Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Fizjoterapia stawu kolanowego - pakiet ćwiczeń

Dr n. wet. Aneta Bocheńska
Fizjoterapia psów i kotów ODC. 2/10

Praktyczne zastosowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Transkrypcja video Fizjoterapia stawu kolanowego - pakiet ćwiczeń

00:00:17

Zapraszamy na część praktyczna UE dotyczącą fizjoterapii stawu kolanowego. O to więc stawu kolanowego potrzebujemy pacjenta w ruchu, najlepiej, żeby pacjent przeszedł się wstępie i w kłusie po odcinku prostym, idąc do nas i idąc.

00:00:33

Od nas oglądamy zarówno.

00:00:35

Z boku, jak i właśnie z przodu i z tył dobrze jest, jeżeli nie mamy w czym prędzej stuprocentowej pewności, aby pacjent fill poruszał się po okręgu LW jedną i w 2 stronę. Jeżeli już mamy zdiagnozowana fill kończyn, na którą pacjent utyka, czy jest to prawa czy lewa strona l zaczynamy badanie palpacyjne, zaczynamy test ortopedyczne u pacjenta, nie znieczulone go. Czasami jest to dość trudne, bo pacjent jest dość żywotny i dość jak tu.

00:01:07

Widać zainteresowany innymi.

00:01:09

Stawami natomiast dość często możemy poprosić o współpracę właściciela, aby potrzymał potrzymał pacjenta Fill, zwracamy uwagę, czy kończyny są symetryczne, czy nie.

00:01:20

Rzucają nam się w oczy takie wyraźne dysproporcje. Wyraźne zmiany obrysu mięśni, zaniki mięśni czy też jakiegoś jakiegoś stopnia nie dociążenie kończyny. Jeśli już to mamy oceniony, zaczynamy dotykać lisia. Chodź, szybciutko chodzi.

00:01:41

No nagrodzimy to dobry piesek, prawda?

00:01:50

Badanie palpacyjne pacjenta zaczynamy od stawu biodrowego. Przechodzimy przez staw kolanowy, dostało skokowego i palców, możemy zacząć od dołu, czyli od palców śródstopia, stawu skokowego przez chciałem sięgną achilles, a staw kolanowy i Biodro, ale zawsze pamiętamy, żeby zbadać niezależnie od tego, że często już mamy podejrzenie, że jest to właśnie problem z kolanem, żeby zbadać wszystkie te wszystkie te stawy fill zaczyna noc badania.

00:02:20

Badania na pacjencie stojącym można jednocześnie a macewa wszystkim klika, stój dobry pies.

00:02:27

Dobrze AMA czy wać jednocześnie oburącz prawą i lewą stronę oma czujemy mięsień czworogłowy oma, czujemy mięsień pół błoniaste typu ścięgnistych czy mięsień smukły przechodzimy do mięśnia podkolanowego, o masujemy rzepki.

00:02:46

Więzadło, proste rzepki schodzimy do budowy domu zawartości kości piszczelowej.

00:02:53

Przechodzimy na fl mięsień piszczelowy do czaszkowy oma. Czujemy mięsień brzuchaty łydki do ścięgna do ścięgna achilles, a na pacjencie stojącym możemy także wykonać zgięcie i wyprost stawu kolanowego przy schorzeniach stawu kolanowego.

00:03:11

Często to badanie sprawia pacjentowi dyskomfort, a nierzadko nawet ból przy pacjentach z podejrzeniem zwichnięcia rzepki oma czujemy rzepkę i próbujemy tą rzepkę przesuwać.

00:03:23

Dość przy śro.

00:03:24

Owo ale też na zewnątrz przy takim w tak zwanym fizjologicznym zgięciu kolana, czyli tak jakby pacjent stał, możemy też w pełnym zdjęciu oraz wyproście badanie palpacyjne.

00:03:38

Warto jest tak, że wykonać na pacjencie leżącym, kiedy zmniejsza się napięcie mięśniowe i możemy pogłębić ruch w stawie i wyczuć pewnego rodzaju niestabilności.

00:03:48

EE badanie stawu kolanowego zawsze w pierwszej kolejności podejrzane jest więzadło krzyżowe, które możemy zdiagnozować za pomocą 2 testów. Czy właściwie zerwanie tego więzadła krzyżowego możemy zdiagnozować za pomocą 2 testów tak zwanego testu szuflady oraz testu kompresji piszczeli?

00:04:08

No niestety zła wiadomość jest taka, że w wielu przypadkach te testy wychodzą dopiero na pacjencie. Znieczulają, chociaż zawsze warto spróbować, zanim będziemy zmuszeni do znieczulenia.

00:04:20

Pacjenta to jest szuflady jest takim gestem właściwie podstawowym.

00:04:25

I nie próbujemy wykonać ruch, które fizjologicznie jest niemożliwy. Kiedy więzadło krzyżowe jest całe, jest zdrowe, nie zerwane. To jest szuflady.

00:04:35

Wykonujemy w następujący sposób, palec wskazujący jednej ręki układamy na szczycie rzepki ll Kciuka układamy tuż za trzeszczą boczną palec wskazujący 2 ręki na guzowatości.

00:04:52

Kości piszczelowej kciuka układamy na głowie kości strzałkowej i próbujemy zarówno w pozycji tak zwanej fizjologicznej zdjęciu z fizjologicznym kolana, jak i ew pełnym w pełnym zdjęciu, jak i możemy spróbować w lekkim wyproście, wypchnąć kość piszczelową.

00:05:14

W tym kierunku, czyli wykonać taką właśnie szufladę, jest to ruch nie fizjologiczny. I o ile więzadło krzyżowe do czaszkowe i nie jest zerwane do tego ruchu, ten ruch nie powinien występować.

00:05:29

Fill należy pamiętać, że często zbyt wielkie napięcie mięśniowe u pacjentów nie znieczula nych uniemożliwia wykonanie tego testu. Nawet jeżeli fill więzadła krzyżowe jest więc za dług krzyżowe jest całe.

00:05:41

A często uszkodzenie, czyli niecałkowite zerwania lub też długotrwała choroba więzadła krzyżowego fill, która powoduje zwłóknienie torebki lub często po przyśrodkowej stronie kolana.

00:05:54

Tutaj w tej okolicy tworzy się taka wypukłość i wtedy ten test szuflady może być fałszywie ujemny, czyli nie będzie występował ten ruch, pomimo tego, że więzadło krzyżowe jest zerwane przy częściowym uszkodzeniu. Nie będziemy mieli tego testu dodatniego.

00:06:12

Natomiast przy tej próbie, jeżeli pacjent jest mnie znieczulone.

00:06:15

Będzie pacjent byl odczuwał dość duży dyskomfort i będzie mam manifestował, że jest to dla niego nieprzyjemny test i bolesny test kompresji i piszczeli jest testem przeznaczonym albo trochę łatwiejszym do wykonania przy pacjentach dużych. Kiedy układamy dość podobnie fill tą rękę.

00:06:40

Wyżej i próbujemy zginać fill Staw Skokowy Ll i tak tak samo kość piszczelowa powinna nam się tutaj wysuwać tak jak szuflada.

00:06:53

Natomiast przy pacjentach nie zniczu lonych. Ten test może być po prostu fałszywie fałszywie ujemny takim testem, który pośrednio wskazuje na uszkodzenie więzadła krzyżowego, ale też niekoniecznie jest test ll tak zwanych to jest mak murraya czy też.

00:07:10

To jest na łąkotkę przyśrodkową, bo w około 60% przypadków przy zerwaniu więzadła krzyżowego do czaszkowego.

00:07:17

Dochodzi do uszkodzenia łąkotki przyśrodkowej. Wykonujemy pełne zgięcie stawu kolanowego i rotację do przy środka fill. Objaw bólu dyskomfort wskazuje na to, że ta łąkotka przyśrodkowa jest uszkodzona.

00:07:33

Ponadto przy uszkodzeniu łąkotki przyśrodkowej w czasie chodzenia możemy wysłuchać albo też często właściciele pacjentów dają nam relację. Jeżeli słyszymy takie klikanie w czasie w czasie chodzenia w ocenie kolana także zwracamy uwagę.

00:07:49

Na mięśnie nie ma, więc jadło proste oma czujemy cały mięsień czworo mięsień czworogłowy. Ama czujemy tak także mięsień spotkała nowy i brzuchaty, brzuchaty, łydki, ale także warto jest tutaj pod kolanem części Tylman o maczać okolice 3 Szczeg pod Kolanowych 3 Szczeg Besala Ikr.

00:08:11

Ważki ll mięśnia podkolanowego fill. Czasami to może być właśnie próbujemy kulawi zmy, czy też był w okolicy stawu kolanowego.

00:08:19

Niekoniecznie sam problem z samym stawem. A może to być problemy ze właśnie fill czeszkami w przypadku zwichnięcia Zwichnięcia Zwichnięcia rzepki do pełnej oceny ortopedycznej konieczne jest tak, że fill badanie.

00:08:33

Radiologiczne i w zależności od stopnia zwichnięcia rzepki możemy rekomendować albo jeszcze leczenie zachowawcze. Fill przy pierwszym jak najbardziej stopniu zwichnięcia rzepki jeszcze przy 2, 3, 4 stopień zwichnięcia rzepki zawsze jest wskazaniem do terapii chirurgicznej do zabiegu chirurgicznego, natomiast przy pierwszym stopniu zwichnięcia rzepki L. Możemy także spróbować przy 2 stopniu zwichnięcia rzepki, wykonać zabiegi fizykalne, plus ćwiczenia wzmacniające mięsień.

00:09:06

Owe zawsze przy terapii kolana, ale nie tylko ćwiczenia warto jest rozpocząć atak od tak zwanego toru. Kawa leci czy też drążków.

00:09:15

Kawa letti jest to ćwiczenie, które bardzo ładnie wpływa na jakość ruchu. Poprawie ruch w Kłusie fill poprawia symetrię tego symetrię tego ruchu i jest takim ćwiczeniem, które się nadaje na ćwiczenie początkowe drążki K walecki układamy najlepiej żeby to było L 5 6 nawet 10 drążków kawalec.

00:09:37

Nich PL Układamy je w odpowiedni sposób, układamy na podłodze lub też na niewielkim podwyższeniu.

00:09:44

Odległość pomiędzy poszczególnymi drążkami wynosi tyle, ile nasz pacjent ma w kłębie. Tutaj mamy rozstawione 5 Drążków i tak naprawdę im więcej tym lepiej zaczynamy te drążki od ułożenia ich właściwie na powierzchni na ziemi na wysokości ziemi.

00:10:00

Jakby nie, nie układamy na podwyższeniu na samym początku i rozstaw tych drążków. Jak mówiłam wcześniej, wynosi mniej więcej tyle, ile nasz pacjent ma w kłębie.

00:10:13

Klikam a 53 cm, więc tu rozprawiać o jest Słuchaj około 50 cm. Na samym początku takich pokazywała, a pokazała właśnie klika. Oczekujemy, że pacjent przejdzie całkiem całkiem wolno, więc zaczynamy od takiego tempa jak jakim jest ten pomalutku. Chodź.

00:10:37

Tutaj klika jest bardzo skoncentrowana na jedzenie na jedzeniu, więc dziejesie yy kompletnie nie wyszło to ćwiczenie, choć czekajcie.

00:10:50

Jeszcze raz.

00:10:53

Ale zasada jest taka, aby pacjent nie uderzał.

00:10:59

Nie uderzał kończynami o drążki, trochę popsuła się Jeszcze raz. Poprawimy, nie uderzał kończynami o drążki LA następnie freesia.

00:11:11

A następnie chcemy, aby pacjent przechodził przez drążki już kłusem coraz.

00:11:15

Lepiej Jeszcze raz.

00:11:22

Nawet go zwolni.

00:11:26

Super Jeszcze raz, dobrze, dobrze?

00:11:30

No ja co raz będę skoncentrowana myśli, że za chwilę coś dostanie, więc to ćwiczenie jest zupełnie zupełnie nie wychodzi taką poradą.

00:11:39

Może jeżeli mamy do dyspozycji i możemy wykorzystać do pracy właściciela pacjenta do siebie i patrzę i właściciela pacjenta ustawiamy naprzeciw, jakby na przeciwko siebie i wołamy nawzajem fill pacjenta i musimy już tutaj wyczuć, czy pacjent jest w stanie pracować? Jak duża motywacja będzie na jedzenie tak, aby właśnie to ćwiczenie?

00:12:01

Przebiegło, aby się nie potykał, nie uderzał o drążki i żeby ten ruch był płynny, jeżeli ma na samym początku.

00:12:10

No nasz pacjent problem z tą odległością możemy te drążki.

00:12:14

Friel troszeczkę zbliżyć do siebie, ale w dalszej kolejności będziemy próbować te drążki jeszcze nieco rozsunąć. Kolejną modyfikacją tutaj tego ćwiczenia tutaj widzicie, że te drążki rzeczywiście leżą na podłodze, natomiast fill przy jakby kolejnym levelu u niektórych pacjentów możemy od tego zacząć, jest podniesienie na mniej więcej wysokość nadgarstka, czyli ja tutaj mamy do dyspozycji takie pachołki.

00:12:44

Która mogę po prostu ten drążek?

00:12:46

Włożyć za chwilę pokażemy, jak klika sobie radzi na tej wysokości.

00:12:53

Mamy pacjenta i teraz będzie przechodził po drążkach na podwyższeniu.

00:13:05

Super dobrze.

00:13:23

Dobrze super ok.

00:13:55

Kolejnym ćwiczeniem wzmacniającym mięsień czworogłowy uda wskazanym przypadku zjechania się rzepki, ale także w przypadku wzmacniania stawu kolanowego po zabiegach na stawie kolanowym jest ćwiczenie.

00:14:09

Ja nazywam jest pepem i jest to ćwiczenie, które na którym pies kończynami miedniczki licznymi, ale też w kończynami piersiowymi.

00:14:19

Wchodzi i schodzi.

00:14:20

Na podwyższenie w takiej pierwszej wersji tego ćwiczenia w takiej podstawowej wersji i pierwszej zalecanej przy różnego rodzaju problemach jest wchodzenie na podwyższenie stabilne, czyli nie używamy jeszcze żadnej poduszki sensorycznej. Nie używamy żadnej piłki żadnego podłoża, które drga trzęsie.

00:14:40

W sensie a zalecana jest użycie takiego po prostu zwyczajnego fill podwyższenia. Może to być step taki zwykły step do ćwiczeń fitnessowych lub też jakiekolwiek inne stabilne podwyższenie musi być na tyle duże i wygodne, żeby pacjent mógł wygodnie na nie wchodzić i schodzić, ale też na tyle szerokie, aby się nie przewracało w trakcie ćwiczeń łapki.

00:15:09

Jeszcze raz.

00:15:17

Ot prawo jeszcze łapki.

00:15:25

Łapki łapki, dobrze, łapki, super dobrze łapki.

00:15:37

Łapki? No dobrze łapki.

00:15:45

Łapki dobrze ok. Jeszcze łapki łapki, dobrze super łapki.

00:15:56

Łapki, suby i Łapki.

00:15:58

Łapki, super dobrze łapki.

00:16:05

Dobrze w ćwiczonych, który nie polega na tym, żeby stawiał kończyny mie dni, tzn. Na podwyższenie chwile utrzymywał pozycję i schodził w bardziej utrudnionej wersji tego ćwiczenia wprowadzamy zamiast stabilnego, stabilnego podestu dysk sensoryczny.

00:16:25

I Łapki.

00:16:36

Super Łapki chodzi.

00:16:44

Chłopki metal dalej dalej dobrze super łapki łapki no.

00:16:55

I choć.

00:17:01

Ćwiczenie na dysku sensorycznym no niestabilnej powierzchni dodatkowo rozwija mięśnie, pracuje nad mięśniami, nad mięśniami stabilizującym i wzmacnia stabilizatory, gdyż utrzymanie równowagi na niestabilnej powierzchni aktywuje mięśnie stabilizujące. Jest to także ćwiczenie. Oprócz tego, że rozwijające mięsień czworogłowy także mięśnie pośladkowe.

00:17:27

Ale także jest to ćwiczenie, które dobrze wzmacnia mięśnie rdzeniowe tego mięśnie przy kręgosłupie owe, więc ma szereg zalet. Natomiast proszę pamiętać, że ćwiczenie właśnie na nich stabilnej powierzchni nie jest ćwiczeniem zalecanym przy pacjentach z Nie operowanych lub też w początkowej fazie po zabiegu.

00:17:48

Ale także z różnymi tak zwanymi niestabilność ami. A jeśli już państwo będziecie wprowadzać takie ćwiczenie, to przy pacjentach, którzy mają jeszcze problem z utrzymaniem fill ciężaru ciała na niestabilnej powierzchni, właściwie utrzymaniem balansu równowagi na niestabilnej powierzchni. Skracamy, ile znaczy skracamy czas utrzymania kończyn na dysku sensorycznym, a także zmniejszamy ilość.

00:18:17

Pani do ćwiczeń wzmacniających mięśnie okolicy stawu kolanowego, także mięśnie ud mięśnie Bioder należą bardzo banalne i bardzo proste ćwiczenia, jakimi są tak zwane zmiany pozycji, zmiany pozycji Ll w pozycji Stój do siatki spożyć i Siad do stój z pozycji Siad do leżeć z pozycji leżącej do siadu i także z pozycji leżeć. Od razu do stój są to ćwiczenia, które właściwie każdy pacjent, czyli taką mendę każdy pacjent wyk.

00:18:50

Szanuje i warto je jako te podstawowe ćwiczenia fill wprowadzić, a także są to są to ćwiczenia, które możemy w dalszej wersji modyfikować.

00:19:02

Przed chwilą widzieliśmy.

00:19:03

Ćwiczenia na podeście czy też na na dysku sensorycznym możemy to ćwiczenie zmiany pozycji, wykonywać także na dysku sensorycznym, ale oczywiście zaczynamy od podstaw. Zaczynamy od tej bazy takiego podstawowego ćwiczenia.

00:19:22

Siad stój Siad.

00:19:29

I stoi.

00:19:31

Ćwiczeniem, które możemy wykorzystać także do wzmocnienia mięśni czworogłowych, ale nie tylko jest tak zwane ćwiczenie dość różnie nazywana albo wiewiórką, albo osłem.

00:19:42

Cofaj cofaj cofaj Siada na.

00:19:48

Polega na tym Jeszcze raz. Polega na tym, że pacjent w pozycji siad unosi kończyny piersiowe i utrzymuje ciężar ciała.

00:19:58

Cały na kończynach miednicy miednica cznych ll ważne jest, aby utrzymał prawidłowy balans i żeby kończyny miednice były prawidłowo tym ciężarem na kończynach biedni. Czym był prawidłowo rozłożony bojkę cofaj.

00:20:10

Niż prawda.

00:20:14

Cofaj, cofaj się do siebie.

00:20:22

Dobrze siad siad siad sub.

00:20:27

Siad siad sub.

00:20:32

Siad sub.

00:20:42

I w tym ćwiczeniu kluczowe jest kluczowa jest długość, kiedy utrzymujemy pacjenta właśnie w tej pozycji z podniesionymi z podniesionymi kończynami piersiowymi tutaj polkę doskonale sobie radzi dobrze w sumie.

00:21:01

Siad Siad.

00:21:04

Jest dobrze wytrenowane, więc nie ma najmniejszego problemu fl przy pacjentach, którzy dopiero zaczynają to ćwiczenie. Tak naprawdę te 2 sekundy to jest to to już jest bardzo dużo fill czasu, więc nawet nie ilość tych powtórzeń, a długość utrzymania pozycji skończona mi piersiowymi w Górze ćwiczeniem, które też jest dość proste i nie wymaga zaawansowanej techniki.

00:21:26

Jest tak zwany taniec z psem ll, który polega na tym, że fill pozwalamy pacjentowi się oprzeć na naszych rękach.

00:21:35

Dobrze i trzymając kończyny piersiowe dość.

00:21:40

Jeszcze raz, no dobrze idziemy do tyłu Jeszcze raz.

00:21:45

Choć chłop no.

00:21:47

Dobrze, dobrze patrzę, idzie do przodu, my idziemy do tyłu i pacjent kroczy do tyłu. Lel no jakby to ćwiczenie wymaga oswojenia się wzajemnego fill, więc jakby na samym początku może nie do końca wychodzi.

00:22:01

Ale to ćwiczenie, kiedy kroczy pacjent do tyłu czy też do przodu, jest fajnym ćwiczeniem dość efektywnym i wcale nie najtrudniejszym przy przysiady ćwiczenia rozwijające mięsień czworogłowy mięśnie pośladkowe mi generalnie mięśnie ud.

00:22:18

Su su su su.

00:22:24

Spis, choć raczej siadł.

00:22:28

Supi w sumie.

00:22:36

Jeszcze raz staramy się, żeby pacjent wykonał to ćwiczenie w miarę dokładnie i starannie bez takich dodatkowych podskoków. Czasami jest to bardzo trudne, choć.

00:22:52

Na dobrze super dobry pies.

00:22:57

Staramy się, żeby tych powtórzeń było przynajmniej 5 serii i żeby jednak pacjent był w jednym miejscu, wiem, że to się nie zawsze udaje.

00:23:14

Ćwiczeniom, która doskonale się sprawdza zarówno w przypadku zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego i jako jako także jako ćwiczenie początkowe po zabiegach chirurgicznych, ale także ćwiczenie wspomagające i jakby poprawiające komfort pacjenta ma też takie dobre działanie przeciwbólowe.

00:23:33

Są ćwiczenia są to ćwiczenia biernego zakresu ruchu. W przypadku ćwiczenia biernego zakresu ruchu na stawie kolanowym jest to jest to zadanie dość proste.

00:23:46

EE yy przed jakby powyżej stawu kolanowego jedną dłonią i poniżej stawu kolanowego i wykonujemy pełen wyprost i pełne zgięcie stawu skola stawu kolanowego.

00:23:59

Nie wykonujemy, nie pogłębiamy, kiedy czujemy opór pacjenta lub też jakikolwiek opór mechaniczny wstawie, czyli jakby nie pogłębiamy tego ruchu.

00:24:10

Opór pacjenta, czyli takie odczucie bólu fill dość często towarzyszy zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej lub stanom zapalnym stawu kolanowego. Wówczas pracujemy do tej granicy tak zwanej granicy bólu.

00:24:27

Ćwiczenia jest bardzo proste łatwe do wykonania i po chwili pacjenci się dość łatwo jest łatwo przekonują i przyzwyczajają, że jest to ćwiczenie proste i nie sprawia im dyskomfortu przypadku.

00:24:43

Stawu kolanowego z dużym z dużymi zmianami zwyrodnieniowymi. Ten zakres ruchu będzie zmniejszony także w przypadku pacjentów po zabiegach stabilizacyjnych, czy też po zabiegach chirurgicznych. Ten zakres ruchu może być zmniejszony. Doprowadzamy do granicy.

00:25:03

Natomiast przy każdym każdym kolejnym ruchu ten zakres powinien się nieco poprawiać ćwiczeniem, czy jakby pracą manualną, którą możemy wykonać na stawie kolanowym i które jest to praca, która jest rekomendowana w przypadku właśnie stawów bolesnych i problematycznych?

00:25:23

Są to mobilizacje stawowe. Fill bardzo dobrze sprawdzają, sprawdzają się przeciwbólową mobilizacji pierwszego stopnia. Są to mobilizację z dość szybką i niewielką amplitudą.

00:25:33

Ruchu wykonujemy je najlepiej, bo jakby pełnym przeszkoleniu, natomiast choć.

00:25:42

Natomiast mobilizacje stawowe pierwszego stopnia EE są jakby.

00:25:47

Mobilizacja mi bardzo bezpiecznymi, więc jakby istnienie duże ryzyko, że możemy coś popsuć, na ustawiamy staw kolanowy w tak zwanej neutralnej pozycji, czyli nie może być ani przeprost owany, ani bardzo zgięty.

00:25:59

Jest to tak zwana pozycja fizjologiczna Fl tak jak w przypadku ćwiczeń biernego zakresu ruchu. Jedna ręka jest powyżej stawu 2 ręka jest poniżej stawu. Chwyt jest dość mocny pewny.

00:26:11

Ale no nie taki bardzo nie ściskamy ty tego kolana i wykonujemy je teraz troszeczkę przesadza ten ruch i pokażę na samej skórze.

00:26:21

Nie będzie to ruch stawu. Wykonujemy taki ruch od stawu i dostawą, więc to ja teraz, żeby państwu zaprezentować, pokazuje pracę na samej na samej skórze, żeby pokazać kierunek tego ruchu. Natomiast ten ruch będzie wykonywany w taki sposób.

00:26:40

Ja pracuję odido odido odido, jeszcze są to ruchy bardzo szybkie, to jest amplituda tego ruchu jest naprawdę bardzo niewielka.

00:26:48

Fill ćwiczenie to możemy, czy te tą mobilizację stawową możemy wykonać po zabiegach? W przypadku bolesności, jeżeli ta mobilizacja stawowa wywołuje dość dużą, dość duży dyskomfort, dużą bolesność i pacjenta należy należy przerwać. Jednak jest to ćwiczenie. Zalecamy i ma dobre działanie.

00:27:09

Przeciwbólowe, dobre działanie ang etyczne.

00:27:17

W przypadku terapii kolana mamy szereg zabiegów fizykalnych do wykorzystania fill bardzo dobrze sprawdzają się ultradźwięki terapeutyczne fill tutaj na naszej modelce pokazałam aplikację, aplikację Żelu i pokażę Przyłożenie przekładanie sądy.

00:27:32

Natomiast proszę pamiętać, że do takiego pełnego, prawdziwego zabiegu fizykalnego w przypadku terapii ultradźwiękami fill należy pacjenta po prostu wygolić. Rozumiem, że nie wszyscy.

00:27:43

Właściciele są zadowoleni, jednak bez wy golenia. EE ta terapia ma znacznie niższą skuteczność, no chyba, że będziemy wykonywać ją w pojemniku z wodą, czyli w wodzie. W przypadku aplikacji Ultradźwięków Aplikujemy Bocznie w tym aspekcie do czasz kowym oraz przyśrodkowo.

00:28:09

I Aplikujemy Ultradźwięki. Ważne jest, żeby pamiętać, że aplikujemy na szparę stawową, ale także powyżej na więzadło proste rzepki poniżej ważne jest, żeby zaaplikować także na struktury na wszystkie struktury mięśniowe oraz przyczepy, jakby jeżeli będziecie państwo o tym pamiętać, to zwiększyć jest skuteczność aplikacji Ultradźwięków terapeuty.

00:28:37

L możemy także posługiwać się takimi trikami jak zdjęcie czy też wyprost kolana w czasie aplikacji Ultradźwięków pokażę aplikacje, aplikacje ultradźwięków na własnej na własnej dłoni, dlatego, że nasza pacjentka jest nie wygolona i będziemy mieli problem z utrzymaniem odpowiedniego kontaktu. W wielu aplikator Ach mamy tak zwaną takie światełko wskaźnikowe, kiedy, kiedy to światełko.

00:29:05

Się świeci, to znaczy, że kontakt sondy ze skórą jest odpowiedni.

00:29:11

A w momencie, kiedy zaczyna mrugać, to wiemy, że tutaj ten kontakt jest i nawet urządzenie zaczyna nam nas informować dźwiękiem.

00:29:19

To ten kontakt jest niepełny, albo został, albo został przerwany. Ważne jest, żeby sondę prowadzić cały czas, żeby sonda była w ruchu. Nie utrzymujemy sądy w bezruchu fill i możemy wykonywać takie okrążenia lub też takie ll.

00:29:38

Ruchy jak pociągnięcia.

00:29:41

Bardzo dobrze się sprawdzają, nawet nieco większych, nieco większych powierzchniach ósemki ważne ważne jest, żeby.

00:29:49

Nie żałować tego żelu kontaktowego tego żelu sprzęgającego będzie wtedy zabieg wykonany skutecznie.

00:29:56

Mniej i szybciej, bo za każdym razem, kiedy to światełko zaczyna nam mrugać ten dźwięk będzie ok. Też nam sygnalizuje, że czas zabiegu zostaje wstrzyma.

00:30:06

I zabieg zamiast 4 czy też 5 minut fill wydłuży swój czas znacznie co jest niestety, ale dyskomfort Owena dla naszego pacjenta.

00:30:15

Zabiegi laseroterapii są jednymi z najskuteczniejszych zabiegów. Doskonale sprawdzają się w przypadku stawu kolanowego. Możemy je stosować prawie, że natychmiast po zabiegu operacyjnym po zabiegu stabilizacji dobrze się sprawdzają. Jako taka terapia przed zabiegiem.

00:30:34

EE wtedy ta jakość gojenia się i leczenia kolana po zabiegu jest dużo lepsza i też ten proces gojenia się przebiega szybciej w zależności od tego, jakim laserem dysponujemy.

00:30:49

Tu mamy sądy punktową, czy też sondę Prysznicową i czy mamy?

00:30:53

Do dyspozycji laser.

00:30:54

Wysokoenergetyczny czy też laser klasy 3 B.

00:30:59

Taki musimy spełnić warunki i bezpieczeństwa. Za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z laserem, warto jest zabezpieczyć zarówno pacjenta, jak i.

00:31:08

Asystenta i siebie w okulary ochronne.

00:31:11

MAE oraz aplikować tak laser, aby nie wydarzyła się krzywda. W przypadku laserów wysokoenergetycznych. Nie zawsze to golenie jest niezbędnie niezbędnie konieczne.

00:31:22

Wystarczy zmodyfikować dawkę aplikacja fill siora, którym teraz dysponuje, odbywa się przy um przy użyciu pedała, który muszę przycisnąć nogą i aplikuje tutaj sondą laser na staw kolanowy dźwięk, który wydaje z siebie urządzenie, mówi mi, że ta aplikacja się.

00:31:44

No no natomiast proszę się nie sugerować tak zwaną sondą wskaźnik ową tym czerwonym światełkiem, gdyż to jest tak zwana tylko sonda wskaźnikowa i ona nie oznacza, że laser jest aktywny i fill państwo możecie zobaczyć laser, światło laserowe fill za pomocą na przykład komórki lub aparatu fotograficznego. Wtedy rzeczywiście będzie widać fill plik ację lasera i spróbujmy.

00:32:19

Teraz powinna zostać już.

00:32:22

Uwidoczniona na filmie Wiązka.

00:32:30

Hydroterapia jedna z najbardziej efektywnych form kinezyterapii i też jedna z najbardziej bezpiecznych form kinezyterapii. Środowisko wodne jako środowisko gęste jest bardzo w środowiskiem bezpiecznym i z powodzeniem może być stosowana u pacjentów, u których ruch na lądzie może wiązać się z ryzykiem pogłębienia urazu lub też.

00:32:54

Wystąpienia ponownego urazu w czasie rekonwalescencji i powrotu do pełnej sprawności. No tutaj dyspozycji mamy bieżnię, w której woda jest cały czas głębokość zanurzenia pacjenta. Regulujemy jeżdżącym dnem. Mogę tutaj zanurzając pacjenta mogę regulować głębokość.

00:33:19

Jak pamiętamy im głębiej pacjent jest zanurzony, tym jest lżejszy, ale też ten trening jest cięższy. Tak jest trudniejsze ze względu na gęstość wody na ten opór wody.

00:33:34

Przy fizjoterapii stawu kolanowego po zabiegach stabilizacji stawu kolanowego przy chorobie zwyrodnieniowej stawu kolanowego L. Zanurzenie jednak dość głębokie, dość mocno powyżej powyżej rzepki ll raczej nie do wysokości stawu biodrowego. Wtedy uzyskujemy taki dość niekorzystny efekt stania stania na palcach i na samym początku to tempo dość umiarkowane.

00:34:02

Zaczynamy od takiego tempa wolnego i patrzymy, czy najpierw pacjent musi się trochę wprawić. W ten ruch musi się nauczyć tej bieżni. Patrzymy czy.

00:34:12

Kończyny idą symetrycznie. Oczywiście ll kończyna nie kończy na operowana czy kończyna po zabiegu, czy też kończynę, którą która podlega fizjoterapii, która jest w trakcie leczenia fill ten krok może być skrócony i jeszcze nie do końca nie do końca prawidłowy i w wielu przypadkach w czasie ćwiczeń nabe.

00:34:33

Tężni ten tak to utykanie to niedoskonałe chodzenie może wydawać się jeszcze bardziej podkreślone, czy też bardziej takie widoczne, widoczne na początku bardzo krótkie SES je w wolnym Wolnym tempie przy psach, które już wcześniej trenowały na bieżni ten ruchy zaczyna być bardzo płynny i taki bardzo symetryczny fill psy, które jeszcze nie trenowały czasami mają z tym mają problem z ruchem wodzie mają problem z ruchem na bieżni wielu przypadkach zdarzają się drobne.

00:35:08

Oszustwa, gdzie pacjent staje tutaj, na tych listwach yy poza ruchomym pasem i próbuje próbuje nie.

00:35:16

Fill jakby przynajmniej jedną jedną kończynę odciążyć i na jedną kończynę nie pracować. W wielu przypadkach pomocne będą takie takie pianki, tak, żeby pacjent tutaj nie wisiał, nie wisiał głową na krawędzi na krawędzi bieżni, więc możemy się posiłkować różnego rodzaju takimi właśnie piankowymi elementami, które będą tutaj pacjenta Fill Odgraniczone.

00:35:38

Dobrą motywacją dla pacjenta zazwyczaj jest jedzenie, chociaż u nie wszystkich unie wszystkich pacjentów. Należy pamiętać o tym, żeby pacjenta nie przekarmić i żeby w czasie rekonwalescencji no nie doszło do wzrostu masy ciała, ale to jest mniej korzystne tak w ogóle, a już na pewno nie jest niekorzystne przy różnego rodzaju urazach ortopedycznych. Po drobnej rozgrzewce możemy podkręcić tempo.

00:36:04

Mhm to prawdzi się super dobry pies.

00:36:11

Należy pamiętać, aby pacjenta nie zostawić w bieżni bez opieki, czyli zawsze z asystą, ale zawsze ktoś musi być przy pacjencie l ewentualnie można podpiąć pod obroże takie smyczy asekurując E.

00:36:26

Brawo dobrze super dobry piesek Prawo i w wielu przypadkach taką pomocną techniką będzie w stanie naprzeciwko pacjenta, żeby ta głowa jednak była w miarę w miarę w miarę prosto i fizjologicznie dobry pies brawo super.

00:36:47

Zazwyczaj taki maksymalny czas zabiegów bieżni to jest bot 30 minut. Zaczynamy od 7 nawet 5 po 15 12 i stopniowo bardzo stopniowo dochodzimy do 15 minut.

00:37:05

W filmie zostały przedstawione podstawowe techniki Fizjoterapii, stawu kolanowego, zarówno zabiegi manualne, ćwiczenia, jak i zabiegi fizykalne. Filmie udział wzięły w lika i bojkę. Dziękujemy za uwagę.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały