Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Dogoterapia - co to właściwie jest i dla kogo

Anna Dankowska
Co tydzień o psach ODC. 5/15

W tym filmie autorka przedstawia zagadnienie dogoterapii - na czym polega, dla kogo jest dedykowana, jakie rasy psów się do niej nadają oraz jakie cechy powinien mieć dogoterapeuta.

Transkrypcja video Dogoterapia 

 

00:00:18 

Dzień dobry państwu Anna dankowska, Jestem dogo terapeutą i hodowcom psów rasowych hoduje psy rasy cavalier King Charles Spaniel Chin, japoński spaniel kontynentalny miniaturowy, czyli profilom. Dzisiejsze spotkanie jest poświęcone tematowi. 

00:00:35 

Podczas tego spotkania chciałabym państwu powiedzieć, co to właściwie jest dogoterapia, dla kogo są zajęcia z udziałem psów i czy każdy nadaje się do dogoterapii? 

00:00:49 

Dogoterapia, keno terapia czy terapia z udziałem psów to są pojęcia, które często budzą kontrowersje, bo zresztą jak słyszycie państwo nazwę Dogoterapia, to wydaje się, że jest to terapia dla psów. 

00:01:05 

Tymczasem zarówno dogo jaki cry no terapia, która to pojęcia są dyskutowane. 

00:01:12 

Nazwy literaturze przedmiotu to nie nie stanowią obszaru, który dotyczy terapeuty z owania psów. Jest to obszar nie, w którym, który nie zajmuje się dziedzina, która nie zajmuje się pomaganiem, są tylko zajmuje się pomaganiem ludziom. 

00:01:32 

Za pomocą ców albo z udziałem psów, albo przed współudziale psów. No dlatego właściwe, najbardziej fortunny me i do adekwatnym pojęciem byłoby pojęcie terapii z udziałem psa. 

00:01:46 

I teraz bardzo często możemy się zastanawiać, czy usłyszymy termin, dogoterapia czy terapia z udziałem psa. Czy to jest terapia, w której mówimy o terapii psa i człowieka? 

00:01:58 

To jest terapia człowieka z udziałem psa. Czy właściwie może? Czasami jest to terapia dla psa? To, że on działa czy współdziała z człowiekiem? 

00:02:07 

Czyli ta podstawowa różnica, w którą musimy tutaj wskazać to, że behawiorysta psi to ta osoba, która jest takim psim psychologiem, czyli pomaga rozwiązywać są właściwie właścicielom psów ll problemy, które z którymi się borykają, czy problemy z zachowaniem, zaburzenia, zachowania i inne ll powstające mnie w relacji człowiek jest me sytuacje, które muszą być rozwiązane i polega to najczęściej na pracy z człowiekiem, który musi się nauczyć współpracować. 

00:02:39 

Sam natomiast dogoterapia to czy tlenoterapia, czy terapia z udziałem psa. 

00:02:44 

To sytuacja, w której to pies staje się partnerem terapeuty do pracy z człowiekiem. I o tym tak te szczegóła. 

00:02:56 

Przede wszystkim jedną z podstawowych rzeczy, które chciałabym zdementować z tego miejsca jest coś, co jest bardzo często mylone. Czy pojęcie, które jest bardzo często w sposób mylny, interpretowane, że pies nie jest terapeutą? No to jest przed państwem jest znana, która ma uprawnienia wsa terapeutycznego. 

00:03:15 

Ale to nie nana jest terapeutą terapii z udziałem sa, o której za chwileczkę powiemy, jakie ona ma, jaką ona ma charakterystykę, jakie ma postacie l jest jest towarzyszem terapeuty właściwie wyszkolony pies, właściwie przygotowany pies, właściwie zweryfikowany pies to pies, który wspiera terapeutę lub edukatora w jego pracy w pracy celowej, która ma ukierunkowaną ukierunkowany. 

00:03:46 

Cel na osiągnięcie określonych rezultatów. 

00:03:54 

Czym są zatem, jakie mają postaci interwencji z udziałem psów? Takim takim parasolem, który właściwie pełni funkcje zarówno. 

00:04:07 

Kryteriów bazowych, kryteriów, dostępu do interwencji z udziałem zwierząt, jak i kształtuje zasady realizacji interwencji z udziałem zwierząt przekazuje na zasady, które powinny dotyczyć takich interwencji z udziałem zwierząt, czyli te zasady, które dotyczą odbiorcy. 

00:04:29 

Takich interwencji, jak i samego zwierzęcia, bo nie są. 

00:04:33 

To tylko psy. 

00:04:35 

My oczywiście dzisiaj. 

00:04:36 

Skupimy się na dogoterapii, na interwencje jak czy terapii z udziałem psów. Natomiast organizacja, o której chciałabym wspomnieć, która pełni tym tą tą funkcję taką. 

00:04:48 

Organizującą jest instytucja, którą po polsku skrót nazwalibyśmy i aio, czyli która, która, która to jest taka międzynarodowa organizacja, która zrzesza wiele państw na całym świecie, które spotyka, których przedstawiciele ośrodki badawcze. 

00:05:07 

Im ludzie z szeroko pojętej branży behawioryzmu i medycyny, zwierząt i medycyny weterynaryjnej spotykają się na wymieniają doświadczenia, tworząc jednocześnie ramy dla interwencji z udziałem zwierząt. 

00:05:22 

Staramy to tak zwany White paper, który czyli czyli takie ramy, w których powinny funkcjonować wszelkie organizacje, które chcą. 

00:05:31 

Są kształtować zasady prowadzenia interwencji z udziałem zwierząt, w tym interwencje z udziałem psów. Jakie? 

00:05:39 

Ja hajo wyróżnia obszary mianowicie i to też jest rzecz, którą warto wiedzieć, ponieważ bardzo często mylnie interpretujemy dogoterapia jako pojęcie, bo nie muszą mieć tak naprawdę pojęciem bardzo szerokim i tych interwencji z udziałem zwierząt mamy 2. 

00:05:58 

Pierwsze to wsparcie z udziałem zwierząt, czyli ani mała system interwencji i to jest wsparcie, którego. 

00:06:06 

Doświadczony przygotowany przewodnik psa z psem o charakterystyce psa terapeuty, czyli psa, który przeszedł pozytywnie testy predyspozycji do działań terapeutycznych, dzieją się właściwie we wszelkich okolicznościach. Nie tylko stricte, terapeutycznych, ale też wielu innych. 

00:06:25 

Najczęściej wtedy odbywa się to we wsparciu osoby, która bazowo wykonuje jak jak już interwencje przewodnik psa brać przed pełnią funkcję motywującą, czy dodatkowo wspierają wspierają tą osobę, która która pełni główną rolę w danym w udzielaniu danego psa? 

00:06:46 

Kolejna fill to kolejny obszar, które wskazuje i aio, czyli czyli ta nasza organizacja, która kształtuje zasady wsparcia z udziałem zwierząt. 

00:06:56 

To terapia z udziałem zwierząt, czyli to co fill to najpowszechniej jest nam znane czy najpowszechniej można powiedzieć, bardziej powszechne jest i w tym rozumieniu najczęściej poznajemy dogoterapia, czyli ani mała z terapii i to i tutaj mówimy o stricte o Zero działaniach terapeutycznych w takim celu. 

00:07:18 

Organizujemy spotkanie z udziałem psa fill, żeby osiągnąć jakieś konkretne cele terapeutyczne. 

00:07:24 

Tutaj dzieje się to, o czym za kilka jeszcze powiem, czasami grupowo, ale bardzo często jednak indywidualnie, tak jak to często terapia wszelkiego rodzaju terapia odbywa się najczęściej indywidualnie. 

00:07:35 

No i tutaj znowu mówimy o takiej postaci, w której to ten człowiek ma określone kwalifikacje do pracy z człowiekiem. Kwalifikacje, które predestynują go do bycia terapeutą w danym obszarze. 

00:07:48 

I ten pies towarzyszy podczas tej terapii, pełniąc wszelkiego rodzaju funkcje pomocnicze czy czy wspierające podczas tych działań kolejna kolejny obszar to edukacja z udziałem wsa, czyli animale asystent Education albo pedagogii. I tutaj pedagogika, czyli możemy. 

00:08:08 

Powiedzieć, że jest to? 

00:08:10 

Są to wszelkiego rodzaju spotkania edukacyjne, których bierze udział jest pełniąc określoną rolę o tym troszkę dłużej. Powiem później, to jest obszar, który osobiście, które mam osobiście zajmuje się w największym stopniu, czyli ze prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach, żłobkach, szkola. 

00:08:31 

Koła, które mają określone ukierunkowane na określeniu określone cele, to są cele o charakterze terapeutycznym, szeroko pojętym. Bardziej jest to kształtowanie pewnych pewnych obszarów kształ. 

00:08:51 

Budowanie emocji kształtowanie są chowani społecznych. Jest to rozwijanie różnych obszarów w szeroko pojętej edukacji. Zgodnie z planem, który obraliśmy. 

00:09:05 

I te i te a edukacja odbywa się z udziałem psa. Jest bohaterem tych zajęć. Pies wchodzi w interakcje podczas tych zajęć z odbiorcami, czyli najczęściej w tym przypadku z dziećmi. 

00:09:17 

Oprócz tego pies właściwie jego losy czy czy używane narzędzia do do zajęć najczęściej również mają dotyczą psa tak żeby żeby tak tak tak zwane. Mimochodem przekazać określone czy czy założone. 

00:09:35 

Cele edukacji. 

00:09:36 

Kolejny obszar, o którym mówimy w przypadku dogoterapii tej szeroko pojętej dogoterapii, czyli tych interwencji są udziałem zwierząt o aktywności z udziałem zwierząt oraz coaching i doradztwo z udziałem zwierząt. 

00:09:47 

Czyli to są znowu to obszary, gdzie gdzie? 

00:09:50 

W jakim stopniu? 

00:09:52 

Jest osoba, która pełni funkcję główną, a tak naprawdę przewodnik sprze. 

00:09:57 

Ten wspierają tego tą osobę, która ma na celu właśnie osiągnięcie jakichś jakichś jakichś procesów w zakresie doradztwa, coachingu czy czy właściwie jakiegoś spotkania aktywności z udziałem zwierząt. 

00:10:13 

I ten pies pełni tam jakąś funkcję wspomagającą i ja hejo Internet neo sosu jej szono firma anima Organization, czyli takie międzynarodowe no międzynarodowa organizacja zajmująca się tymi interakcjami. Inni ludzi zwierząt, czyli. 

00:10:28 

Poszerzaniem wiedzy w dziedzinie człowiek, zwierzę. 

00:10:31 

Dlaczego o tym mówię? 

00:10:32 

I Aha i o. 

00:10:32 

Realizuje swoje zadania poprzez badania, edukację. Tak jak wspomniałam wcześniej praktyki kliniczne, wymianę informacji i dialog, film, wsparcie z udziałem zwierząt wymaga Bogu i to jest bardzo ważne, żeby żeby o tym wspomnieć i dla mnie jest bardzo ważne, żeby państwu o tym powiedzieć. 

00:10:48 

Wymaga wiedzy na temat ludzi zwierząt. Myślę tutaj, skupimy na dogoterapii mna, ale również obszarem naszych zainteresowań może być felino terapia w tym tym zakresie. 

00:11:00 

Czy interwencja z udziałem inni przecież on dopuszczalnych poprzez i achaj o przez to Stowarzyszenie jako jako interwencję, które mogą przynieść korzyść człowiekowi, ani nie są, nie odbywają się z niekorzyścią dla zwierzęcia, bo tutaj musimy sobie jasno powiedzieć, że ja hajo nie dopuszcza interwencji z udziałem zwierząt dzikich. 

00:11:22 

Których których naturalnym środowiskiem jednak nie jest otoczenie człowieka i które z człowiekiem na codzień jako zwierzęta domowe nie funkcjonują. 

00:11:32 

Od tego się zdecydowanie odchodzi. Tu mam na myśli na przykład delfiny, których ul. A ność jest bardzo duża, jednak udowodniono, że to nie naturalna relacja delfina z człowiekiem nie powinna znajdować się pod sferze tych tych interwencji z udziałem zwierząt. Ze względu na brak udomowienia tych zwierząt. 

00:11:51 

Od skupiając się jednak tutaj na na na interwencja z udziałem psów, czyli właśnie tej szeroko pojętej dogoterapii, chciałabym powiedzieć, że. 

00:12:00 

Bardzo ważne jest, by długo terapeutom była osoba, która ma właściwe do kwalifikacje, do pracy z człowiekiem i bardzo i właściwe kwalifikacje do pracy z psem, czyli musi ten człowiek, który ma być obiektem wsparcia. 

00:12:16 

Powinien być w centrum zainteresowania tego tej osoby, która pracuje w tych interwencjach z udziałem psów, czyli w tej szeroko pojętej do głów czekano terapii. 

00:12:26 

I powinien i praca z człowiekiem powinna być właściwie obszarem kompetencji istotnych kompetencji tegoż terapeuty jednocześnie. 

00:12:37 

Ten terapeuta powinien i tutaj na to chciałabym położyć wyjątkowo istotnie nacisk na na tą część mojej wypowiedzi. Ten człowiek, ten terapeuta powinien być znakomicie przygotowany do pracy z psem. Hmm dbałości o jego dobro swem i teraz. 

00:12:56 

Po kolei tak, żeby to Jeszcze raz used tematy z ować teraz usystematyzować terapia z udziałem Share to planowana zorganizowana interwencja terapeutyczna. 

00:13:07 

O wyznaczonym celu prowadzona przez specjalistę z zakresu zdrowia, edukacji lub opieki społecznej, czyli znowu osobę wykwalifikowaną do pracy z człowiekiem w jasno określonym. 

00:13:20 

Celu i obszarze. 

00:13:21 

Edukacji jest udziałem sza to znowu zaplanowane zorganizowane wsparcie o wyznaczonym. 

00:13:27 

W celu kierowane lub wdrażane przez specjalistę z zakresu edukacji lub pokrewnej specjalności znowu kładziemy nacisk na to, by taka edukacja z udziałem psa odbywała się wyłącznie czy czy realizowana była przez osoby, które zdecydowanie są specjalistami od pracy z człowiekiem małym czy dużym człowiekiem, który jest jest odbiorcą tych działań aktywności z udziałem psa to znowu zaplanowane mające sprecyzowany. 

00:13:58 

Nieformalne interakcje i spotkania, które są przeprowadzane przez zespół człowiek, zwierzę coraz motywacyjnych, edukacyjnych czy rekreacyjnych, ale znowu albo odbywają się w towarzystwie osoby, która wiedzie prym, czyli jakby tamtą główny wątek. 

00:14:15 

Obejmuje główny wątek spotkania czy cel tego spotkania, a tak naprawdę przewodnik psa wraz z psem wspiera go w tych działaniach poprzez jakieś zaplanowane zaplanowane. 

00:14:28 

No i podobnie jest z coachingiem z udziałem psa. To znowu celowe, zaplanowane zorganizowane wsparcie prowadzone lub kierowane przez proces Johna listów, obszarze tego coachingu, które, którzy, którzy mają uprawnienia do wykonywania zawodu trenera czy czy kołcza, czy doradca ten pies jak tam padline tylko towarzyszy? 

00:14:46 

Do czego? 

00:14:47 

Donoszę dogoterapii, ponieważ no tym pojęciem się tutaj posługujemy, bo to jest pojęcie, które jest wielu, wielu znane właściwie tym poje. 

00:14:56 

To pojęcie jest używane powszechnie jest powszechnie znana i choć nam nie do końca jakby para nomenklatura odpowiada, to w tym pojęciem się tutaj posługujemy tak, żeby zbliżyć nas do tego tematu, o którym, o którym chcemy mówić. 

00:15:11 

Natomiast tak jak powiedziałam, mówimy tu o interwencja z udziałem zwierząt to czyli tej, czyli szerzej znacznie niż o samej dogoterapii. 

00:15:20 

Rozumianej raczej jako działanie terapeutyczne. 

00:15:22 

I tutaj. 

00:15:24 

Na co należy? 

00:15:24 

Zwrócić szczególną uwagę, gdy jesteśmy odbiorcą takich usług. 

00:15:29 

Czy takich spotkań, czy czy chcielibyśmy z takich spotkań skorzystać, że o powinny się one rzeczywiście odbywać w UE? Przede wszystkim nieprzypadkowe, dobrze nieprzypadkowy sposób, tylko zaplanowane, bo dbałości o wspólne zdrowie i wspólne dobro. Steam to jest czołowa zasada organizacją, który jest wspomniałam, czyli Aha i oczy. 

00:15:49 

I tej jedynej. 

00:15:51 

Organizacji Światowej, która zrzesza ludzi, zrzesza te ośrodki badawcze w celu usystematyzowania wiedzy na temat tych interwencji z udziałem zwierząt prowadzą w stalowe badania, a tak, aby te interwencje odbywały się z pełnym poszanowaniem dobrostanu człowieka. 

00:16:09 

Który jest odbiorcą? 

00:16:10 

I psa, który jest głównym aktorem lub par. 

00:16:13 

Nigrem przewodnika w u tych działaniach zwraca na to szczególną uwagę, ponieważ niestety na rynku relevant nym, obserwując czasami, czy czy portale społecznościowe, czy inne sytuacje, które gdzieś tam zdarzy mi się w życiu obejrzeć, niechcący czy chcący to przez przypadek, których znajdują się zwierzęta. 

00:16:36 

Nazywa się to niestety wtedy też dogo terapią. 

00:16:40 

Te zasady nie są do końca szanowane. Być może niektórym osobom wydaje się, że to właśnie, że się posiada psa, który jeszcze nikogo nie nie ugrasz, to uprawnia nas do tego, żeby uznać, że to jest piesek, który pracować może w dogoterapii, a my możemy się z nim pojawić i właściwie to będzie bardzo fajne, bo to będzie atrakcyjne spotkanie dla dla wszystkich. 

00:17:00 

Otóż tak nie może być cokolwiek robimy, my musimy być do tego świetnie przygotowani i od tego musimy zacząć, żebyśmy byli przygotowani do pracy z człowiekiem, a następnie musimy być znakomicie znakomicie przygotowani do tego. 

00:17:13 

No być, by pracować prawidłowo z psem, by dobrze rozumieć język psa. 

00:17:18 

By rozumieć jego potrzeby zasady dobrostanu tego psa i jego jego jego granicy. I teraz czym jest to wspólne zdrowie? 

00:17:29 

Zdrowi ludzi jest związana ze zdrowiem zwierząt. 

00:17:32 

A to to tak naprawdę? 

00:17:35 

Tak samo dotyczy to dobrostan dobrostan zwierząt jest powiązany z dobrostanem, ludzi i z dobrostanem środowiska. 

00:17:44 

Tu musi być relacja zależności. Nie możemy przekraczać granic człowieka w relacji z psem, o czym za chwileczkę opowiem, bo czy dla każdego jest dogoterapia, czy czy czy interwencja z udziałem psa właściwa czy nie i nie możemy przekraczać granic psa DI teraz tutaj chciałabym zacytować tam, gdzie ludzki dobrostan jest na niskim poziomie. Tam jest też na niskim. 

00:18:06 

Poziomie dobrostanem zwierząt. Jak można przeczytać w literaturze przedmiotu i tutaj ma to ogromne znaczenie właściwie w jakościowe z punktu widzenia tego dla kogo, gdzie i jak się odbywa ta ta ta interwencja z udziałem psa? 

00:18:24 

Do Klubu Dogoterapia to pytanie pojawia się właściwie bardzo często jako hodowca, który jest jednocześnie dogo terapeutom. Spotykam się z pytaniami, które doc. 

00:18:35 

Dotyczą właściwie różnych sytuacji życiowych czy zdrowotnych, w których je pada. Pytanie czy? 

00:18:44 

Dla danej osoby, której opisy Jestem przedstawiany, nadawałby się pies terapeuta i właściwie czy psa terapeutę można kupić oraz właśc. 

00:18:55 

Dla kogo się nadają usługi, które można świadczyć będą srogo terapeutą? Otóż fill tak podmiotowo wymieniłabym, że oczywiście dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów to są takie podstawowe grupy odbiorców, które które mogę przekazać. Jednakże oczywiście. 

00:19:13 

Nie, nie wykluczamy z tych stąd osób, które nie są seniorami, nie są młodzieżą, nie są dziećmi, ponieważ co chwilę powiem przedmiotowo, jakie to są obszary, jak się może odbywać dogoterapia, bo to pytanie też bardzo często pada. 

00:19:28 

Czasami ktoś zupełnie nie zetknął się nigdy z działaniami długo terapeutycznymi czy interwencjami z udziałem słucha i zadaje pytanie właściwie jak jak się odbywa taka dogoterapia? No i tutaj też odpowiedź jest. 

00:19:42 

Odpowiedź na to pytanie nie ma charakteru zamkniętego, jednak poszłam na pewno wyróżnić przede wszystkim terapię czy spotkanie o charakterze indywidualny. 

00:19:51 

Gdy jest to rzeczywiście spotkanie terapeutyczne lub jakaś aktywna jest udziałem psa, czy czy czy wsparcie jakiejś jakiejś działań terapeutyczny, bardzo często odbywać się może grupowo celem realizacji celów, celem realizacji zadań o charakterze edukacyjnym socjo terapeutycznym czy innych postawiony sobie cel celów, które przynależą do do jakiegoś planu realizacji tych celów. 

00:20:23 

W danej grupie adresatów. 

00:20:27 

Gdzie się odbywać może dogoterapia? I tutaj bardzo często już jak to jest pierwszy raz korzysta z takich spotkań. Czy w przedszkolu czy żłobku. 

00:20:36 

To to zakłada, że właściwie to się musi odbywać się na dworze, bo też w stanie wprowadzić do sali przedszkolnej albo do szpitala, albo do sanatorium, albo do świetlicy. Tylko właściwie to jest będzie na dworze. Otóż te spotkania w plenerze odbywają się, że. 

00:20:51 

Ponieważ spotkania w obcym dla przez środowisku plenerze, jest to bardzo z tym zwykle stymulujące dla psa i ten pies mniej skupia się wtedy zarówno na przewodniku, jak i na na na to w odbiorcach i to spotkanie jest lepsza, trudniejsze. 

00:21:06 

Dlatego w plenerze ona się odbywa pod pewnymi warunkami w jakiś określonych okolicznościach, natomiast jeżeli sobie o zawęziliśmy, to cele, które chcemy osiągnąć w tym częściej spotkanie odbywa się jednak w pomieszczeniu. Oczywiście tutaj jako osoby, które organizują to spotkanie mu. 

00:21:22 

Musimy określić warunki takiego spotkania, czas trwania, jakie i narzędzia, które będziemy używać, czy to i w jaki sposób to spotkanie musi się odbywać tak, żeby ono się właśnie odbywało zgodnie z dobrostanem naszego psa, iż do zgodnie z naszym samopoczuciem oraz z samopoczuciem odbiorców to jest oczywiście temat bardzo rozległy, natomiast jako profesjonaliści do go terapeuci musimy jakby szczególnie osobie w środowisku, które jest pierwszy raz odbiorcom takiego spotkania czy takich zajęć. 

00:21:54 

Zima w sposób bardzo wyraźny pokazać i powiedzieć, jakie warunki musi spełniać pomieszczenie. Jak. 

00:22:03 

Musi przebiegać to spotkanie, by ono było dla wszystkich komfortowe i bezpieczne i zgodne z naszym wspólnym dobrostanem. 

00:22:12 

Fill i teraz ten zakres przedmiotowy zajęć z udziałem psa czy interwencji z udziałem psa. To oczywiście znowu jest pewna umowna lista, którą tutaj przygotowałam na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania. 

00:22:29 

Która nie jest stało całą stanowczością listą zamkniętą, bo tak naprawdę życie sytuacje życiowe pokazują nam pisał cały zakres nowych inspiracji i sytuacji, w których ten ta interwencja z udziałem sam mogłyby być celowe, ale również pokazują nam, kiedy one w sposób pierwotnie ocenione jako właściwe mogą nie okazać się rzeczywiście nie celowa. 

00:22:59 

Dlatego tej sytą to znowu wymaga naszej naszego doświadczenia naszej wiedzy. Szerokiej wiedzy na temat tej człowieka, tak żeby te zajęcia przedmiotowo dobrać, ale tak tytułem przykładu, gdy miałabym wymienić zajęcia, które odbywają się najczęściej z udziałem psów, czyli te tak zwane zajęcia do go terapeutyczne wskazałabym na zajęcia dla żłobków, zajęcia dla przedszkoli, czyli zajęcia grupowe o charakterze najczęściej edukacji. 

00:23:28 

Synem na zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży dla świetlic socjoterapeutycznych, dla grup dla seniorów, dla osób niepełnosprawnych, dla osób objętych indywidualną terapią psychologiczną czy psychoterapeutyczną, spotkania indywidualne i grupowe o niestety pikowanym charakterze jakimś tam przypadkowym sytuacje, kiedy pracujemy nad fobiami czy lękami, czyli znowu ukierunkowane trening, umiejętności społecznych, terapia ręki to są też takie obszary. 

00:23:59 

O których często, których często łatwo możemy wykorzystać obecność psa terapeutycznego. 

00:24:06 

Dobór psa do dogoterapii a wybór terapeuty to temat też oczywiście bardzo, bardzo rozległy i bardzo ważny. I teraz po pierwsze dobór psa czy każdy pies, który jawi nam się jako pies łagodny, który dotychczas nikogo nie ugryzł, bo to to jest dla niektórych taką miarą łagodności. 

00:24:32 

Nadaje się do pracy, do do do do go terapeutyczny. Otóż na pewno nie. Już już samo jah ją do odnosi się kierunkowo do rozporządzenia czy rozporządzeń krajowych dotyczących rad ras uznawanych zaraz niebezpieczne czy agresywne. 

00:24:49 

I takie przychodu zasady są wykluczane z naboru, jakby czy czy czy, czy tego znaczy tych predyspozycji nie daje im się wyjściowo do pracy. 

00:25:03 

Długo terapeutyczny. 

00:25:04 

Naj ponadto każdy pies, który określone i teraz jeżeli mówimy o psach rasowych, mówimy o psach ras mieszanych, jakby dużo łatwiej jest nam wybrać psa określonej rasy do pracy do terapeutycznej Wschodu zasady, czyli jakby wybrać rasę, która w swojej charakterystyce ma cechy, które goją kryzys, predysponują do określonej pracy. 

00:25:33 

Do pracy w ogóle do współpracy z człowiekiem, do budowania relacji, które co do zasady nie są psami stworzonymi do walk do do. 

00:25:47 

Czy mnie psami obronnymi czy stróżujący mi, ponieważ wtedy te ich naturalne cechy mogą w jakiś sposób uaktywnić się ujawnić się na jakimś etapie ich życia jestescie, przeszkodą lub niebezpieczeństwem dla odbiorców takich spotkań. 

00:26:05 

Trudniej jest nieco taki wstępnej oceny dokonać u psów ras mieszanych, ponieważ najczęściej po pierwsze, nawet jeżeli wiemy ja mieszanką jakich ras są, czyli jakie potencjalne cechy mogą mogą pokazywać, to i tak nie wiemy. 

00:26:23 

Czy ta mieszanka sprawiła i czy ta mieszanka uczyniła z z tym psem jego z mojego materiałem genetycznym. Dlatego tej oceny jest dokonać. 

00:26:35 

2 etapem jest tak naprawdę ocena tego prze przez specjalistę specjalistę behawioryści. Taki zwierzęcej tutaj jest to bardzo ważne, byle by, jeżeli to jest pies i już niemłody niszczenie to by te a ta ocena nie była jednokrotna, ponieważ musimy tak naprawdę zarówno sprawdzić historię tego psa, dowiedzieć się, jak wyglądało jego zachowanie wcześniej. 

00:27:00 

Ja, żeby ocenić, czy to jego aktualne zachowanie, to jest jest szansą na na to, że to zachowanie będzie podobnie wyglądało za jakiś czas i który daje nam szansę na to, że ten pies nam nadal będzie pokazywał takie na przykład pozytywne cechy, które mogą być wykorzystane do wspólnej pracy. 

00:27:18 

Dzień dobry sytuacją jest, gdy robię, gdy chcemy. W założeniu chcemy wybrać psa, że zgłaszamy się do hodowli psa danej określonej rasy, która pokazuje się nam jako rasa, która. 

00:27:29 

Fil no to do której? 

00:27:33 

Jak nie wiadomo, że jest to rasa dobrze współpracująca z człowiekiem i jest szansa, że będzie również funkcjonować. Ma historię do dogoterapii i będzie się nadawała do tej pracy. No to pozostaje wybór szczenięcia, który, który też musi odbywać się pod bardzo uważnym okiem hodowcy. 

00:27:54 

Tak by wybrać psa, które które pokazuje nam cechy wrodzone, które. 

00:28:02 

Dają mu taki talent do tego, by by móc pracować z człowiekiem w ten ukierunkowany sposób i dalej kulturę. W ramach tego od tej specjalizacji w stadzie dalszego rozwoju czy kolejnej kolejno stymulacji po odejściu ze stada rodzinnego również dają szansę na przy systematycznej pracy na to, by ten pies rozwijał się w takim właśnie pożądanym przez nas kierunku. 

00:28:33 

To jest temat, który jest bardzo złożone, wymaga wielu komentarzy i i bacznego bacznego spojrzenia, ale oprócz tego zwracam jeszcze uwagę. 

00:28:47 

Jeżeli zechcecie państwo kiedykolwiek skorzystać z takich usług jak dogoterapia czy interwencja z udziałem psa lub zechcecie państwo swoje zainteresowania ukierunkować tak, by. 

00:29:05 

Myśleć o tym, by zająć się dogo terapią czy te interwencjami z udziałem psu, by faktycznie zadbać o ten warsztat terapeuty lub skorzystać z usług terapeuty, które ma bogaty warsztat, jest dobrze wykształconą osobą do pracy z człowiekiem i ma psa, który został pozytywnie zweryfikowany do pracy z człowiekiem i dobrze współpracuje ze swoim przewodnikiem, bo to dopiero składa się na całość. 

00:29:34 

No tego dobrostanu ludzi i zwierząt i może dać pożądane efekty. 

00:29:41 

Bardzo dziękuję. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały