjąć tą sytuację, dać szansę swojemu instynktowi. 

00:11:10 

No ale powinno to się odbywać w warunkach nie zakłócony poprzez oczywiście przede wszystkim dyskomfort fizyczny, ale również poprzez dyskomfort psychiczny czy emocjonalny, czyli poprzez nadmierną stymulację nadmierny hałas nadmierne. 

00:11:25 

Które mogą wprowadzić ją w stres, oczywiście jest to. 

00:11:28 

Cały wachlarz syt. 

00:11:30 

Może to być sytuacja spowodowana przez inne przed stadzie, które fill zbyt natarczywie, próbują wedrzeć się do gniazda. W tym okresie pierwszych 3 tygodni ten powinna suka wraz z tymi maleńkimi szczeniakami rzeczywiście mieć dużo spokoju, dużo odosobnienia i takiego poczucia bezpieczeństwa. Z kolei N. 

00:11:52 

Kolejną kierowanym kolejnych tygodniach szuka właściwie mądra instynktownie poseł, cudownie poruszająca się suka. Sama zaczyna dawać sobie czas wolny, czyli sama, czasami częściej zaczyna wychodzić już z tego gniazda stego kojca. Z tego z tego, z tego miejsca, gdzie gdzie są szczeniaczki, one zaczynają stawać na na nóż. 

00:12:14 

One zaczynają. 

00:12:17 

Wchodzi w interakcje innym ze słabą one zaczynają otwierać oczy, zaczynają lepiej słyszeć powoli. Jego 4 5 tydzień zaczynają próbować nowych pokarmów i szuka tak naprawdę jak jest zrównoważoną suką, to sama wie kiedy, że może sobie teraz zrobić przerwę, że może sobie teraz zrobić czas tylko dla siebie, że powinna trochę odpocząć i tak naprawdę w. 

00:12:41 

W tej sytuacji. 

00:12:44 

Szuka naturalnie sama reguluje ten czas spędzany ze szczeniakami. Oczywiście wtedy też ta ingerencja człowieka, który sztuczny sposób separuje Sucre od od od szczeniąt małych, no jak one nawet przedłużony sposób piją jeszcze od niej. 

00:12:59 

Mleko też jest ingerencją niepotrzebną, ponieważ tak naprawdę szuka w naturalny sposób wie, kiedy ma przerwać karmienie, kiedy ma, kiedy ma wyjść z kojca, kiedy ma w tym końcu przeb. 

00:13:11 

I wtedy zaczyna się ten okres socjalny, czyli kiedy zastępuje socjalizacja tych czynią z ludźmi. Są to jak za czas z resztą stada dorosłych psów i powinna obejmować takie wielu zmysłowe oddziaływanie, czyli na działanie nas na zmysł, na zapachu dotyku dźwięku, wzroku, na działanie takie motoryczne. 

00:13:32 

Zapoznanie z różnymi sytuacjami, mistrzami, okolicznościami. Oczywiście przychodzi czas na odrobaczanie na szczepienia na naukę społecznych zachowań, które następuje zarówno w tym węższym stadzie, tylko z matką, jak i w tym szerszym stadzie bso ludzkim. To ma ogromny wpływ na dalszy rozwój i zachowanie szczeniaka. 

00:13:51 

Oczywiście żywienie odpowiednie zarówno suki w okresie odchowu, jak i szczeniąt również wielo Wielo wielo takie różnorodne, które daje im szansę na to, żeby poznały różne smaki i zapałki. By zapach jest też niezwykle istotny. 

00:14:06 

Emocjonalność i stres suki i ciężarnej karmiącej oraz wpływ tego środowiska na. 

00:14:12 

I Rodzeństwa netowego na zachowanie przyszłe psów zostało potwierdzone licznymi badaniami. 

00:14:18 

Taki hłe naukowców jak Brat Show Bekow czy Abbey. I tak naprawdę kondycja tej matki, kondycja, jej zachowanie bardzo istotnie pokazuje nam lll te warunki, które są albo najlepsze, albo właśnie zubożone, jeśli chodzi o o o stymulacje. 

00:14:39 

Odżywianie suki to jest też element dobrostanu odżywianie PL, DEDYKOWANE kierunkowe odżywianie suki przed ciążą w ciąży i w okresie laktacji wpływ kondycji emocjonalnej suki Wo w całym tym okresie oczywiście zdarzają się sytuacje trudne ll, w których jest jakiś problem zdrowotny, prostu nie suki lubostroń szczeniąt. Widzę ta separacja właściwie od sztuczna separacja suki od od szczeniąt jest po prostu koniec. 

00:15:09 

Wtedy staramy się minimalizować skutki tego, czyli jakby jeżeli jest konieczne leczenie, to najczęściej staramy się, żeby szczeniaki były razem z matką, a matka ze szczeniakami albo żeby to jakiś co jakąś chwilę ze sobą się spotykały, tak żeby nie wprowadzić suki w stretch, którym mógłbym mieć potem wpływ na na dalszy odchów. 

00:15:29 

Puszczeniu lokalizacja miejsca odchowu też powinna być celowana, czyli nie może to być zbyt chaotyczne z ani zbyt sterylne ani zbyt ale czyste powinna minimalizować ryzyka, powinno być suche i tutaj są różne. 

00:15:43 

Oczywiście koncepcje w hodowlach, niektórzy wolą żem knym sztukę w osobnym pokoju, żeby ona miała spokój, a tak jak powiedziałam spokój, jeśli potrzebny przez 3 tygodnie, a poczucie bezpieczeństwa jest dużo ważniejsze, więc myślę, że. 

00:15:54 

Ja na przykład wybieram taką lokalizację, w której słucha cały czas mnie widzi wie, gdzie ja Jestem, nie czuje się sama, ponieważ w naturalnej sytuacji zwykle jest mój przebywa tam, gdzie Jestem. 

00:16:05 

Ja nie chciałabym wtedy stwarzać sytuacji, w której jej niepokój, o to, gdzie ja Jestem albo gdzie ona jest w jakimś nienaturalnym dla siebie miejscu, mógłby ją wprowadzić stretch i jednocześnie chroniąc jej zasoby poprzez ustawienie końca. Brak dostępu pozostałych członków stada w tym czasie, w którym suka jednak tego nie oczekujemy. 

00:16:25 

Nie chce w miarę wzrostu szczeniąt one same się łączą w tym dużym stadzie i właściwie Wszystko dzieje się zupełnie naturalnie, a przestrzeń, w której mogą mieć, w którą mogą eksplorować szczeniaki w szukam osobisty, czasami też stamtąd wyjść z włosów. Swobodny jest już niezwykle ważne dla jej kondycji psychicznej i jej samopoczucia. 

00:16:49 

Tak naprawdę zachowanie sztuki w czasie odchowu i wpływ tego zachowania na odchów szczeniąt jest ogromny. Mogą tak jak powiedziałam nas tam być jakieś komplikacje zdrowotne, w których znowu w najwyższym stopniu powinniśmy dbać o to, żeby ona nie przeżywała wysokie gość. Teraz ll zdarzają się straty szczeniąt w miocie. To jest też dla suki odczuwalne. 

00:17:12 

Zależności od tego, ile jeszcze wyżej zostało jej więcej szczeniąt to jest. 

00:17:16 

To prawdopodobnie łatwiejsze, tak obserwujemy tak mówią naukowcy. 

00:17:21 

Łatwiejsze do przeżycia. Trudniej jest, gdy szukasz kreacji wszystkie szczenięta namiocie lub straci jedyne szczenię, które miała miocie, bo instynktownie hormonalnie jest przygotowana do odchowu, a w przypadku takiej straty jest to też bardzo trudna. Zarówno emocjonalnie, jak i biologicznie hormonalnie sytuacja do opanowa. 

00:17:39 

Predyspozycje suki do do roli matki. To oczywiście też odrębna kwestia są sztuki, które mają te pro dyspozycje, tak jak my ludzie w wyższym stopniu rozwinięte, a są takie, które naprawdę sporcie mają mniejsze. 

00:17:52 

Natomiast i tak samo jest w pierwszym miotem przy pierwszym miocie też też bardzo, bardzo ważne, żeby suka te przeżycia to środowisko miała urządzone w taki sposób, by ten przebieg tego odchowu był jak najlepszy przebieg tego porodu. Takiej sytuacji okołoporodową. 

00:18:08 

Oj, tak żeby suka związała z tym pozytywne skojarzenia, ponieważ też gdzieś tam pamięć emocji ma miejsce u zwierząt i jej nastawienie. W tym momencie do tego odchowu ma bardzo duże znaczenie. 

00:18:22 

Dziękuję bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały