Kynofobia

Anna Dankowska
Co tydzień o psach ODC. 4/15

W tym odcinku omówione zostało zagadnienie kynofobii - czyli fobii związanej z psami zarówno w odniesieniu do dzieci, jak i dorosłych.

 Fobia przed psami

Transkrypcja video Kynofobia 

00:00:16 

Dzień dobry państwu Anna dankowska, Jestem hodowcą psów rasowych rasy cavalier King Charles Spaniel raz ze spaniel kontynentalny miniaturowy, czyli papilon oraz Chin japoński. 

00:00:28 

Chciałabym państwu dzisiaj opowiedzieć okno w obi? 

00:00:32 

Henoch obiad? O. 

00:00:35 

Rodzaj lęku. 

00:00:37 

Który jest związany sam? 

00:00:41 

Lęk jako zaburzenie bardzo często ma specyficzny, bardzo gwałtowny przebieg i charakter, o czym za chwilę sobie powiem, bo wiemy sobie również, jak można poradzić sobie z pewną fobią oraz do jakiego specjalisty się zwrócić strach Chile. 

00:01:00 

Strach pojawia się według terminologii psychologicznej wtedy. 

00:01:04 

Gdy jest to wtedy sytuacja, jest to sytuacja realnego zagrożenia. Lęk pojawia się w sytuacji irracjonalnej, nie opartej na rzeczywistej sytuacji, która według obiektywnych przesłanek może być niebezpieczna. 

00:01:19 

Zaburzenia lękowe to zaburzenia, w których objawem dominującym jest nadmierny lub nie niemający uzasadnienia w rzeczywistości lęk. Zaburzenia lękowe często mają charakter uogólniony, jednak bywa, że dotyczą czegoś konkretnego l zaburzenia lękowe w postaci fobii. 

00:01:38 

Czyli irracjonalne, przewlekłe lęki przed czymś to właśnie jeden jednym z ich przejawów może być właśnie ksenofobia, czyli lęk przed fill sami lęk właściwie przerazające się fobie fobie przed psem. 

00:01:57 

Jeśli chodzi o źródła jak ono w obi i potencjalne przyczyny, to oczywiście lęk i jej szczególna postać, czyli fobia nie zawsze mają jasne do identyfikacji przed przyczy. 

00:02:09 

Podłoże objawów lękowych bywają bywa bardzo złożone i uwarunkowane jest czasami zespołem lękowym u danej osoby o charakterze uogólniony podłoże faktyczne fill no hobi może być oczywiście to zdarzenie niebezpieczne doświadczenie, które wywołało uzasadniony niepokój, strach, a kolejno przerodziło się w lęk czy fobie. 

00:02:34 

I teraz klną fobia także takie tępe jest straszny, jak go malują. Oczywiście kanał fobia to lęk, którego źródłem jest pies i to zarówno pies, który nagle do nas podbiega pies za płotem, pies na smyczy, a nawet piec na obrazku czy na zdjęciu szczeniak mały pies, duży pies, przyjazny pies, spokojny pies, pobudliwy pies po prostu. 

00:03:00 

Kono fobia jak i inne fobie może pokazać reakcje paniczne. Może doprowadzić do zatrzymania oddechu, może do prowadzić do reakcji ucieczki do drętwienia, nawet do omdleń. Zwykle przebiega racji na psa. Jest bardzo gwałtowny. 

00:03:16 

Każda fobia u dzieci często warunkowana jest jednak przez reakcje dorosłych. Bardzo często zdarza mi się. 

00:03:25 

I jak spaceruje ze swoim stadem psów, spaceruje często w towarzystwie swoich dzieci swojego męża, czyli obraz zewnętrzny. Pokazuje nam to, że te psy nie zagrażają, że są przyjazne, machają ogonem, nie są szczęśliwe, nie ujadają, nie zaczepiają przechodzących. 

00:03:43 

Osób lub psów. 

00:03:45 

Mimo Wszystko koło nich spacerują dzieci. Mimo Wszystko słyszę często reakcje. Uważaj pies. 

00:03:53 

Mówione to jest w sposób oczywiście rodzić. Nie robi tego w zamierzony sposób. Zamierzony sposób nie implementuje lęku swojemu dziecku, jednak robi to niezauważalnie podświadomie i niestety bardzo często skutecznie dzieci. No które których reakcja lękowa na psa nie jest. 

00:04:17 

Jest skutkiem jakiegoś przykrego, niebezpiecznego zdarzenia. 

00:04:23 

Tylko jest właśnie tak ma charakter irracjonalny. Zdarza się, że bardzo często jest to związane z tą właśnie nieświadomą implementacją L strachu lęku przed psami przez opiekuna czy rodzice bardzo często zdarza mi się, gdy do mnie jako do do go terapeuty, do którego zgłaszają się os. 

00:04:45 

Na fobią czy z dzieckiem ścianą fobią. Jak przeprowadzam Wywiad, okazuje się, że ten rodzić też ma taką fobię i to na rodzic mimowolnie sam się zachowuje swoim zachowaniem pokazuje je racjonalny lęk przed psami. Kolejno sam mimowolnie to dziecko. Cały czas przed tym sam ostrzega. 

00:05:07 

Fill bywa to właśnie takim bardzo silnym pierwszym uwarunkowaniem geno fobia uwarunkowana może być oczywiście zdarzeniem niebezpiecznym lub niegroźnym, na skutek którego było myślę dziecka znalazł się ślad, który kolejno przerodził się w lęk. 

00:05:25 

Chciałabym wspomnieć o CO całym postępowaniu terapeutycznym, o którym które wdrażamy. 

00:05:33 

W przypadku takich zaburzeń lękowych posiłku ukierunkowanych na psa lub mają się czuję swoje źródło w psie jednak chciałabym jeszcze wspomnieć, że najczęściej, jeżeli jest to bardzo silne ksenofobia, to ona sama nie mija i zostaje nam do do wieku dorosłego. 

00:05:54 

Bardzo wiele jest osób, które rzeczywiście, których udziałem było przykre niebezpieczne zdarzenie z udziałem Wsia, które spowodowało, że następnie w wieku dorosłym. 

00:06:04 

No tak no fobia cały czas się utrzymuje, nic się z nią nie udało zrobić dotychczas i ona paraliżuje, utrudnia nam życie. 

00:06:12 

Znane mi są przypadki, że osoba, która widzi psa, który szczeka na smyczy na 2 stronie ulicy skręcam w 2 ulicę czeka, stoi, paraliżuje ją, lęk nie, rusza się właściwie z daleka, widzi, że idzie pies i już przeżywa stres, że będzie musiałam minąć go kilka metrów dalej, mimo że pies jest na smyczy i pod opieką właściciela. 

00:06:36 

W związku z tym. 

00:06:39 

U dorosłych takie no fobia, podobnie jak u dzieci, bardzo utrudnia życie, powoduje, że właściwie bójmy się nowych sytuacji, nowych zdarzeń, ponieważ niestety stety tak jest, że źródło naszego lęku, czyli pies. 

00:06:55 

Pojawia się pojawić się może w wielu miejscach, w których przebywamy albo do których zmierza. 

00:07:02 

Krótko chciałabym ma powiedzieć, ponieważ jest to proces złożony o postępowaniu terapeutycznym i stadiach tego postępowania terapeutycznego w kanał w obi. 

00:07:13 

Przede wszystkim my rozpoczynamy terapię. 

00:07:16 

Udajemy się najczęściej do psychologa, do terapeuty lub do terapeuty właśnie, które posiada psa terapeutycznego, czyli do do go terapeuty powsze popularnie nazywanego długo terapeutą. 

00:07:30 

Czasami jeżeli mówimy o zaburzeniach uogólnionych lękowych, wiadomo, że postępowanie musi mieć charakter uogólniony i są to treningi i czy terapię uogólnione w pracy nad lękiem? 

00:07:43 

Jeżeli jednak mówimy tylko o lęku przed psami, czyli tylko okno hobbit, możemy zwrócić się też do do go terapeuty, czyli do osoby, która w umiejętny sposób postara się od wrażliwi cinas od tego od tej co na forum? 

00:07:59 

Stadia są następujące w pierwszej fazie identyfikujemy potencjalne źródła filmu uwarunkowania. Przeprowadzamy Wywiad tego dotyczący tego lęku. Ustalamy, czy miało miejsce zdarzenie potencjalnie niebezpieczne zagrażają prze życiu lub niezagrażające życiu lub teoretycznie niegroźne, a jednak takie, które wywarło piętno na naszym postrzeganiu psa. Czy na naszym fill na naszym wpłynęło właśnie na ten nasz? 

00:08:32 

Bo od identyfikacja i ten Wywiad jest bardzo ważne ze względu na dalszy układ czy czy proces terapeutyczny czy układ z tej terapii i stadia. 

00:08:44 

Jej elementy fill, włączanie też Radia fill zdarzeń, które mają na to wpływ fill i teraz Plan terapeutyczny uwzględnia co do zasady ekspozycja na sytuacje, które wzbudzają lęk. Najpierw miejski o tym umiarkowany. 

00:09:02 

Wreszcie wysoki poziom tego lęku. 

00:09:06 

Pierwsza faza to oswajanie bez udziału psa, mimo że jesteśmy terapeutami, którzy pracują. 

00:09:13 

Wcami pierwsze spotkanie odbywamy bez psa. 

00:09:17 

Jeśli chodzi o dzieci i dorosłych, to oczywiście przebieg tego spotkania ma. Jest to oczywiście różne. Dostosowujemy to do do sytuacji. Tak jak powiedziałam do tych uwarunkowań, które ewentualnie mogły wywołać. 

00:09:30 

Czym sobie? Względnie, gdy one nie istnieją, czyli nie wiemy, jaka jest przyczyna, czy to była nieświadoma implementacja takiego lęku, czy ona znaczy tak naprawdę ta sytuacja jest dla nas trudna? 

00:09:40 

Docinam ty FI ko Wa nia bo dziecko jest jeszcze nie pamiętam. To spowodowało tą pierwszą fill reakcje, ale tak już zostało i dziecko po prostu na reakcję. 

00:09:50 

Ma podobnie jest z osobami dorosłymi, które czasami też o opisują nam, że nie wiedzą. 

00:09:57 

Czy coś się stało w życiu, ale po prostu się boję. 

00:10:01 

No i wtedy odbyła spotkanie bez psa. O to pierwsze fazy ich może być czasami więcej w zależności od stopnia nasilenia cono w obi polegają na tym, że. 

00:10:13 

Albo bawimy się, jeśli chodzi o dziecia, bo. 

00:10:15 

Jeśli chodzi o dorosłych, to rozmawiamy o. 

00:10:18 

Tak pokazujemy zdjęcia, obrazki zaba. 

00:10:22 

Przypadku dzieci. Bardzo lubię pracę metodą terapii metodom zabawy, czyli zabawa w takiej terapii ma bardzo duże znaczenie. Posiadam do tego wiele różnych narzędzi, czyli zabawek, gier układanek rzeczy, które budzą ciekawość, budzą zainteresowanie, a wszędzie ich bohaterem jest pies. Stawiam tego psa. 

00:10:43 

Fill w świetle. 

00:10:45 

Bardzo pozytywnym takim przyjemność owym staram się, by ten pies. 

00:10:53 

Pokazał się ze strony takiego przyjemnego, sympatycznego bohat. 

00:11:01 

Fill oswajanie kolejnym procesie terapii odbywa się z bezpiecznej przestrzeni z psem w oddaleniu, czyli jest jest jest, jest, jest jest. 

00:11:12 

Jest na przykład za bramką zamkniętą w jakimś pomieszczeniu. Najczęściej pracujemy w pomieszczeniu, jest przebywa na smyczy. Pies jest odizolowany tak, że osoba, która jest w terapii, którą fobi może go obserwować, można obserwować jego zachowanie, jego zachowanie. 

00:11:31 

Interakcji z innym dzieckiem z inną os. 

00:11:33 

Oba przypadku dzieci często wybieramy rodzeństwo, które się nie boi czy rodzica, który się nie boi też tak, jak mówiłam, zwykle jest tak albo często się zdarza, że jednym. 

00:11:43 

Z rodziców też się. 

00:11:43 

Boi no to tego rodzica wtedy nie wybieramy na lub terapeuty z ujemy go osobno LI. 

00:11:51 

W takiej odległości dziecko znowu kilka spotkań oswaja się kilka. Ilość spotkań zależy oczywiście od sytuacji zależy od reakcji dziecka. 

00:12:00 

Zdarza się, że fill, że dziecko jest tak zainteresowana tymi interakcjami psa z inną osobą, że przyjemnością nie i szybciej dołącza, znaczy zbliża się już do tego psa. 

00:12:14 

Cel tego jest taki, żeby dziecko dziecku pokazać, że że nie, nie, to żeby pokazać, że żaden pies nie jest groźny, tylko żeby od wrażliwi jgo od lęku, który paraliżuje mu życie. 

00:12:29 

Nie chodzi o to, żebyśmy uczyli dzieci, żeby podchodziły do każdego psa, ale chodzi o to, żeby nie paraliżowała ich. 

00:12:37 

Spacerując na smyczy z daleka pies. 

00:12:41 

Lub związana. 

00:12:43 

W takiej sytuacji w oddaleniu dziecko często ma szansę zaobserwować. Żaden pies robi fajne rzeczy, że nam pies zachowuje się w bardzo ciekawy sposób, że wchodzi w interesujące interakcje i one są przyjazne. 

00:12:58 

Oczywiście aksjomatem tej sytuacji jest to, że pracujemy z psem terapeutycznym, czyli sam, która jest po testach predyspozycji do działań do go terapeutyczny, który jest przyzwyczajony do pracy z człowiekiem, który pracuje z tym człowiekiem w sposób ukierunkowany i i my jako przewodnim tego psa potrafimy do zainspirować. Potrafimy tym sterować i potrafimy na to wpływać. 

00:13:21 

Wreszcie to fill oswajanie, żeby zaczyna odbywać się w coraz bliższy dziecku coraz bliższej odległości. Ta odległość jest mniejsza. Na fill zaczynamy i z psem na smyczy patrzymy, obserwując dziecko jego reakcje, na ile możemy sobie pozwolić i ta ta obecność psa czyta to zbliżanie się psa do dziecka. 

00:13:44 

Jest ten dystans jest coraz mniejszy, bardzo dobrą formą uwrażliwiania dzieci w procesie osób dorosłych przebiega to nieco inaczej wiadomo. 

00:13:55 

Jest praca w grupie w grupie przedszkolnej. Bardzo często zdarza mi się, że nie rozpoczynam cykl zajęć, które trwają cały rok przedszkolny, że jest informacje o trucizna, że jest co panicznie boi się psa. 

00:14:06 

No i faktycznie na reakcja na reakcje bywają różne od takich, że dziecko siedzi całe zajęcia tyłem do zajęć na kolanach opiekunki, że się chowa. Natomiast prawie w każdym przypadku nie zdarzyło mi się jeszcze praktycznie in. 

00:14:20 

Grupa daje siłę dziecko stopniowo zaczyna się odwracać. Nawet to dziecku, które skrajnie siedziało tyłem do zajęć. Był zaczyna odwracać się, żeby zerkać. 

00:14:32 

Co się dzieje, że ten pies wchodzi w ciekawe interakcje z dziećmi, że jest jakaś bardzo fajna zabawa, że jest jakaś rzecz, która bardzo go kusi. 

00:14:40 

Stopniowo zaczynam zapominać, że pies właściwie z jakimś zagrożeniem, bo przez kilka zajęć widzi, że on żadnym zagrożeniem nie jest, ale nadal jest bezpieczny, ale. 

00:14:50 

Widząc, że jego rówieśnicy są bezpieczni, stopniowo buduje w sobie odwagę do tego, by podejść chociażby do tych zabawek może jeszcze nie podchodzić do psa, ale fill podchodzi już do zabawy do aktywności. 

00:15:03 

Z czasem ta aktywność, która jest powiązana z psem albo wymaga interakcji z tym psem, jest tak kusząca, że przełamuje kolejny krok, bo jest tak skupiony na tejże aktywności, że właściwie zapomina o tym, że że się boi tego. 

00:15:20 

Ale to oswajanie następuje stopniowo. W każdym przypadku dziecka, które na początku cyklu zajęć. 

00:15:28 

Bardzo mało się psa i było to też bardzo uwypuklone przez rodzica. W każdym przypadku udało mi się osiągnąć. Wówczas w związku z tym ta praca grupowa fill w grupie zajęć to go terapeutycznych właśnie grupie rówieśniczej w grupie środowiskowej daje bardzo dobre rezultaty. 

00:15:49 

I teraz są może ewentualnie stanowić ja kiedys traktor, czynnik zakłócający przebieg terapii, zaburzenia współistniejące to współwystępujące. To są rzeczy, na które możemy nie mieć wtedy wpływu i gdzieś tam tak no fobia może stanowić. 

00:16:07 

No jednym z czynników zaburzeń ogólnie wogóle niom opór przed terapią i do głównie w przypadku dzieci dotyczy to ich rodziców, którzy na przykład nie być zamki od sensu albo uważają, że te psy są. 

00:16:20 

Mogę złe i nie? 

00:16:21 

Ma sensu pracować nad tą na tą pewno fobią, bo w sumie no ja też nie lubię psów no to po co mam D. 

00:16:27 

No niech on też po prostu nie lubi. Zostawmy to samo, robią osoby dorosłe, po czym się gigantycznie my potrafią męczyć. 

00:16:34 

W przypadku jakiegokolwiek nawet prozaicznego zetknięcia z psem, trudności komunikacyjne, które też wiążą się czasami fill z zaburzeniami, mogą stanąć pełne czynnik zakłócający przebieg terapii. 

00:16:47 

Jeżeli trudno nam dotrzeć do tego dziecka, czy tu mamy dotrzeć do tej osoby, to będą nam się z nią skomunikować z przyczyn, które nie są związane z pewną fobią, tylko z ogólnej mniej trudnościami komunikacyjnymi. 

00:16:58 

Wreszcie brak współpracy z otoczeniem i to samo dotyczy głównie dziecka. No bo bo ten albo ten. 

00:17:04 

Ten dodo otoczenie ma tutaj ogromne znaczenie. 

00:17:08 

Przecież to właśnie to jest. 

00:17:09 

Do mnie na pożegnanie? 

00:17:12 

Przed którą niektóre dzieci mogą też czuć strach, ale warto warto na tą panią fobią na pewno pracować. Pozdrawiam państwa serdecznie. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały