Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Hodowla profesjonalna - czyli jaka?

Anna Dankowska
Instrukcja obsługi szczeniaka ODC. 7/9

W tym odcinku skupiamy się na zagadnieniu hodowli profesjonalnej - jakie warunki musi spełnić i na jakich zasadach funkcjonuje

Transkrypcja video Hodowla profesjonalna - czyli jaka?

00:00:17

Dzień dobry państwu Anna Dankowska jest tam hodowcom psów rasowych oraz dogo Terapeutom. Dzisiaj chciałabym państwu opowiedzieć o tym, czym jest hodowla profesjonalna psów rasowych, jaką wybrać, jak dokonać wyboru, o co pytać, jakie informacje weryfikować, jakich informacji.

00:00:37

Szukać u hodowcy.

00:00:39

No nie poczucie rozczarowania.

00:00:41

I by nie poczuć się zbyt komfortowo w przypadku, w którym te informacje okazałyby się następnie nieprawdziwe i negatywnie zweryfikowane.

00:00:52

Zdałem sobie sprawę, że wielu z Państwa albo kupuje pieska pierwszego albo kolejnego w swoim życiu AAA i robicie to państwo na przykład po kilkunastu latach od ostatniego.

00:01:04

Bocja tudzież, pracujecie państwo z psem lub trenujecie psa i i też nie tych tego stada nie powiększacie regularnie, czyli jakby w procedurze nabyta szczeniąt nie jesteście państwo często.

00:01:19

W związku z tym chciałabym uwrażliwić na procesy na zdarzenia i na okoliczności, które które warto uwzględnić przy wyborze hodowli przy wyborze psa psa. Ze względu na fill na liczne sytuacje, które.

00:01:35

Na liczne sytuacje, w których dochodzi do manipulacji, dochodzi do sytuacji ll niepokojących na tym relewantną rynku.

00:01:44

Przede wszystkim zwrócić, chciałam uwagę na to, że obecnie jest bardzo wiele pseudohodowli flt hodowle funkcjonują pod przykrywkami o różnych nazwach. Stowarzyszenie, Związek Fill i szereg innych sceny mimicznych bardziej lub mniej określeń, które mają nawiązywać do związku Kynologicznego FIF.

00:02:10

Nazwą nomenklaturą lub stosowanymi dokumentami i tak posługują się na ogłoszeniach w portalach sprzedażowych. Posługują się ci sprzedawcy czy pseudohodowcy taką nomenklaturą jak rodowód taką nomenklaturą jak umowa szuka z rodowodem szczenię z rodowodem Ll Związek Stowarzyszenie bardzo często również powołując się na to, że jest to prawdziwa legalna hodowla.

00:02:41

I teraz właśnie czym jest ta legalna hodowla?

00:02:43

Jedyną legalną hodowlą weryfikowano i akceptowalną ze względu na cały sposób jej funkcjonowania i są jest hodowla, która jest zrzeszona w związku kynologicznym w Polsce czy przynależy do Międzynarodowej organizacji o nazwie Si, która fill, która reguluje sposób prowadzenia hodowli profesjonalnej. O tym za chwilę powiem białym serem.

00:03:09

I tylko przynależność do tego związku oraz rozród i pozyskanie szczeniąt wyniku rozrodu takiej hodowli nosi zna.

00:03:21

A hodowli profesjonalnej pozostało hodowle zrzeszone w stowarzyszeniach, związkach i innych tego typu organizacjach fill w żaden sposób nie gwarantują nam, ani nie dają nam przestrzeni do tego, by uznać, że taka hodowla ma charakter weryfikowalne i profesjonalne. Na czym to polega bardzo wiele osób mówi, a stosuje argumenty takie, że no, przecież to też są.

00:03:48

Mają ci sprzedawcy pseudohodowcy mają też psa, też sukę one są ładne, też się nimi opiekują. I czym to się właściwie różni?

00:04:00

Bardzo niewiele różni się ceną. Takie szczenie, jeżeli w ogóle się różni, ponieważ obecnie pseudohodowle, korzystając z pappy bum już takiego dużego obecnie zainteresowania nabyciem.

00:04:14

Wl bardzo często to ceny podnoszą tak istotnie, że na grupach sprzedażowych można zobaczyć szczenię, które kosztuje tyle, co suka czy pies czyszczenia rodowodowe i ze związku FI ze związku Kono logicznego w Polsce, choć pochodzi z pseudohodowli i jak to teraz zweryfikować? Powiem o kilku 3 ach, które musi posiadać ten sprzedawca i jak go możemy zweryfikować, by sprawdzić.

00:04:45

Czy on faktycznie przynależy do związku analogicznego w Polsce i do SI? Dlaczego w ogóle ll mamy to robić? Otóż przede wszystkim dlatego, że fill tylko związek analogiczny w Polsce należący do EFSI, która rządzi się tymi samymi zasadami i regułami.

00:05:05

Stosuje weryfikacje zarówno weryfikacje reproduktora, weryfikację suki hodowlanej, o czym zaraz w szczegółach opowiem.

00:05:13

Które muszą każdy z tych osobników, musi przejść odpowiedni proces weryfikacji jako egzemplarza zdalnego i zdatnego do hodowli po to, byśmy do rozrodu dopuszczali egzemplarze zdrowe, dobre, dobrze socjalizowane i dobrze rozwinięte społecznie i emocjonalnie.

00:05:36

I by mogły mogło się zdarzyć tak, że że ten proces jest również nadzorowany ze względu na wiek.

00:05:44

Ll takiego takiego psa lub suki ze względu na ich samopoczucie i kondycję oraz fill kolejno weryfikowane jest samo krycie samo Narodzenie miotu. Kolejno kontrolowany jest gniot i.

00:06:03

Metryk związek logiczny w Polsce potwierdza spełnienie przez danego hodowce naną hodo.

00:06:11

Ich sytuacja, która się z tym wiąże, warunków, które zostały w sposób międzynarodowy, usankcjonowany, opracowany i.

00:06:21

Opracowano po to, by maksymalizować szansę tego, by w rozrodzie pojawiały się IV sprzedaży szczeniąt szczeniąt z pochodzących ze związku na logicznego w Polsce.

00:06:35

I ze wsi.

00:06:38

Takich, które które nadają się do tego, czyli które są najlepszymi przedstawicielami swojej rasy.

00:06:51

Na co zwracać uwagę? Przede wszystkim tak jak tutaj widać na prezentacji pokazywałam właśnie tutaj logo związku Kynologicznego w Polsce. Ja wsi no, to oczywiście też bywa podrabiane, jednak nie można podrobić tego, by.

00:07:07

Sprawdzić na stronie związku Kynologicznego w Polsce. Czy dana hodowla jest tam zarejestrowana przy hodowla oddanym przy domku pod daną stroną internetową? Rzeczywiście tam funkcjonuje lel.

00:07:23

Nie ma innej możliwości, żeby zweryfikować, czy ta hodowla i nosi znamiona legalnej hodowli, czyli przynależących właśnie do EFSI. Bardzo często oczywiście profesjonalni hodowcy mają profesjonalną stronę internetową.

00:07:37

Jest to często się zdarza i to już jest pewnym sygnałem, który nam powinien dać jakąś informację, że przyszedł do hodowle.

00:07:43

W ogóle nie mają takiej takiej dedykowanej strony internetowej. Większość hodowców profesjonalnych taką stronę taką stronę posiada i na tej stronie ma Odnośnik do związku, co na logicznego w Polsce do do eks.

00:07:58

I informacje na temat reproduktorów na temat ich nasz rodowodowych na temat ich pochodzenia, urodzenia i przydomku hodowlanego, co następnie również jest weryfikowalne.

00:08:11

W związku z Kononowiczem w Polsce zarówno informacje telefoniczne, jak i informacje internetowe w związku na stronie związku są możliwe do pozycji.

00:08:21

Hodowla profesjonalna, która przynależy do związku kono logicznego w Polsce to hodowla, która ma określony przez domek hodowlanych, które musiał zostać Zarejestrowany.

00:08:31

Ll taki taki hodowca musi być członkiem i mieć upraw i dana dane. Egzemplarze suka jest reproduktor muszą mieć uprawnienia hodowlane i wiesz o tych procedurach bezpieczeństwa, które czynią podobnie profesjonalną jako.

00:08:51

Wartą wartą.

00:08:54

Fill uwagi w takim kontekście, by w żaden sposób nie w stwarzać przestrzeni do porównania hodowli profesjonalnej do do pseudohodowli, ponieważ pseudohodowla tym procedurom, jak i żadnym innym nie podlega pilny, żadne inne stowarzyszenia, związki, które są pseudo hodowlami nie przynależą do związku koné logicznego w Polsce.

00:09:17

A nie mają opracowanych dokumentów, nie mają zweryfikowanych procedur, które ma związek z enologiczne w Polsce, czyli tym samym zwiększa szansę nabywcy szczenięcia na to, by to szczenie było jak najbardziej zdrowe, socjalizowane społecznie, dobrze rozwinięta i teraz suka hodowlana w związku Kynologicznym w Polsce ta weryfikacja sobie hodowlanej polega na przede wszystkim na wieku suka.

00:09:49

Może być dopuszczona do do zdobycia uprawnień hodowlanych w wieku 15 miesięcy zwierząt.

00:09:55

Dla ras miniaturowych i wielką głowych wybranych musi być na musi uzyskać. Zostane minimum bardzo dobrą na 3 ww wystawach u minimum 2 różnych sędziów, w tym jedna z tych wystaw musi być wystawą międzynarodową. Obecnie no w okresie po około pandemicznym istnieje także możliwość zdobycia uprawnień hodowlanych poprzez tak zwany przegląd hodowla.

00:10:19

O, czyli jednokrotną wizytę oddziale, którym u doświadczony sędzia weryfikuje daną sztukę do uprawnień. Oczywiście nie. Nie otwierają to przewodu do uzyskania czempionat ów czy innych tytułów.

00:10:35

Takich, które można uzyskać na wystawach, ale uprawniają do do do do.

00:10:41

Rozrodu, czyli jeżeli sędzia zweryfikuje, że suka nosi Maczek zarówno psychiczne i fizyczne, które ją uzdalnia ją do tego, że by być dobrym przedstawicielem swojej rasy. Takiej sytuacji ten przegląd hodowlany okazuje się pozytywny i uprawnienia hodowlane zostają wpisane w rodowodzie tejże suki.

00:11:04

Fill reproduktor reproduktor tutaj taka sama sytuacja musi mieć ukończone 15 miesięcy, z tym, że podczas wystaw te oceny muszą być doskonałe. L Il również jest oczywiście możliwość zrobienia przeglądu hodowlanego, co jest istotne do rozrodu dopuszcza się.

00:11:24

Suki sn fill, które ukończyły 18 miesięcy, czyli ll suka może zrobić uprawnienia hodowlane w wieku 15 miesięcy. Jednak ll do rozrodu może być dopuszczona w wieku 18 miesięcy.

00:11:38

Istotnym, również nie bez znaczenia argumentem jednym z czynników, które mogą powodować wykluczenie psa w hodowli jest na przykład agresja. To jest szczególnie ważne u psów agresywnych lub u psów źle pro.

00:11:50

Amazone bo taki przyjrzyj trzykrotnie zostaną podczas wystawy ujawnią zachowania agresywne mogą zostać przez sędziego wykluczone z do otrzymaniu tych informacji od sędziego mogą zostać wykluczone w hodowli, co ma niebagatelne znaczenie ze względu na to, że chcemy, by do rozrodu dopuszczane były zarówno zwierzęta zdrowe fizycznie, jak i bardzo dobrze rozwinięte psychicznie.

00:12:17

I rafaello hodowla profesjonalna charakteryzuje się tak, jak mówiłam, w odróżnieniu od pseudohodowli procedurami bezpieczeństwa, jakże istotnymi z punktu widzenia dalszego rozwoju szczeniąt ich losu i zdrowia i.

00:12:32

Dalszej współpracy z człowiekiem i tak tutaj obowiązki hodowcy to krycie zdrowej suki w dobrej kondycji do odchowu szczeniąt ochrona suki przed przypadkowym kryciem i ograniczenie liczby kryć do jednego w roku kalendarzowym.

00:12:47

I to jest też ten czynnik, który na nam się punktu widzenia empatii i empatii, troski o zwierzęta jest bardzo bliski.

00:12:55

Ze względu na to, że pseudo hodowlach niestety powszechną procedurą jest krycia suki przy każdej cieczce, czyli czasami dwukrotnie w ciągu roku, to jest zdecydowanym zbyt zdecydowanie zbyt dużym obciążeniem dla jej zdrowia i życia.

00:13:09

Najczęściej to życie sprawca. Oprócz tego odchów szczeniąt w pseudohodowli, co można łatwo zidentyfikować internecie bywa również bardzo daleki od standardów zarówno medycznych, jak i etycznych w traktowaniu.

00:13:28

Obowiązki. Hodowcy z hodowcy.

00:13:31

Stosunku do szczeniąt znowu kompletnie nie pokrywa się to z działaniami pseudo ludowców, którzy w ogóle tych procedur nie wyrażają to zgłoszenie miotu do związku genealogicznego, znakowanie szczeniąt kontrola miotu również przez związek kynologiczny dokonywana przez uprawnioną do tego osobę.

00:13:48

Dokumentacja hodowlana, która musi być zachowana wydanie szczeniąt w odpowiednim dla nich terminie, co znowu w pseudohodowla chyba dzieje się karygodnie wcześnie oraz ewidencja nabywców mająca na celu.

00:14:02

Pozostawanie w kontakcie też swoimi nabywcami. Celem weryfikacji losu naszych szczeniąt, czyli czy nie, czy ich życiu zdrowiu nie nie, nie zagraża nic. I czy w kontekście również ich bezpieczeństwa i ich ich funkcjonowania?

00:14:24

W związku z tym uprawnienia hodowcy właściwie czynią go odpowiedzialnym, ale również ll jest on nadzorowany przez zakonna logicznej poprzez swoje obowiązki względem fill suki względem szcze nią nie nie ma.

00:14:43

Wielu szans na to, by doszło tutaj do takich naruszeń, jakie nagminnie.

00:14:49

Realizowane i i obserwowane są pseudohodowle.

00:14:54

Ze strony zkolei związku kynologicznego procedury bezpieczeństwa. Oprócz tego nadzoru i weryfikacji dostarczonych przez przez hodowcę dokumentów czy czy kontroli samej hodowli, mamy oprócz tych uprawnień kontrolnych również uprawnienia ze strony związku co do logicznego do badań dna czy do weryfikacji funkcjonowania hodowli przypadku między innymi doniesień lub jakiś informacji z zewnątrz płynących o ewentualnym.

00:15:24

Złym traktowaniu zwierząt w stadzie tudzież nieprawidłowym od.

00:15:29

Howie samych szczeniąt badań jeden, a bo proszę państwa, to, że ma na celu zapobieganie, zapobieganie kryzą niekontrolowanym żaden sposób l lub takim, które budzą wątpliwości w pseudo hodowlach nie mamy, nie mamy żadnej kontroli i żadnej weryfikacji.

00:15:51

Fill i teraz, gdzie znaleźć hodowla profesjonalną? To jest ważne pytanie, bo widziałam już na początku, że właściwie każda profesjonalna hodowla ma dedykowaną stronę internetową, której można znaleźć odniesienie do związku kona logicznego w Polsce czy do EFSI i oczywiście każdy może wkleić sobie logo, natomiast ta cover takiej weryfikacji, jeśli nie jesteśmy pewni, coś budzi nasze wątpliwości.

00:16:14

Zawsze możemy tak jak powiedziałam na stronie lokalnej na stronę oddziałów lokalnych naszych tam w miejscu posadowienia tejże na hodowli lub na stronie ogólnej związku geologicznego w Polsce. Dokonać, czyli na stronie www.zkwp.pl, ponieważ wszelkie stowarzyszenia, związki takie w takiej strony nie mają, jak i pseudohodowcy, bardzo często nie mają dedykowane stron internetowych, ponieważ tak naprawdę tej weryfikacji i tego, że, że to wprowadzanie przez nich.

00:16:44

Nabywców w błąd co do co do funkcjonowania hodowli i co do jej pochodzenia może zostać ujawnione poprzez informacje na.

00:16:52

Ich stronie intern.

00:16:53

Dodać kolejną tego informacją, którą łatwo już wychwycić samego Internetu. Samych ogłoszeń sprzedażowych są rodowody i metryki. Jeżeli w ogłoszeniu jest napisane, że jest puszczenie z rodowodem, to już w tym momencie należy. Należy przyjąć, że jest to prawdopodobnie pseudohodowla. Dlaczego? Przecież rodowód to dokument, który potwierdza pochodzeniem.

00:17:16

Oczywiście tylko w hodowli związku Genealogicznego w Polsce życzenie sprzedawany jest wraz.

00:17:22

Umowa, która jest obowiązkowa do zawarcia pisemną umową, która jest obowiązkowa do zawarcia między hodowcą a nabywcom nabywca otrzymuje metrykę, metrykę, którą wystawia i podpisuje od.

00:17:37

Owca jest to metryka, którą, która jest autoryzowana, oczywiście przez związek Kynologiczny w Polsce hodowca musi pozyskać tą metrykę na skutek całej całego cały całego szeregu procedury.

00:17:53

Wszystkich elementów procedury prowadzącej do wystawiania.

00:17:56

Trek Il dopiero rodowód, wyrabiasz sobie właściciel, właściciel, na którego została wystawiona metryka, które umieści swoje imię i nazwisko na metryce udali się do związku kardiologicznego, opłaca składkę Członkowską oraz opłaca rodowód i wyrabia sobie rodowód. Było rodow.

00:18:16

Wyrabia właściciel i to w rodowód zna właściciela, a nie na hodowcę. No chyba, że hodowca jest oczywiście właścicielem.

00:18:24

Ll zatem to są takie już ja bardzo oczywiste sygnały, które możemy wychwycić sami. Procedurach wszelkich poszukiwania szczegółów. Jakie cechy powinna mieć profesjonalna hodowla?

00:18:40

Badania medyczne suki reproduktora to powiedziałabym na samym wstępie, że jest to najważniejszy albo jeden z najważniejszych komponentów takich hodowli profesjonalnych fill. Jeżeli zatem chcemy nabyć szczenię z takiej hodowli.

00:18:56

Pamiętajmy i warto i mamy prawo zadać pytanie, czy i jakie badania posiada w stosunku do suki reproduktora hodowca ze względu na to, że każda rasa charakteryzuje się mniejszą lub większą ilością chorób, które obciążają, są pewnym obciążeniem genetycznym danej rasy i w takiej w takiej sytuacji badania, które może zrobić hodowca, które są do wykonania, są oczywiście powinny być do wglądu takiego nabywcy i żaden profesjonalny.

00:19:26

Nowsza niż bronią się przed ich ok?

00:19:28

Zdaniem oczywiście każda rasa ma swoją specyfikę, każda rasa ma swoje obciążenia. Chciałbym choroby genetyczne, które można dziękuję genetycznego, za które odpowiada jeden gen, który można wykluczyć właściwie badaniom genetycznym praktycznie przenosza lności ich, ponieważ odpowiada za nie jeden gen natomiast jest bardzo wiele jednostek chorobowych, za które odpowiada wiele genów i w przypadku takiej bielo go nowości w przenosza Lności Chorób. Niestety, nawet jeżeli hodowca dokłada należytych starań i tak.

00:20:00

Badania i bada badania robi wrzuca czy reproduktor owi nie mamy wtedy gwarancji, że jeszcze nie takiej choroby nie będzie miało, bo ponieważ tak naprawdę w tym momencie ten proces przenoszenia chorób genetycznych jest bardziej złożony.

00:20:14

Co nie zmienia faktu, że profesjonalizm nakazuje by kryć osobniki, które takich jednostek chorobowych nie posiadają bądź posiadają je.

00:20:24

W tak minimalnym.

00:20:25

Stopniu, że lekarze do pozwalają na takie krycie.

00:20:30

Dobór suki reproduktora ma oczywiście niebagatelne znaczenie ze względu na to, by byśmy gwarantowali sobie jako właściciel suki albo jako właściwe produkt oraz by ta 2 hodowla też nosiła znamiona profesjonalnej, bo była tam zachowana higiena, by były robione cykliczne badania na pasożyty, choroby wirusowe, bo jeszcze by zwierzęta były zadbane tak by nie przenieść sobie do 2 hodowli czy do 2 gniazda chorób. W związku z tym ten dobór ma znaczenie medyczne oprócz tego.

00:20:59

Dobór suki reproduktora ma niebagatelne znaczenie, również biologiczne i psychologiczne.

00:21:06

Zdarzają się tu hodowcy mają wiele tego typu ll różnorodnych sytuacji, że badania pokazują, że fill suka często lub pies nie pasują do siebie i one same instynktownie to wyczuwają i tak jak może brzmi to dość dość dość dziwnie bądź absurdalnie, ponieważ no to przecież my hodowcy sterujemy tym kryciem.

00:21:36

A to jednak badania dowodzą, że istnieje pewien związek między istotnym wzbrania niem się suki czy trza przed wzajemnym kontaktem.

00:21:45

A ich doborem genetycznym czy następnie skutkami tego tego rozrodu? W związku z tym ten dobór sztuki i reproduktora też powinien być pochodną dużego doświadczenia.

00:21:58

Hodowcy przygotowanie do ciąży, opieka medyczna to są takie aspekty, o których, o których mówimy często i musimy na to zwracać baczną uwagę. Ze względu na to właśnie warunki i na tą etykę, która powinna wiązać się z hodowlą profesjonalną.

00:22:16

Czego niestety bardzo często nie ma w pseudohodowla.

00:22:21

Sam odchów szczeniąt i warunki tego odchowu ll oczywiście są zróżnicowane, jeśli chodzi o rasy, jednak nie to jest jeden z podstawowych czynników poza ll medyczną stroną, o której już wspomniałam, na którą powinniśmy jako nabywcy zwracać uwagę, dlaczego? Dlatego, że ten czas, który fill Uczenie spędza z matką.

00:22:47

Jak i ten czas ciąży oraz odchowu szczeniąt filma.

00:22:52

Przemożna znaczenie i bardzo determinuje funkcjonowanie, następnie szczenięcia, a potem dorosłego psa w środowisku w rodzinie społeczności psio ludzkiej.

00:23:05

I licz na badania naukowe. Bibliografię podałam nim fina tej prezentacji pokazują, że podobnie jak u ludzi ll przebieg ciąży poziom stresu w ciąży i od podczas odchowu szczeniąt usług.

00:23:22

Ma bezpośredni wpływ na emocje, regulację emocji na radzenie sobie ze stresem na lęki i na szereg innych czynników o charakterze emocjonalnym i społecznym u szczenięcia, następnie dorosłego psa i tego najczęściej nie raz do czasu nie da się odwrócić, jeżeli.

00:23:45

Paina ze fikać, a negatywnych warunków.

00:23:48

Nieprawidłowych bodźców nieprawidłowej stymulacji środowiska lub dbałości o suka i o jej kondycję psychiczną i fizyczną.

00:23:58

Jeżeli zaniedbamy ten proces, to on tak naprawdę w późniejszym fill wzroście od howie tego szczeniaka LI jego życiu, jego funkcjonowaniu w nowej rodzinie w nowym miejscu jest praktycznie bardzo trudne do odwrócenia i niestety bardzo często u takich zwierząt występują bardzo trudne problemy. Problemy behawioralne.

00:24:22

Wiesz, to jest, proszę państwa, tak jak z wieczkiem ll. Jeżeli wszyscy wiemy, że ten czas spędzony z mamą, jej bliskość, jej wychowanie, to jak wychowujemy nasze dzieci, to jak je traktujemy, wpływa na ich dalszy rozwój i tak u małych dzieci ma to ogromne znaczenie u dorastających dzieci i wreszcie u nastolatków myszcze nie mamy bardzo długim okresie.

00:24:48

Sobie to jest taki czas, gdzie ono na początku pokazuje te cechy wrodzone do około 7 tygodnia życia, a potem zaczyna nam pokazywać cechy nabyte i na te mamy bardzo duży wpływ na czek wrodzone.

00:25:02

Oczywiście w jakimś stopniu mniejsze, mniejszy, ponieważ jest to pochodną pewnego materiału genetycznego, które jeszcze niech sobie nosi, ale może być również pochodną kondycji suki w ciąży i kondycji suki po porodzie.

00:25:16

Stąd odchów szczeniąt i te różnice w rasach. Oczywiście duże raz mniejsza raz rasy miniaturowe, rasy typu ból, rasy typu re driver rasy typu spaniel Miniaturowy.

00:25:30

To są to są raczej, które, których stymulacja odbywa się oczywiście trochę inaczej, których rozwój odbywa się w inny sposób.

00:25:38

Jednak bez wątpienia i tutaj t to chciałabym państwu zwrócić uwagę, bo to jest taka rzecz państwa. Najłatwiejsza weryfikacji albo jeden z czynników, który może państwo pozwolić na właściwą weryfikację.

00:25:50

Jest czas odbioru szczenięcia schodowymi i tutaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę, że wszelkie badania naukowe jest ich.

00:25:58

Bardzo wiele na tą chwilę.

00:26:01

Pokazują, że przed 11. 12 tygodniem życia szczenięcia nie powinien. On nie powinno ono trafiać do nowego domu.

00:26:11

Wynika to z wielu czynników, o które, które chciałabym teraz wymienić.

00:26:16

To 12 tygodni to czas, w którym szczenie po pierwsze najpierw rozwija się przy matce, otrzymuje odpowiednią dozę bliskości, odpowiednią odpowiednią dawkę uczuć, odpowiednią dawkę emocji, odpowiednią dawkę hillel dyscypliny i i troski. I przede wszystkim tak, jak to mamy z niemowlęciem w okresie.

00:26:38

W którym nasze szczenie ma do 3 tygodni, jest właściwie cały czas opieka nad nim polega na tym, że jest byli zwane, jest przytulane, jest karmione, jest odżywiane, jest oczyszczane jest. Jest cały czas ze swoją mamą i wtedy.

00:26:57

I wtedy.

00:26:58

Właśnie ten czas bliskości, ten czas i sposób, w jakich suka troszczy się o ma o swoje młode i ma bardzo duże znaczenie dla jego dalszego rozwoju.

00:27:10

W szkole i w dalszej w dalszym okresie, kiedy jeszcze nie już zaczyna wstawać, chodzić, wchodzić w interakcje l zaczyna jeść inne posiłki niż tylko pokarm mamy.

00:27:22

To już jest znowu ten czas taki jak mamy u małych dzieci, które zaczynają chodzić, zaczynają chodzić dla grupy zabawowe, potem do przedszkola.

00:27:30

To są taki taki czas, gdzie te takiego uspołeczniania, czyli uczenia się społecznych, zachowań, uczenia się, reakcji uczenia się.

00:27:40

Tego, co możemy?

00:27:43

Co może to szczenie, czego nie może i teraz tutaj oczywiście bywają różne typy matek, różne typy usług. Natomiast bardzo ważne jest, by hodowca wtedy wiedział, że nie separuje się szczeniąt od matki, że daje się jej szansę wychowania tych szczeniąt oraz że daje się szansę reszcie spada domowego przy jego, czyli nie, nie tylko marszczę.

00:28:06

Ich rozwój wpływać EW związku z tym.

00:28:09

Sn poczucie bezpieczeństwa dobrostanu, suki w ciąży i sługi karmiącej ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju szczeniąt i ten termin odbioru, w którym czyli ten czas, w którym do 12 tygodnia około 11 12 tygodnia, to szczenie będzie przebywało ll spodzie domowym ze swoją mamą ma bardzo duże znaczenie i NATO jako nabywcy możecie Państwo zwracać uwagę co do pozostałych cech hodowli.

00:28:37

Profesionalnej na na pewno chciałabym wspomnieć o tym, że odchów szczeniąt.

00:28:42

Odbywać się wraz z odpowiednią socjalizacją szczenięcia, czyli socjalizacją z ludźmi, socjalizacją ze stadem, czyli nie tylko z matką. Stymulacja powinna obejmować wiele zmysłowe oddziaływanie, czyli.

00:28:57

Skojarzenie z zapachem z dotykiem z dźwiękiem z wzrokiem powinna obejmować zapoznanie z różnorodnymi sytuacjami, miejscami, okolicznościami, odrobaczanie staranne i sprawdzanie obecności pasożytów w stadzie szczep.

00:29:12

Pienia nauka społecznych zachowań, właściwe, właściwe, wielorakie i różnorodne żywienie i tool.

00:29:22

Zwracam uwagę na to, że szczenię, które jest chowany w hodowli, która wprawdzie sterylna prawdy czysta, ale pozbawia go kontaktu ze stadem czy pozbawia go kontaktu z tym różnymi. Stymulacja mi jest zwykle bardzo zubożone, jeśli chodzi o przetwarzanie bodźców. Zarówno bodźców sensorycznych, jak i takich.

00:29:43

Które pozwalają mu na regulację emocji i na to, by nie zareagować lękowo na nowe sytuacje czy na sytuację.

00:29:50

U nas sytuacja, w których się znajdzie, następnie w nowym domu.

00:29:55

I teraz hodowla profesionalna jeszcze takie istotne inny aspekt.

00:29:59

Genetyka to jedno na pewno czempionat dla niektórych mają znaczenie nie dla wszystkich championa tak naprawdę potwierdza obecność na licznych wystawach o potwierdza tytuły, zwykle potwierdza bardzo dobre experia tego psa, często dobre zachowanie.

00:30:15

Natomiast E ten rozwój stymulacja, które odbywają się następnie w hodowli i które się dzieją ze strony hodowcy i jego otoczenia. Film, a bez bez wątpienia ogromne znaczenie dla tego, jakim.

00:30:30

Sam jakim partnerem dla nas, jakim jakim przyjacielem będzie nasz pies emocjonalność. O tym już wspominałam i stresu suki ciężarnej karmiącej musi musi być możliwie redukowany, tak jak to jest w.

00:30:43

Przypadku ah lub.

00:30:45

Wpływ o wpływie rodzeństwa miodowego i środowiska na zachowanie pisało wielu naukowców. Jadą ja tutaj te badania wskazuje w bibliografii można sobie sięgnąć do tych źródeł, a zachowania innych osobników w stadzie innych poza matką bardzo istotnie wpływają uczą ll własnych reakcji społecznych szczenie.

00:31:09

Zarówno matka reakcję matki, jak i innych członków stada sprawiają i kształtują rozwój szczenięcia. Bardzo istotny sposób. Matka jest zwykle bardziej pobłażliwa.

00:31:20

Inne inni członkowie stada fill szybciej pokażą wszczęciu, że na przykład za mocno końca za mocno gryzie. Dlatego jeżeli się państwo fill, jeżeli Państwo pozbywacie rozmowę hodowcom, warto zapytać.

00:31:32

Czy szczenię ma kontakt z innymi członkami stada, czy czy jest zaznajomiony z różnymi sytuacjami, czy ma okazję jechać samochodem zanim do nas pojedzie?

00:31:40

Czy jest jest na dworze w domu, czy odwiedzają go ludzie, czy inne bawi się z innymi psami w składzie, czy ma do czynienia z różnymi zabawkami i z różnymi sytuacjami, czy ma swobodę, czy ma fill, czy uczy się po prostu tak tych zachowań?

00:31:57

Ja, czyli podsumowując pytania, które warto zadać hodowcy, gdy rozmawiamy o nabyciu szczenięcia, to przede wszystkim zdrowie suki reproduktora, charakter suki reproduktora, ponieważ oczywiście osobowość, osobowość, osobowość, oczywiście LA osobowość oczywiście dziedziczymy. Niej ta jest w dużej części cecha osobowości. Mogłam zostać odziedziczone fill. W związku z tym te pytanie jest również zasadne. Jeżeli chcemy zmaksymalizować szansę, by to jeszcze nie było.

00:32:27

EE było takie, ale bardziej spokojne lub bardziej żywotne, czyli chcemy, żeby żeby ten pies nam w jakiś konkretnych czynnościach.

00:32:35

Towarzysz warunki socjalne pozostały odchowu. To jest zwykle takie trochę niezręczne pytanie. To już bardziej trzeba zobaczyć namacalnie podczas odbioru szczenięcia.

00:32:43

Charakter szczeniąt o to trzeba zapytać również wprawionego iow czujnego hodowce, czyli jakie cechy wrodzone zaobserwował. Jak wyglądają te, które nabył w trakcie specjalizacji w stadzie termin odbioru?

00:32:58

Tak jak mówiłam, między 11 a 12 tygodniem i nie zaleca się robić tego wcześniej ani w małych ani dużych trasach.

00:33:04

Oczywiście szczepienia, jakie zostały podane odrobaczania czy ewentualne przebyte choroby w okresie dzieciństwa, czyli czy czy czy się zdarzały jakieś sytuacje niepokojące, o których warto, by nabywca wiedział i teraz chciałabym pokazać w tej krótki filmik.

00:33:24

Właśnie o takiej, pokazując taką swobodną zabawę w stadzie.

00:33:30

W stadzie domowym, czyli czyli gdzie bawią się szczenięta ze sobą, gdzie wchodzą w interakcje z człowiekiem odchów, który ja staram się uprawiać.

00:33:44

To jest odchów tu, gdzie gdzie kojec suki pieskami jest znajduje się w salonie, w którym Wszystko się dzieje, w którym właściwie jeszcze nie ma szansę poznać różne dźwięki. Masz szansę poznać, masz szansę poznać różne sytuacje.

00:34:00

Ma szansę poznać.

00:34:03

Fill różne różne różne osoby, która nas odwiedzają, ale także przedmioty. Takie zwykłe przedmioty, do których potem trafia, czyli nie nie separacja Odchowane, odchowanych, szczelna w jakimś osobnym pokoju, w którym nie ma tych wszystkich przedmiotów i nagle potem postawi szczenię w sytuacji, w której to ona będzie musiało sobie poradzić. VIII będzie zaskoczona tym, że ona jednak ten pokój jest.

00:34:29

Bardziej bardziej atrakcyjne czy bardziej?

00:34:33

Tu chciałam pokazać jeszcze ll, jak bardzo istotna jest jest budowanie relacji w stadzie i budowanie takiej współpracy w składzie.

00:34:41

Tutaj widac na filmiku lel sukę, która nie jest mamą szczeniąt ona przyszła jej tutaj właśnie odwiedzić. To są mniej szczenięta tylko szczenięta jej innej miodowej suki innej suki i to są ona je ona do nich wpada, a czasami je trochę poliżę.

00:34:58

Tu mama pilnie obserwuje, ale mama ma zaufanie do niej. W związku z tym P. Relacja jest budowana wiele lat.

00:35:04

One mają to to to dochodzi do wielu wzruszających sytuacji, w których one sobie nawzajem pomagają. One się nawzajem uczą, jak odwoływać te szczenięta, a tym samym szczenie nie jest na zwykłe i nie jest właściwie z.

00:35:20

Wskazane czy doświadczone wyłącznie przez matkę?

00:35:24

W stadzie, która funkcjonuje stabilnie, bardzo ważne jest, by szczenięta miały taką okazję.

00:35:31

Tutaj jeszcze też taka fragment takiego fill mógł je szuka. Tu są bardzo małe. Te szczeniaczki one mają dopiero kilka dni i to właśnie pokazuje tą taką prawidłową też stymulacje ma przez matkę i gdzie ona je wylizuje oczyszcza kojec znajduje się na podgrzewanym na podgrzewanej macie tu podgrzewanej częściowo by suka mogła leżeć czasami na tej nie podgrzewanej części, aby szczenięta miały odpowiednią temperaturę, to ona ze się szykują do picia.

00:36:03

I suka tak naprawdę pokazuje tutaj swoją, kiedy, kiedy i co powinna zrobić. Ono zawsze bardzo dobrze wie to ja Jarek takiego ludzkiego punktu widzenia przez swoich pierwszych minutach, bo miałam zawsze wątpliwości, czy ona nie powinna dłużej karmić, dłużej się zajmować, ale zwierzęta naprawdę są bardzo mądre i bardzo, bardzo instynktownie potrafią zajmować się swoim miotem. Szanowni Państwo, życzę państwu dobrych wyborów, życzę państwu dobrych rozmów konstruktywnych hodowcami.

00:36:37

EE, znaczy, chciałabym uczulić to taco u hodowcy dla hodowcy dla dobrego hodowcy jest bardzo ważne to, że gdy dzwonimy, gdy pytamy to, żebyśmy się też trochę powiedzieli o sobie, ponieważ dla profesjonalnego hodowcy jest bardzo ważne, żeby wiedzieć do jakiego domu ewentualnie potencjalnie ma trafić nasze życzenie, bo nie sprzedajemy szczeniąt do przypadkowych albo niewiadomo jakich, albo każdych.

00:37:00

W domu, ponieważ po pierwsze nie dla każdego nadaje się pies, który którego razem przychodzi nam hodować i my to wiemy czasami lepiej niestety niż nabywca, bo mamy liczne doświadczenia, bo mamy świadomość tego, że nie dla każdego ta rasa się nadaje, albo nie dla każdego nadaje się.

00:37:17

Pies czasami nie, nie mamy pewności, nie mamy takiego poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ta rozmowa jest lakoniczna, dlatego jeżeli rozmawiamy o nabyciu szczenięcia, powiedzmy coś o sobie, powiedzmy, jakie mamy plany, jakie mamy dość.

00:37:30

Zobaczenia, czego oczekujemy? Bądźmy transparentni, by wzbudzić zaufanie, ponieważ profesjonalny hodowca chce, by jego szczenię trafiło do bardzo dobrego domu, w którym będzie kochane, w którym będzie zaopiekowane, którym będą jego potrzeby zaspokajane i tą pewność. Jeżeli zbudujemy w rozmowie hodowców hodowcom.

00:37:49

Na pewno łatwiej nam będzie zadać to, bym cały szereg pytań, które będą dla nas ważne o zdrowie, o społeczne, o społeczne, społeczne relacje w stadzie, o socjalizację w stadzie o odchów.

00:38:01

No i wreszcie o ten termin odbioru. Czy on rzeczywiście koresponduje z tymi międzynarodowymi, międzynarodowymi standardami, już uznanymi, bo jeśli chodzi o termin odbioru, to ważne jest, żeby wiedzieć, że oczywiście z punktu widzenia przepisów związku genealogicznego można oddać szczenię już siedmio tygodniowe. Natomiast naukowcy dowiedli, że ten rozwój, który następuje po 7 tygodniu, jest bardzo ważny dla przyszłego funkcjonowania psa.

00:38:30

Dziękuję bardzo.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały