Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Fizjoterapia stawu kolanowego

Dr n. wet. Aneta Bocheńska
Fizjoterapia psów i kotów ODC. 1/10

W filmie przedstawiono wiedzę teoretyczną na temat budowy, najczęstszych uszkodzeń stawu kolanowego u psów i kotów i ich terapii.

Transkrypcja video Fizjoterapia stawu kolanowego

00:00:17

Dzień dobry państwu Aneta bocheńska, zapraszam państwa na film dotyczący rehabilitacji fizjoterapii, schorzeń stawu kolanowego. Staw kolanowy jest najczęstszą przyczyną kulawi zme. Jeżeli chodzi o ukończonym jedni czne u psów.

00:00:33

Jest to staw zawiasow i niezupełne zbudują go nasada dalsza kości udowej, nasza bliższa i bliższa kości piszczelowej, trzewiczki oraz aparat Więzadło Wy Fill.

00:00:45

Jest to stabilizacja bierna. Możemy w nim wyróżnić staw Udowo Piszczelowy oraz Staw Udowo Grzybkowy, po którym właśnie rzepka wykonuje ruchy ślizgowe.

00:00:55

Jednym z ważnych elementów stawu kolanowego są trzewiczki największą czeską w organizmie jest rzepka. Jest to trzesz czka mięśnia czworogłowego.

00:01:05

Jest ona takim skostnienie w ścięgnem mięśnia czworogłowego i dzięki tej właśnie trzesz C Fill staw kolanowy jest odpowiednio amortyzowany.

00:01:15

Siły się odpowiednio rozkładają, a także jest większy i lepszy kontakt stawu z powierzchniami z powierzchniami stawowymi. Mam jeszcze 2 trzewiczki.

00:01:26

Mięśnia brzuchatego łydki oraz jedną czeszkę mięśnia podkolanowego.

00:01:31

Dość problematyczne i eee właściwie najczęściej ufg dającym się jest aparat więzadło wy. Jest to stabilizacja bierna stawu kolanowego i wyróżniamy takie 4, ale nie jakby nie są one tylko te 4, natomiast 4 główne więzadła więzadła poboczne, stabilizujące kolano biernie tak aby kolano nie przesuwało się na boki są to były więzadła boczne, poboczne, boczne i poboczne przyśrodkowe.

00:02:02

Oraz te słynne więzadła krzyżowe są to więzadła wewnątrz stawowe i mówimy o nich krzyżowe, gdyż ich właśnie morfologia wygląda tak, że się prze krzyżu krzyżową i więzadło krzyżowe do czaszkowe jest takim więzadłem, które właściwie cały czas pracuje.

00:02:20

Ona jest zawsze napięte, zarówno przy wyproście stawu kolanowego, jak i przy zgięciu stawu stawu kolanowego. I to ono najczęściej ulega uszkodzeniom zerwa niom lub też naderwaniu.

00:02:32

Staw kolanowy tworzą jeszcze łąkotki. Są to pół księżycowa te twory przede wszystkim fill zbudowane z kolagenu, ale też 2/3. To jest właśnie woda fill, które są głównymi amortyzatorami stawu kolanowego, a także powodują, że z Staw kolanowy staje się stawem zgodnym, gdyż same powierzchni kości.

00:02:54

EE nie zapewniają tej zgodności. Wstawię dopiero łąkotki, te półksiężyce księżycowa. Te twory nadają odpowiednią zgodność w sprawie ich najważniejszą funkcją jest amortyzacja, ale też i L mają bardzo ważne zadanie pro pro cep ty wne, czyli odpowiadają za odpowiednią świadomość świadomość ciała to mięśni stawu kolanowego możemy zaliczyć przede wszystkim 2 grupy prostowniki i zginacze prostowniki to mięsień krawiecki czworogłowy.

00:03:26

Uda oraz Mięsień napinacz powięzi szerokiej, natomiast zginacze mięsień dwugłowy uda.

00:03:32

Da brzuchaty łydki, pół błoniaste i pół ścięgnistych.

00:03:40

Aby dobrze zdiagnozować staw kolanowy, musimy przeprowadzić szereg odpowiednich testów diagnostycznych. Oczywiście tak jak zawsze przy każdej kula wiźnie przy każdym problemie ortopedycznym bardzo ważna jest ocena pacjenta w ruchu, kiedy już określimy, na którą kończynę pacjent kuleje możemy przejść do badania palpacyjne go i oceny stawu kolanowego poprzez dotyk. Natomiast czasami mamy pewne wątpliwości.

00:04:08

Czy mmm kulawi zna jest na tą kończynę? To jest naprawdę czy jest na lewą kończynę fill? Takim testem pomocnym jest przeprowadzenie pacjenta po okręgu i kończyna, która jest po wewnętrznej stronie.

00:04:22

Jakby powiedzmy Wnętrzne jej stronie okręgu po wnętrzu okręgu jest tą kończyną dociąża Aną i wtedy jest ta kula wizna wyeksponowana przydatne przy ocenie stawu kolanowego są pomiary.

00:04:34

EE pomiary gonią M am i tak prawidłowy zakres zgięcia w stawie kolanowym to jest 25/30 5 °, natomiast prawidłowy ll kont prostowania jest dość szeroki dość duży 145 do 155 ° przy problemach przy problemach samym samym kolanem ten zakres zakres ruchu przy ostrych problemach jeszcze się nie zmniejsza, natomiast przy problemach przewlekłych przy zmianach zdrowia.

00:05:04

Miesniowych uszkodzeniach łąkotki zazwyczaj nam tutaj jest dużo mniejszy niż przewidują normy, żeby dobrze wykonać pomiar. Musimy znać tak zwane punkty orientacyjne dla stawu kolanowego i tak zwany punkt bliższy jest to najbardziej wysunięta do grzbietowa część kręta ża większego kości udowej. Czyli to jest ten taki punkt blisko uda punktem Środkowym jest.

00:05:29

EE miejsce tuż obok głowy kości strzałkowej i punkt dalszy. To jest kostka Boczna kości strzałkowej i w ten sposób wykonujemy pomiar gonią metrem.

00:05:39

Dodatkowo przydatne będzie jeszcze pomiar obwodu mięśni taśmą antropometryczne ą bulika tak, że jeżeli nie jesteśmy pewni, na którą stronę pies kuleje możemy sprawdzić obwody mięśni.

00:05:54

I już przy.

00:05:55

Takim nieużywaniu kończyny nie dociąża aniu te obwody się różnią.

00:06:00

Przynajmniej centymetr półtorej Centymetra.

00:06:07

Jakie są najczęściej spotykane schorzenia stawu kolanowego i problemy ze stawem kolanowym takim flagowym problemem sztandarowym problemem jest uszkodzenie, naderwanie zerwanie.

00:06:19

A teraz wszedł taki dość nowy termin. Jest to choroba więzadła do czasu więzadła krzyżowego do czaszkowego. Czyli to nie zawsze oznacza, że to więzadło musi być zupełnie zerwać.

00:06:32

One, aby uznać, że jest, że jest problemem wtórnie do uszkodzenia więzadła krzyżowego, ale nie tylko mamy uszkodzenia łąkotek, chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego, pourazowe Stany zapalne stawu Kolanowego z Wiha nie rzepki i to są takie najbardziej najczęściej Najpopularniejsze problemy stawu kolanowego. Ale nie tylko one są problemem, jednak przejdziemy do tego, co jest Najpopularniejsze i najczęściej występujące.

00:07:01

Zerwanie czy też choroba więzadła krzyżowego do czaszkowego. Przyjmuje się, że to jest 75% kulawi z występujących na kończynach mimicznych u psów są rasy predysponowane takie jak rasy ciężkie Labradory, Golden retriver beagle, rottweilery owczarki niemieckie, które są dość mocno komentowane i rozkład ciężaru. Nie jest do końca prawidłowy, stąd też przeciążenia na więzadła.

00:07:30

Eee zerwanie czy też naderwanie więzadła krzyżowego zapoczątkowuje całą kaskadę stanu zapalnego. Całą kaskadę zapalną i nieuchronnie. Właściwie jest to taka droga jednokierunkowa prowadzi do fill choroby zwyrodnieniowej i niezależnie od tego, czy będzie to fill, czy zastosujemy postępowanie zachowawcze, czyli nie będziemy operować pacjenta czy zastosuj.

00:07:56

Jamy leczenie zachowawcze, ta choroba zwyrodnieniowa będzie postępowała tylko w różnym stopniu nasilenia ll i z różną, jakby w różnej z różną szybkością z różną prędkością.

00:08:10

Dodatkowo, jak już wcześniej wspomniałam konsekwencją uszkodzenia więzadła krzyżowego, chociaż nie zawsze, ale bardzo często jest uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej.

00:08:21

A także może dojść do mineralizacji ścięgna prostownika długiego palców, co często jest problemem nie zdiagnozowanym. Często się zastanawiamy, dlaczego pacjent kuleje pomimo tego, że jest po zabiegu ll często po uwolnieniu łąkotki lub też łąkotki są zdrowe, czy też wydaje nam się, że nie powinno sprawiać problemu, a jednak pacjent kuleje należy wtedy zwrócić uwagę na właśnie ścięgna prostownika długiego palców. Tak jak mówiłam wcześniej L.

00:08:50

Przede wszystkim diagnostyka.

00:08:53

I diagnostyka uszkodzenia, że więzadła krzyżowego nie jest prostą diagnostyką. Jeżeli mamy całkowite zerwanie więzadła krzyżowego, wtedy ll mamy 2 takie najbardziej popularne i najpowszechniejsze testy do wykonania.

00:09:08

Natomiast nie zawsze to więzadło jest zerwane całkowicie i nie zawsze po zerwaniu tego więzadła krzyżowego występuje ta całkowita niestabilność w kolanie.

00:09:19

Mmm te 2 podstawowe testy, o których wspomniałam, jest to test tak zwanej szuflady i to jest kompresji piszczeli to jest szuflady fill jest to jest ten wykazującym przesunięcie do Czaszkowe kości piszczelowej względem kości udowej.

00:09:35

To jest taka definicja książkowa, natomiast bardzo prosto jest to wytłumaczyć więzadło krzyżowe jest tym biernym stabilizatorem stawu kolanowego i zapobiega wysuwaniu się kości piszczelowej do przodu po prostu stabilizuje kolano.

00:09:50

Yy i stabilizuje te 2 kości pomiędzy sobą i jeżeli mamy całkowite zerwanie tego więzadła, jesteśmy w stanie całkowicie wysunąć tak jak szufladę kość piszczelową jesteśmy w stanie to zrobić zarówno w zgięciu, jak i Wyproście palec wskazujący jednej ręki układamy narzecze kciukiem. Chwytamy ll czeszkę boczną 2 2 ręką Fill palec wskazujący układamy na Guzowatości kości piszczelowej.

00:10:18

EE i mmm wykonujemy taki odpowiedni odpowiedni chwyt i staramy się przesunąć kość piszczelową do przodu. Jeżeli ten test wychodzi, nie mamy wątpliwości.

00:10:30

Mamy zerwanie więzadła krzyżowego 2 testem, który także wykazuje niestabilność stawu kolanowego, jest test kompresji piszczeli ll jest to test.

00:10:41

Nieco łatwiejszy polecane jest dla yy pacjentów dużych, z dużą masą, z dużą masą mięśniową, Chwytamy kolano i Zginając Staw Skokowy do takiej pozycji takiej jak zwanej neutralnej, tak jakby pies był w pozycji stojącej, wysuwa się kość piszczelowa właśnie do przodu i to są takie proste przykłady. Kiedy już mamy zerwanie więzadła krzyżowego, mamy niestabilność w stawie kolanowym.

00:11:11

I te testy wychodzą nam dodatnie, natomiast kiedy więzadło krzyżowe.

00:11:16

Jest ze naderwane uszkodzone fill, ale jeszcze nie jest przerwane całkowicie. Te testy wychodzą ujemnie, natomiast pacjent wykazuje bardzo duży ból.

00:11:28

W stawie fill w stawie kolanowym i wtedy mówimy o tak zwanym teście bólowym, czyli przy zginaniu i prostowaniu stawu. Pacjent reaguje, fill pokazuje pokazuje dyskomfort.

00:11:40

Co robimy? Przyjmuje się, że jeżeli mamy uszkodzenie więzadła krzyżowego do 1/3, jego jej jego szerokości.

00:11:49

EE leczenie zachowawcze i jest jak najbardziej wskazane, natomiast bardzo trudno nam jest oszacować, w jakim stopniu jest uszkodzone więzadło krzyżowe.

00:11:59

Zarówno badanie radiologiczne rtg pokazuje, jakby są pewnego rodzaju wskaźniki, że mamy podejrzenie zerwania więzadła czy też uszkodzenia więzadła krzyżowego takim jak stan zapalny. Zwiększona ilość płynu w stawie kolano.

00:12:14

Wam natomiast ll nie jesteśmy w stanie na podstawie rtg ocenić, czy to więzadło jest zupełnie przerwane, a jeśli nie, to w jakim stopniu?

00:12:23

Tak samo badanie ultrasonograficzne, pomimo tego, że ultrasonografia narządu ruchu cały czas się rozwija i cały czas uczymy się tych technik, to jeszcze nie jesteśmy do końca w stanie ll wymierzyć stopnia uszkodzenia więzadła krzyżowego. Takim złotym standardem jest rezonans magnetyczny, natomiast.

00:12:45

W ostatnich latach pojawia się taki trend fizjoterapii w ortopedii leczenia nie chirurgicznego, czyli jakby Wszystko, co możemy zrobić, Wszystko, co możemy leczyć, leczymy zachowawczo i taki protokół możemy także zastosować przy nagrywanym, czy też nawet zerwanym więzadłem krzyżowym minimum. Ograniczenie ruchu jest to 6 tygodni.

00:13:09

L wtedy konieczne jest zastosowanie ortezy i zabiegi fizykalne, które mają na celu zmniejszenie stanu zapalnego oraz promowanie gojenia ll, czy też promowanie powstawania blizny na więzadłem krzyżowym.

00:13:26

Jeżeli jest jeszcze szansa, że to więzadło krzyżowe jest nie całkowicie zerwane, przy czym wiele publikacji donosi, że całkowite zerwanie więzadła krzyżowego tutaj raczej nie daje sukcesu w leczeniu.

00:13:40

EE to robimy przy leczeniu zachowawczym w pierwszej fazie, czyli to są pierwsze od jakby 3 czytam pierwszego Zero dnia, kiedy się wydarzył uraz i na przykład wiemy, że u pacjenta się wydarzył. Uraz to dnia 14 możemy zastosować krioterapię, możemy stosować zimne zimne okłady nawet 2 3 razy dziennie.

00:14:03

Polecamy, takie zimne okłady, aby właściciel wykonywał samodzielnie je w domu. Oczywiście fill. Długość jest dostosowana do wielkości pacjenta im.

00:14:14

Pacjent jest drobniejszy, smuklejszy ll z mniejszą masą mięśniową. Te ten czas jest ten czas jest mniejszy pacjenci z większą masą mięśniową wydłużamy do nawet 15 minut trzymania cold paka czy też tego zimnego okładu na stawie kolanowym.

00:14:30

Właściwie zaraz po wydarzeniu po urazie lub też po zdiagnozowaniu ll kula wizny bardzo dobrze jest zastosować laser wysokoenergetyczny. Stosujemy wówczas dawki przede wszystkim przeciwzapalne i to jest ta pierwsza faza do 14 dnia leczenia, czyli przede wszystkim przeciwzapalnie od 14 Fll dnia po urazie, czy też rozpoczęciu leczenia fill.

00:14:53

Fazę promowania gojenia, czyli stosujemy tak zwane dawki stymulacji.

00:14:59

Wojna El od początku możemy także dołożyć do zabiegu laseroterapii ll pole magnetyczne pole magnetyczne na samym początku jako zabieg przeciwbólowy, ale także poprawiający za chwilę poprawiający ukrwienie i promujący gojenie są badania.

00:15:21

Mówiące, że doskonale sprawdza się fala uderzeniowa, jeśli chodzi o promowanie gojenia i przeciwdziałanie uszkodzeniu chrząstki. Natomiast my w medycynie czy fizjoterapii weterynaryjnej jeszcze takiego protokołu do końca ustanowionego ustanowionego nie ma od 4 tygodnia leczenia więzadła krzyżowego fill czy też gojenia więzadła krzyżowego. Dopuszczalne jest natomiast tutaj. Jest bardzo ważne, żeby odpowiednio ocenić pacjenta i odpowiednio tego pacjenta.

00:15:53

Poprowadzić dopuszczalna jest dopuszczalna, jest bieżnia wodna i ćwiczenia w wodzie. Woda stanowi doskonałe, bezpieczne środowisko ll odciąża staw i powoduje, że pacjent jest tak bardzo bezpiecznie prowadzony i wprowadzany w ruch.

00:16:10

Nie możemy zapominać też o terapii manualnej oraz ćwiczeniach biernego zakresu ruchu. To ćwiczenia możemy wykonywać właściwie od punktu Zero, natomiast ćwiczenia aktywne czy też ćwiczenia aktywne fill z asystą.

00:16:25

Mniej więcej właśnie po 4 tygodniu od urazy nieco inaczej przejawia się protokół leczenia. Kiedy trafia do nas pacjent, który to zerwane więzadło czy uszkodzonych więzadło krzyżowe ma już od jakiegoś czasu, czyli po czym możemy poznać, a mianowicie po przyśrodkowej stronie kolana fill zostaje na budowana. Fill taka guzowatości jest tak więc jakby?

00:16:51

A wy z angielskiego z angielskiego mówimy Midi Albatros, w której taki taka taka taki głos, czy też taka wyniosłość tkanek miękkich po przyśrodkowej stronie kolana no IV na zdjęciu rtg widzimy raczej zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe tutaj fill jak najbardziej możemy na samym początku zastosować protokół przeciwzapalne, natomiast tutaj te dawki będą od początku większe i już od samego początku możemy wejść z ćwiczeniami ll wspomagany mi czy też bieżnią.

00:17:25

Wodną bardzo często wtórnie do wtórnie do zerwania więzadła krzyżowego, ale też u psów pracujących słów sportowych ll lub też po urazowo dochodzi do uszkodzenia łąkotek. Szacuje się, że około 70. Chociaż dane są różne między 48 a 70% pacjentów z uszkodzonym więzadłem.

00:17:48

Różowym będzie miał uszkodzoną łąkotkę, najczęściej przyśrodkową właścicielem tych pacjentów najczęściej zgłaszają się z był, jakby z bólem widzą, że pacjent kuleje natomiast jest słyszalny.

00:18:00

Taki klik, że fill kolano klika przy ruchu przy Chodzeniu, ale także jak będziemy ruszać kolano, będziemy wykonywać manipulację też zazwyczaj usłyszymy, usłyszymy ten klik nie ma takiego zdefiniowanego, patogen komicznego objawu. Czyli to nie jest tak, że zawsze musi być ten plik.

00:18:20

Albo kiedy tego pliku nie ma, to znaczy, że że łąkotka jest.

00:18:24

Porządku ll obecnie badaniem takim, które daje dobrą odpowiedź na film.

00:18:31

Pytanie, czy mamy uszkodzoną łąkotkę czy łąkotka jest pęknięta, zdegenerowana zwyrodniała.

00:18:38

Jestescie badanie ultrasonograficzne i je bardzo polecam. Czułość wykrywania jest aż do 79%, natomiast fizjoterapeuci mają test.

00:18:50

Tak to jest tak zwany MAC Murraya, który jest testem.

00:18:55

Adaptowanym zaadaptowanym z medycyny z medycyny człowieka. Jego czułość wynosi około 60 czy tam 59%, natomiast fill w medycynie weterynaryjnej nie wszyscy ortopedzi go wykonują, ale szacuje się, że czułość jego jest bardzo, bardzo podobna.

00:19:16

Z dobrych wiadomości łąkotki, często jesteśmy w stanie wygoić nie operacyjnie. Oczywiście dobre usg powiem nam w jakim w jakim stopniu ta łąkotka jest uszkodzona i czy to już jest moment, że powinniśmy zoperować to łąkotkę, uwolnić, dokonać uwolnienia, czy też usunąć tą łąkotkę FI.

00:19:35

L czy jednak możemy się pokusić o fizjoterapię? Łąkotka goi się długo normalny czas przyjmuje się, że jest to 10 tygodni, a czyli jakby 6 tygodni.

00:19:47

Leczenia więzadła krzyżowego plus kolejne 4 na łąkotkę.

00:19:50

Leczenie łąkotki, szczególnie połączenie medycyny regeneracyjnej, na przykład osocza bogatopłytkowego z Fizjoterapią ma wysoki współczynnik sukcesu w leczeniu łąkotki. Często przy leczeniu łąkotek nieodzowny jest zabieg.

00:20:05

Tak jak powiedziałam wcześniej, leczenie więzadła krzyżowego w większości przypadków przy zupełnym zerwaniu wymaga jednak zabiegu chirurgicznego i stabilizacji kolana zabiegiem chirurgicznym Il najczęstsze zabiegi wykonywane w przypadku zerwanego więzadła krzyżowego.

00:20:22

Do czaszkowego to jest stabilizacja swem bocznym tak zwana zewnątrz torebkowa i.

00:20:30

Te pelo itp a są to zabiegi polegające na już fill ingerencji w kość Plan Terapeutyczny, bo wykonaniu Ll zabiegu metodą zewnątrz Torebkową szwu bocznego.

00:20:45

W zasadzie ten Plan Terapeutyczny będzie się odnosił do wszystkich tych metod, natomiast będę mówić o fill, jakby pewnych wykluczeniach, które nie stosujemy w przypadku zaś w przypadku używania implantów na kości, czyli jakby będę tutaj mówiła o wyjątkach.

00:21:01

Eee zaraz po zabiegu świetnie jest zastosować zimne zimne okłady nawet 6 razy dziennie, czyli fill. Jeżeli pacjent nie zostaje w szpitalu, a jest wydawany do domu, to poprosić właściciela, aby wykonywał takie zabiegi, można wy przeciwbólowo zastosować metodę TENS w stymulacje przeciw ból.

00:21:24

Bo ten natomiast przy zabiegach z użyciem implantów tutaj raczej się odradza. Są pewne metody, które jakby odpowiednio z ułożony ten TENS nie na płycie jest dozwolony.

00:21:38

Jednak w wielu przypadkach lepiej lepiej się wstrzymać. Masaż i ćwiczenia biernego zakresu ruchu możemy zaczynać już właściwie w pierwszym dniu. W pierwszym dniu po zabiegu zimne okłady.

00:21:52

Przeciwdziałają przede wszystkim obrzęk owi pozabiegowe mu, który może być dokuczliwy dla pacjenta i może być fill takim bardzo problematyczny dla właściciela naszego pacjenta.

00:22:03

Właściciele bardzo źle reagują, kiedy po zabiegu mamy obrzęk, chociaż lekarze ich jest fizjoterapeuci wiedzą, że to jest zupełnie naturalne. I tak i tak może być.

00:22:12

Ale też są doskonałą ulgą w bólu dla pacjenta i pacjent chętniej zaczyna używać tej kończyny, kiedy tak bardzo tak bardzo nie boli przeciwwskazaniem do zimnych okładów zwanych cold packów jest bardzo mocna przeczulica, kiedy pacjent bardzo źle reaguje na zimno fill, kiedy niekoniecznie jest komfortowy. W czasie tego tego zabiegu i kiedy mamy do jakąśtam ranę dodatkowo.

00:22:41

Wokół wokół Szycia bardzo, bardzo niefajną. Metoda TENS fajnie się sprawdza przy zabiegu szwem.

00:22:48

Bocznym bezpośrednio metoda tak zwana lekko lokalna elektrody nastawie na stawie kolanowym bdb, działanie przeciwbólowe. Metoda strzegł mentalną, kiedy lokalizacja elektrod jest na przebiegu nerwu lub tak zwanym punkcie spustowym.

00:23:06

Jak najbardziej też polecamy i też się sprawdza przeciw bólowo od mniej więcej dnia 4 dnia 3 w metodzie zewnątrz torebkowe i tutaj nie raczej nie.

00:23:19

Zalecam niekoniecznie jest znaczy, nie zalecane są i nie są wskazane Ultradźwięki przy implantach metalowych.

00:23:25

Ale przy szwie bocznym jak najbardziej te ultradźwięki możemy już wprowadzić. Wprowadzamy zabiegi ultradźwiękowe. Metoda pulsacyjna można je wykonywać nawet codziennie.

00:23:36

Możemy także wprowadzić laser także przeciwobrzękowo przeciwbólowego i laser możemy już wprowadzać przy zabiegach implanta i implantami metalowymi czasie po zabiegowym. Bardzo ważne są już wdrożenie ćwiczeń i biernego zakresu ruchu. Ćwiczenia biernego zakresu ruchu zapobiegają zrosną.

00:23:56

EE dbają o prawidłowy zakres ruchu w stawie.

00:24:00

Nie poprawiają ukrwienie i mają bardzo dobre także działanie, działanie przeciwbólowe. Ważne jest, żeby wykonywać je w odpowiedni sposób. Jeżeli będzie to wykonywał właściciel, to musi być odpowiednio przeszkolony, ale też ważne jest, żebyśmy zwracali uwagę na to, jak reaguje pacjent na ćwiczenia biernego, biernego zakresu ruchu, czy jest bardzo bolesny, czy bardzo się bardzo się broni, czy też jakby poddaje się temu, proszę, żebyście nie przekraczali granicy bólu, czyli jakby.

00:24:32

Nie do jakby nie przełamujemy tego momentu oporu, kiedy pacjent mówi, że już jest bolesne i.

00:24:40

Jakby broni się, stawia opór, żeby nie pogłębiać tego ruchu. Dojdziecie do pełnego zakresu lub fill dużo większego zakresu ruchu.

00:24:48

Stopniowo, więc lepiej jest to zrobić pomalutku powoli, a nie na siłę ćwiczeniem jednego zakresu ruchu wykonujemy nie tylko w stawie kolanowym, ale w każdym stawie, czyli też w stawie biodrowym i stawie skokowym. Efekty będziecie mieć.

00:25:02

Dużo, dużo lepszy.

00:25:05

Mniej więcej w 14 dniu po zabiegu, z wyjątkiem tt. A czyli fill jakby tej ostatniej metody dobrze jest już wdrożyć ćwiczenia w bieżni wodnej.

00:25:17

Jeżeli pacjent zaczyna obciążać kończynę, jeżeli rana jest zagojona, szwy zdjęte jak najbardziej możemy, możemy wstawić pacjenta w wodę L nie jest to zalecane przy metodzie tt, a dlatego, że ingerencja i cięcie w kości jest trochę inne. Jest to jak bylo.

00:25:35

Wzdłuż i dopóki nie będzie całkowitego wzrostu kostnego, niestety istnieje ryzyko, że ten zrost kostny może być spowolnione. Ja fill często zdaję sobie sprawę, że pacjenci po zabiegu tt, a wyglądają nieco lepiej niż na przykład po tp Lo i zaczynają szybciej obciążać tą kończynę. Natomiast ryzyko komplikacji jest nieco większe mniej więcej od 21 dnia po zabiegu. Przy metodzie te pelo i metodzie szwu bocznego.

00:26:03

Zaczynamy zwiększać ilość spacerów i wprowadzamy ciwczenia ll na lądzie ćwiczenia aktywne są to ćwiczenia, które pomagają rozłożyć prawidłowo ciężar ciała na wszystkie 4 kończyny, czyli tak zwane wszelkie ćwiczenia balansujące, przy czym nie wprowadzamy jeszcze ćwiczeń na dyskach sensorycznych czy też podróż.

00:26:24

Ah, czyli ll ćwiczymy na tak zwanym stabilnym podłożu, jakby może to być deska balansująca, natomiast nie poduszka przy stawie kolanowym takim podstawowym ćwiczeniem i ćwiczeniem banalnie prostym i właściwie każdy może to zrobić sam w domu.

00:26:41

Każdy właściciel jest ćwiczenie, siad, stój, stój siad jest to ćwiczenie, które bardzo dobrze wzmacnia Mięsień czworogłowy poprawia zakres ruchu, dlatego, że ten zakres ruchu w kolanie jest wykorzystany w prawie w całości.

00:26:55

Nie ma takiego pełnego wyprostu czy też przeprostu, natomiast jest pełne pełne zgięcie, więc to ćwiczenie jest proste.

00:27:03

AAA nieskomplikowane, każdy może je wykonać, a jest ćwiczeniem bardzo pożytecznym i przydatnym często.

00:27:10

Żeby fill jest.

00:27:12

Zadawane mi pytanie fill, szczególnie przez osoby, które posiadają psy sportowe, czy też psy pracujące lub też psy, które potrafią, potrafią wykonać różnego rodzaju Sztuczki. O tak zwane ćwiczenie Świstak.

00:27:25

EE, czy też wiewiórkę jest to ćwiczenie, które jak najbardziej będziemy wprowadzać, ale najlepiej po 6 tygodniu od zabiegu, czyli nie tak nie tak nie tak wcześnie dość istotnym ćwiczeniem zarówno przez prawie kolanowym, ale w zasadzie przy każdym fizjoterapii po każdych zabiegach i nie tylko jest wzmacnianie mięśni rdzeniowych mięśni przykręgosłupowych. Są to mięśnie tak zwane mięśnie głębi.

00:27:48

Okie i są fill. Są to ćwiczenia bardzo proste. Są to ćwiczenia takie właściwie fill nie są dynamiczne, natomiast bardzo dobrze wzmacniają te mięśnie.

00:28:00

Są to ćwiczenia. Balans na 3 kończynach, czyli wystarczy, że podniesiemy jedną kończynę i mamy mocne napięcie mięśni przykręgosłupowych mięśni brzucha, przez co są one dobrze wzmacniane.

00:28:16

Dodatkowo jeszcze przez podniesienie po kolei każdej skończy, czyli kiedy pies musi stać na 3 pozostałych kończynach fill poprawiamy rozkład ciężaru ciała, które po zabiegu fill, szczególnie po zabiegu ortopedycznym jest zaburzony, gdyż no naturalnie pies odciąża opera operowaną kończynę bardziej zaawansowaną wersją tego ćwiczenia, czyli wyćwiczenia balansu ćwiczenia, które poprawia rozkład ciężaru ciała na wszystkie kończyny jest tak zwany balans po przekątnej.

00:28:46

Podnosimy jednocześnie po przekątnej 2 kończyny, czyli jeżeli podnosimy prawą kończone piersią.

00:28:53

To podnosimy lewą kończynę miednicą i kilka sekund utrzymujemy, utrzymujemy tą pozycję. Ile sekund zależy od pacjenta, kiedy pacjent zaczyna nam się kłaść na ręce, widzimy, że to jest ten moment, w którym nie jest w stanie utrzymać prawidłowej pozycji.

00:29:12

Musimy odpuścić, ale za każdym razem staramy się nieco wydłużyć. Ten czas zaczynamy od 3 powtórzeń, czasami 2. Jeżeli pacjenci są.

00:29:22

Dość słabi i ta mmm ten proces dochodzenia ll wymaga więcej więcej.

00:29:29

Czasu fill od 2 powtórzeń na każdą stronę dochodzimy do 5, nawet czasami do 10 przy psach sportowych i pracujących. Bardzo ważne jest, aby.

00:29:42

Po ćwiczeniach na psie rozgrzany ciepłym jeszcze wykonywać tak zwany stretching najlepszy jest stretching tak zwany aktywny strażnik, który pacjent sam wykonuje. Czyli to są różnego rodzaju skłony.

00:29:55

Jednak nie zawsze pacjenci są tego nauczeni albo są w stanie to zrobić. Wykonujemy tak zwane stretching Ciasteczka, czyli odpowiednio układamy.

00:30:05

Odpowiednio prowadzimy tego pacjenta. Ll najczęściej mamy właśnie motywacje w postaci ciasteczka czy innego smaczka i prowadzimy tego pacjenta, aby odpowiednio się rozciągnął takim dobrym strategiem dla stawów kolanowych.

00:30:22

Mięśnia czworogłowego, ale nie tylko jest tak zwany taniec sprzęt czy też taka pozycja, kiedy pies opiera się kończynami przednimi na nas, czy też na na czymś i prostuje staw kolanowy i jakby wyciąga się wyciąga się w górę.

00:30:39

Jest taka bardzo naturalna pozycja, natomiast ten stretching wprowadzamy przynajmniej po 4 tygodniu od zabiegu. W przypadku zabiegów tt, a dopiero po 6 tyg.

00:30:49

Bardzo ważna jest, aby w odpowiedni sposób pacjenta wprowadzać w spacery, czyli Komenda czy czy informacja dla właściciela mówiąca, że może to jest chodzić na spacery, musi być dokładnie zdefiniowana, ze zaczynamy wydłużać spacery od 10 14 dnia mniej więcej 5 minut. Potem dokładamy kolejne 5 i wydłużamy ten spacer stwo 2 dzień.

00:31:17

W przypadku zabiegu TTA, chociaż często się mówi, że a to właściwie może biegać. Ja proponuję, żeby ten spacer został wydłużony przynajmniej. Czy zaczął być wprowadzony po 21 dniu od zabiegu, tak jak już wcześniej wspomniałam, często konsekwencją zarówno u pacjentów operowanych, jak i pacjentów nie operowanych jest nim realizacja ścięgna mięśnia prostownika, długiego palców, czy też z degeneracja, czy też zmiany zwyrodnieniowe.

00:31:45

EE i uszkodzenie tego przyczepu tego ścięgna. Jeżeli mamy do czynienia z oderwaniem, no to tutaj nie ma innej możliwości jak tylko odpowiednio fiksacja przez zabieg chirurgiczny.

00:31:56

Jeżeli mamy mineralizację, czy też wtórnie uszkodzenia tego tego ścięgna tego prostownika świetnie sprawdza się fala uderzeniowa. Jest to zabieg niezbyt przyjemne i w przypadku kiedy mamy implanty metalowe, musimy go wykonać bardzo, bardzo, bardzo umiejętnie i bardzo precyzyjnie.

00:32:17

EE, ale sprawdza się doskonale. Częstotliwość zabiegów nie jest wcale taka duża, bo wykonujemy je raz na 7 raz na 7 dni.

00:32:24

Czasami możemy skrócić ten okres do 5, czasami wydłużyć nawet do 10 mniej więcej, 4 do 6 do 6 zabiegów w zależności od wielkości psa dobieramy parametry zabiegu.

00:32:36

Efekty są fenomenalne, więc często, kiedy macie do czynienia z pacjentami po zerwanym więzadłem krzyżowym czy po uszkodzeniu łąkotki i nie ma takiego.

00:32:47

Spektakularnego efektu leczenia czy też fizjoterapii. Warto jest sprawdzić przyczep tego ścięgna.

00:32:54

Problem najczęściej dotyczy ras małych, ale nie tylko u psów RAS małych problem najczęściej jest ze zjechaniem się rzepki na stronę przyśrodkową u psuł ras dużych, częściej na zewnątrz, chociaż nie musi to być regułą zdychanie się rzepki jest zaliczone do wad genetycznych i rozwojowych, niemniej jednak może być również pourazowe. Kiedy doszło do uszkodzenia ll.

00:33:25

Więc jadła prostego rzepki, czy też do problemów z mięśniem czworogłowy muda.

00:33:32

Rzepka jest tak, jak już mówiłam wcześniej, największą czeską organizmu jest czeszką ścięgna mięśnia czworogłowego i wyróżniamy tutaj 4 ° zwi Hania się zjechania się rzepki.

00:33:45

Pierwszy stopień, kiedy budowa kolana jest prawidłowa. Kiedy kolano jest zbudowane fill prawidłowo i do tego zwichnięcia do tego przeskoczenia czy wyskoczenia rzepki. W z bloczka dochodzi fill dość sporadycznie. Właściciele zauważają raz na jakiś czas.

00:34:02

Raz, że piesek podniesie nogę przez chwilę, może za kuleje, po czym najczęściej dochodzi do samoczynnego samo istnienie samo samoczynnego odprowadzenia rzepki w bloczek na miejsce i w zasadzie to jest Wszystko.

00:34:19

Nie byłoby to problemem, gdyby choroba nie miała tego swojego postępującego przebiegu, chociaż sam pacjenci, u których to nie występuje, ale są pacjenci, u których fill. Kiedy już raz rozpocznie ten problem, to niestety się.

00:34:33

Pogłębia stopniu 2 zwichnięcia rzepki. Ta rzepka z wiha się zdecydowanie zdecydowanie częściej ll.

00:34:42

Te incydenty są już bardzo wyraźne ee charakterystycznym takim objawem jest podniesienie podniesienie kończyny, po czym takie gwałtowny wyprost Przeprost i wtedy rzepka jest odprowadzana Mięsień Czworogłowy Fill.

00:35:03

Jakby fill jakby.

00:35:04

Rzepka odpowiednio wskakuje w Bloczek i piesek biegnie już normalnie.

00:35:10

Tutaj możemy przy badaniu przy badaniu palpacyjnym, przy omawianiu stawu kolanowego tą rzepkę zwichnąć bez problemu zarówno w zgięciu, jak i wyproście.

00:35:21

Ll stopień 3 ma właściwie charakter stały. Właściwie jest to wyraźna kulawi zna. Bloczek Kości udowej jest płaski i zbudowany nieodpowiednio ll często też nieprawidłowo jest ułożona nieprawidłowo jest ułożona guzowatości kości piszczelowej.

00:35:39

Często jest przemieszczona względem bloczka o 30 nawet do 60 do 60 °.

00:35:45

I stopień 3 wymaga już postępowania fill chirurgicznego. Tutaj fizjo terapeutycznie nie zrobimy nic oprócz ewentualnej poprawy i ulgi w bólu i stopień 4 jest to ciężki stopień w zasadzie rzepka już nie leży w bloczku.

00:36:04

Kończyna jest nieprawidłowo ustawiona nieprawidłowo zanotowana i tutaj bez interwencji chirurgicznej nie poradzimy sobie właściwie wcale. Przy pierwszym i 2 stopniu fl możemy pokusić się o próbę leczenia zachowawczego właściwie przy pierwszym sukces. Może nie mamy gwarantowany, ale jest wysoce prawdopodobny.

00:36:25

Przy 2 jak najbardziej jak najbardziej też ćwiczenia N bo tutaj mówimy przede wszystkim o ćwiczeniach obejmują hydroterapia, ćwiczenia w bieżni wodnej i one są naprawdę właściwie.

00:36:38

Mogę już na dzień dzisiejszy powiedzieć, że właściwie niezastąpione oraz ćwiczenia aktywne ll bardzo systematyczne i tutaj taka determinacja właściciela ma duże znaczenie. Są to ćwiczenia, które przede wszystkim muszą wzmocnić ll mięsień Czworogłowy.

00:36:55

Muszą fill, jakby promować prawidłowy ruch i prawidłowe stawianie kroków przez przez.

00:37:03

100 fil program takich ćwiczeń. Jest to zazwyczaj program sześciotygodniowy obejmuje najlepiej, żeby 2 razy w tygodniu bieżnię wodną plus raz czy 2 razy w tygodniu.

00:37:12

Taką sesję Fitnes ową fill zaczynamy przez pierwsze 2 tygodnie. Wprowadzamy bieżnię wodną i zaczynamy ćwiczenia na fill, jakby płaski stabilnej powierzchni od 3.

00:37:24

Czasami 4 tygodnia, najczęściej 3 możemy już wprowadzić ćwiczenia na dyskach sensorycznych i ćwiczeniach takich na niestabilnych na niestabilnych podłożach.

00:37:35

Tor kawa letni.

00:37:37

Gierki eee taniec z psem zmiany pozycji al wszelkiego rodzaju balance, które zazwyczaj dobrze robią, ale też na jakby tutaj wzmacniają pacjent pacjentowi mięśni przykręgosłupowych.

00:37:52

A i jak już mówiłam wcześniej, pomagają w odpowiednim rozłożeniem ciężaru ciała, ale tutaj przede wszystkim wykonujemy ćwiczenia wzmacniające mięsień czworogłowy czworogłowy.

00:38:02

Uda przy postępowaniu pooperacyjnym przy zabiegach dotyczących rzepki, w zależności od tego, jakie materiały zostały zastosowane tutaj mamy cały cały wachlarz możliwości i oczywiście przy implantach metalowych nie do końca tutaj, albo bardzo musimy uważać na zabiegi z użyciem prądu i nie do końca rekomendowane są zabiegi z użyciem ultra ultradźwięków. Natomiast cała reszta hmm taki standardowy protokół pooperacyjny jest jak najbardziej tutaj.

00:38:34

Czasami przy małych pieskach mamy do czynienia zarówno po zabiegach więzadła krzyżowego. Jeżeli film nie został wykonany, zabieg Szwem Bocznym, ale też przy Rzeczce mamy problem ze wzrostem kostnym.

00:38:48

Te bieski mnie zawsze dobrze się goją i tutaj fenomenalnie sprawdza się pole magnetyczne stosowane codziennie, najlepiej przez 10 przez 10 dni. Efekty są naprawdę naprawdę doskonałe.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały