Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Fizjoterapia stawu ramiennego - pakiet ćwiczeń

Dr n. wet. Aneta Bocheńska
Fizjoterapia psów i kotów ODC. 4/10

Druga część filmu dot. fizjoterapii stawu ramiennego przedstawia praktyczny pakiet ćwiczeń stosowanych w terapii leczenia jego urazów.

Transkrypcja video Fizjoterapia stawu ramiennego - pakiet ćwiczeń

00:00:17

Zapraszamy na część praktyczną dotyczącą fizjoterapii stawu ramiennego.

00:00:22

Ale tak jak zawsze, za każdym razem w badaniu takim pierwszym w badaniu wstępnym jest to badanie ll bez dotyku polega na obserwacji i na ocenie chodu fill przy problemach w stawie ramiennym. Zazwyczaj fill mamy do czynienia z dość wyraźną kula wizną LZ wyraźnym skróceniem wykroku. Czasami też faza podparcia jest krótsza, pacjenci często tą kulawi zimę prezentują.

00:00:51

Zaraz po wstaniu często jest to kula blizna na zimno, czyli zanim pies się rozgrzeje, to jest ta kula wizna bardzo widoczna.

00:00:59

Jeżeli nie mamy pewności, na którą stronę pacjent kuleje PL, możemy się posiłkować obserwacyjnym głowy najczęściej jest widoczne takie unoszenie głowy fill w momencie, kiedy stawiana jest chora, kończyna na podłoże fill dodatkowym takim badaniem pomocnym będzie ocena stopnia umięśnienia przy niedo Cię ża iu chorej kończyny. Zazwyczaj mamy braki w umięśnieni u Obręczy Barkowej, mamy braki w mięśniu nad grzebień o wym.

00:01:29

Pogrzebień owym.

00:01:31

I możemy wyczuć bardzo wyraźnie pomiędzy Grzebieniem upadki takie wgłębienie, jakby zapadające zapadające się mięśnie najczęściej wykorzystywanym testem. Jeżeli chodzi o staw ramienny jest tez na ścięgna mięśnia dwugłowego, powinniśmy je na samym początku z uczuć.

00:01:50

Jest ono bardziej tak przyśrodkowo. Piękno jest to dość dobrze wyczuwalne. Stosujemy leciutki uścisk i prostujemy i zginamy i jednocześnie zgi mamy staw ramienny.

00:02:01

Ważne jest, żeby pamię.

00:02:03

Tak, że przy jednoczesnym wyproście i zgięciu stawu ramiennego fill stawy łokciowy powinien być ustawiony w takiej pozycji fizjologicznego, fizjologicznego zdjęcia.

00:02:14

Patient przy chorobach związanych ze ścięgnem mięśnia dwugłowego lub też wsiad dobrze lub też fill przy chorobach Ścięgna ścięgna mięśnia nad grzebieniowe go fl zazwyczaj prezentuje reakcję, jeżeli nie jest to taka typowa reakcja bulova, możemy wyczuć wzmożone napięcie tego tego mięśnia fill taki dyskomfort.

00:02:35

Zazwyczaj pacjent nam ładnie pokazuje, jeżeli nie mamy ll pewności.

00:02:40

Czy ll rzeczywiście mamy jakąkolwiek reakcję takim miejscem odwoławczym jest po prostu 2 strona. Porównujemy prawą do lewej i patrzymy, czy czujemy bardziej, po której stronie pacjent jest bardziej reaktywny.

00:02:54

Bardziej fill nam pokazuje, że coś jest, że coś jest nie tak. Oczywiście badanie palpacyjne jest tylko badaniem wstępnym. Niezbędna będzie tutaj pogłębienie diagnostyki o zdjęcie erpeg oraz badanie ultrasonograficzne stawu ramiennego.

00:03:09

Mm, żeby dokładnie zdiagnozować problem i dokładnie określić z czym mamy do czynienia takimi najbardziej podstawowymi chorobami fill wieku uszczelniającego jest to ocd.

00:03:21

Właściwie jest to taki problem, najczęściej dotyczący szczeniąt i młodzieży. W dalszej kolejności u psów pracujących mamy do czynienia on z różnego rodzaju zapaleniami, czy też mineralizacja mi zarówno ścięgnem mięśnia dwugłowego, jak i w ścięgnem mięśnia.

00:03:39

Nad grzebieniu.

00:03:40

Tylko stawy ramienne jest takim stawem, który jest dość przyjemny do fizjoterapii, do rehabilitacji i bardzo dobrze reaguje na różnego rodzaju ll działania zarówno fizykalne, jak i też kinezyterapii, terapia manualna stawu ramiennego obejmuje ćwiczenia biernego zakresu ruchu, fill, także masaż oraz terapię powie Ziołową, a także mobilizacje Stawowe. Fill tutaj zaprezentujemy kilka, choć dobrze.

00:04:09

W przypadku ćwiczeń biernego zakresu ruchu stawu Ramiennego Ll stabilizujące Staw powyżej tutaj taki jest chwyt za łopatkę możemy sobie oprzeć kciuk na grzebieniu łopatki chwyt poniżej jest na trzonie kości ramiennej. Wykonujemy pełne zdjęcie i pełen wyprost w stawie ramiennym.

00:04:33

Pełne zdjęcie.

00:04:35

I pełen wyprost należy zwrócić uwagę, aby prowadząc ten ruch nie rotować kończyny. W ten sposób oczywiście też nie w ten sposób fill spaw powinien być ułożony równolegle do podłoża.

00:04:49

Ruchy też by dokładne.

00:04:51

I powoli.

00:04:55

Pracujemy do granicy bólu, pracujemy tak, aby pacjent nie czuł dyskomfortu fill możemy. Możemy tutaj lekko sobie pomóc palcem palcem wskazującym.

00:05:10

Tej rany ręki na Górze?

00:05:16

W przypadku pacjentów z niestabilnością Przyśrodkową stawu ramiennego pod palcem na stawie możemy wyczuwać takie lekkie krepy. Tacie musimy na nie uważać i takim testom, jeżeli chodzi o niestabilność przyśrodkową Jestem to jest odwodzenia.

00:05:30

Nie ma takich jednoznacznych norm, dlatego też przy podejrzeniem jednostronnej niestabilności przyśrodkowej dobrze jest po prostu porównać ten zakres ruchu ze stroną.

00:05:40

2 w przypadku mobilizacji stawowych stawu ramiennego ten chwyt jest bardzo, bardzo podobne, czyli stabilizuje my łopatkę i panewkę w 2 rękę układamy na trzonie kości ramiennej i wykonujemy.

00:05:53

Jeżeli chodzi o mobilizacje stawowe pierwszego stopnia, te ruchy do odstawy, ja teraz je po prostu przesadzam. Bardziej pracuje na skórze, ale te te te ruchy właśnie są w kierunku stawu i odstawy i są to ruchy z małą amplitudą, ale dość dużą szybkością.

00:06:13

Coś takiego?

00:06:16

To dobry pies, dobry pies prawo.

00:06:21

W przypadku masażu i terapii manualnej terapii powinni ziołowej. Pracujemy oczywiście nie tylko na samym stawie, ale pamiętamy, żeby zadbać o film.

00:06:31

Mięśnie łopatki nadrobieniu wy telpod grzebieniowy mięśnie, które i mięśnie, które schodzą na 100 Włoch chciałaby, czyli dwugłowy i mięsień mięsień trójgłowy ćwiczenia wzmacniające mięśnie stawu ramiennego fill ćwiczenia, które pozwolą rozwinąć te mniej.

00:06:49

Mięśnie, ale także są pomocne w stabilizacji stawu ramiennego. Stawy ramienne jest takim stawem nie do końca doskonałym, dlatego, że głównymi stabilizatorami głównymi fill tymi elementami stabilizującym i sam staw fill nie są te wszystkie więzadła one oczywiście też, ale przede wszystkim ścięgna mięśni, które otaczają staw ramienny, więc ćwiczenia, które które wykonamy, są też ćwiczeniami, które fill poprawiają stabilizację stawu ramiennego. Oczywiście przy dużych problemach nie rozwiążą tego kłopotu.

00:07:23

Ale niezależnie od tego, czy pacjent kwalifikuje się do zabiegu EE. Czy jest już po zabiegu? Warto jest to ćwiczenia w odpowiedni sposób zastosować, aby pacjent czuł się bardziej komfortowo, albo też, żeby powrót do sprawności po zabiegu był dużo szybszy i efektywny.

00:07:42

Takim prostym ćwiczeniem wzmacniającym rozwijający mięśnie stawu ramiennego. W zasadzie większość psów takich nawet nie szkolonych jest w stanie wykonać to ćwiczenie bez bez problemu.

00:07:53

Jest ćwiczenie podaj łapę. Kilka dobrze podejmował.

00:08:00

Klika to zastęp dobrze Fika to robi dość aktywnie i dość intensywnie, ale nie wszystkie, nie wszystkie psiaki to robią w taki sposób. To to ćwiczenie możemy modyfikować, modyfikować podoba.

00:08:16

No modyfikować, ale w taki sposób, że możemy regulować wysokość, na którą pacjent nam tą łapę podaje przez poprostu ułożenie na różnej wysokości naszej ręki. Dodatkowo też możemy to ćwiczenie modyfikować.

00:08:31

Przez yy przesuwanie naszej ręki bardziej w prawo czy bardziej w lewo, czyli bardziej na zewnątrz czy bardziej przyśrodkowo. Na samym początku mogą być kłopoty, czyli na samym początku pacjent może właściwie nie reagować na te nasze, na te nasze gesty, ale po pewnym czasie to ćwiczenie wychodzi sprawniej i nieco nieco spokojniej.

00:08:52

Takim kolejnym ćwiczeniem też dość prostym, które jest w stanie zrobić w zasadzie większość psiaków, większość też właścicieli jest w stanie się nauczyć wykonywanie go samodzielnie.

00:09:02

W domu jest właśnie ten sklep. Gdzie?

00:09:07

Bastian wchodzi przez chwilę, utrzymuje pozycję na podwyższeniu i potem schodzi. Ja tam takim nazywam takim sklepem dla psiaków fill to ćwiczenie bardzo fajnie rozwija.

00:09:20

Fill mięśnie stawu Ramiennego w ogóle obręczy obręczy barkowej i kończyn piersiowych Fill, ale także przez odpowiednią modyfikację wysokości wysokości tej tego naszego podestu też regulujemy obciążenie ciężarem ciała na kończynach.

00:09:50

Cofaj cofaj się na prosto.

00:09:55

Cofaj cofaj cofaj cofaj cofaj dobrze pan.

00:10:04

To ćwiczenie możemy zrobić w dwojaki sposób, kiedy pacjent po prostu jest.

00:10:09

Czekaj, freesia, pokażemy ładnie o super, kiedy patient swoi.

00:10:14

Cofaj cofaj albo przechodzi do pozycji siad Siad Siad.

00:10:23

Dobrze o super ładnie utrzymujesz pozycję, Cofaj.

00:10:33

Dobrze może schodzić do pozycji siada, ale też może schodzić po prostu do pozycji do pozycji stój. Dobry piesek, prawo modyfikacją tego ćwiczenia jest ćwiczenie na niestabilnej powierzchni na dysku sensorycznym, czy też na podróż na poduszce sensorycznej. Cofaj cofaj.

00:10:53

Dobrze cofaj kilka cofaj cofaj cofaj cofaj Ben dobrze dobrze im dłużej utrzymuje, utrzymujemy pacjenta na tej poduszce to ćwiczenie jest trudniejsze można.

00:11:10

Zaobserwować to fajne cofaj cofaj cofaj można zaobserwować dobrze jak pacjent próbuje utrzymać w tym przypadku w lika próbuje utrzymać równowagę na tej poduszce, jak bardzo mocno pracują mięśnie, także mięśnie stabilizujące prawo dobry.

00:11:28

Pies super.

00:11:31

Hmm, regulujemy intensywność tego ćwiczenia prze poprzez ilość powtórzeń, ale także długość utrzymania pozycji na dysku sensorycznym i w zależności od tego, jakie ma, jak mamy dobrze wytrenowanego pacjenta i na jakim etapie jesteśmy, tak możemy spokojnie wydłużać.

00:11:49

Ll czas spania na dysku sensorycznym. Zaczynamy mniej więcej od 2 3 sekund. Oczywiście początek jest, aby pacjent się nauczył i wiedział, czego od niego oczekujemy. Ta pozycja, którą teraz prezentuje w lika.

00:12:02

Jest dość dość prawidłowa. Dobrze było ok. Super poprawimy jeszcze super Top.

00:12:07

Dobrze byłoby pacjenta dość równomiernie ustawić na dysku. Możemy sobie też pomagać o tutaj troszeczkę. Pomagam swoją ręką, trochę trochę stabilizuje ten dysk.

00:12:18

Możemy też to ćwiczenie 100 i dobrze?

00:12:21

Jeszcze raz wejdź.

00:12:22

Stój, dobrze zostań do kitu. Nie możemy modyfikować poprzez na przykład smaczka i pracą głową przenosimy ciężar ciała na odpowiedz odpowiedni kierunek i trochę utrudniamy.

00:12:35

To przesuper, coś dobrego jest stój. Zostań zostań.

00:12:40

SOS dań, dobrze.

00:12:43

Dobrze, dobrze?

00:12:45

Cofaj cofaj cofaj cofaj.

00:12:48

Co cofaj.

00:12:51

Dobrze ok ćwiczeniem, które wspieram stawy ramienne i pracuję nad mięśniami piersiowymi, które też są pomocne przy stabilizacji stawu ramiennego i ogólnie obręczy barkowej są obroty pisia.

00:13:05

Choć Wszystko dobrze.

00:13:21

Oczywiście tutaj friq jest wyszkolonym psem i dobrze sobie radzi z tymi z tymi obrotami. Możemy je zrobić u niej wyszkolonego psa, czy dopiero który się uczy w taki sposób poprowadzenie, poprowadzenie pacjenta za Smaczkiem.

00:13:36

OK bo oczywiście dokładając dokładając co mendax prawo dobrze super i 2 strona zawsze pamiętamy aby to ćwiczenie wykonać na 2 stronę.

00:13:50

Ok super przy bardziej zaawansowanych pacjentach i przy bardziej zaawansowanym już umiejętnościach pacjenta i powrocie do zdrowia próbujemy. Próbujemy tutaj bardzo bardziej scia śnić te obroty.

00:14:04

Nowika jest bardzo dobrze wyszkolonym pod psem. Właściwie już nie pacjentem fill, więc te obroty robi naprawdę ciasno, ale im szerzej poprowadzimy dłoni ze smaczkiem czy zabawką, tym te obroty będą bardziej, że tak powiem łagody.

00:14:18

W przypadku stawu ramiennego, takim przodującym już teraz zabiegiem fizykalnym jest zabieg fali uderzeniowej. Oczywiście zarówno laseroterapia, ultradźwięki, magnetoterapia mają naprawdę zastosowanie i sprawdzają się bardzo dobrze.

00:14:35

To obecnie fala uderzeniowa jest takim zabiegiem z wyboru w przypadku różnorodnych schorzeń stawu ramiennego. Fala uderzeniowa jest na samym początku zabiegiem, który może wywoływać dyskomfort.

00:14:48

Albo nawet były u pacjenta.

00:14:50

Więc dobrze jest poprzedzić go lub też zakończyć zabiegiem, który ten ból woła zgadza lub też przy współpracy z lekarzem weterynarii posiłkować się lekami przeciw przeciwbólowymi sam zabieg jest wbrew pozorom całkiem dobrze tolerowany przez pacjentów. Jest to zabieg niestety, ale głośne moga.

00:15:14

Mmm, dźwięk przypomina serię z karabinu maszynowego i uderzenia są na samym początku dość nieprzyjemne. Możemy też poprawić komfort pacjenta, trochę zmniejszając parametry, zaczynając zabieg i w trakcie zabiegu je trochę podnosząc.

00:15:38

Jednak zabiegi fali uderzeniowej są raczej dobrze tolerowane przez psy, a u ludzi jest taka zasada, że zazwyczaj zaczyna się od tego miejsca najbardziej bolesnego.

00:15:47

U psów zależności od pacjenta proponujemy zacząć od tego miejsca mniej bolesnego i dopiero przejść do miejsca bardziej bolesnego. Zwracamy uwagę na duże naczynia krwionośne, na które, przy których nie aplikujemy bezpośrednio na nich, nie aplikujemy zabiegów fali uderzeniowej oraz też zwracamy uwagę na wyniosłości kostne fala uderzeniowa doskonale rozbija różnego rodzaju mineralizację, działa przeciwzapalnie i jakby w trakcie zabiegu też ten efekt przeciwbólowy jest.

00:16:15

Uzyskiwany zabiegi wykonujemy z reguły raz w tygodniu można co 5 dni w zależności od protokołu standardowo jeżeli chodzi o staw ramienny, przy psie średniej wielkości takie jakieś 15 20 Kilo to jest około 1200 uderzeń. Ma staw właściwie na obszar na okolicę fill przy pacjentach większych dochodzimy często nawet do 2000 przy pacjentach mniejszych 1000, a nawet przy takich bardzo malutkich pieskach toyah czy miniaturach już.

00:16:45

Od uderzeń wystarczy, zaczynamy zabiegi od około półtorej bara dobrze polerowaną częstotliwością zabiegu to jest około 10 herców, czasami 7.

00:16:54

Kiedy pacjent ma problemy z tolerancją tych 10 herców, wielu przypadkach możemy podkręcić na 12 chartów i trochę i trochę więcej. Fill konieczne w czasie zabiegu jest zastosowanie żelu sprzęgającego. Jeżeli zależy nam, że na podkręcanie parametrów.

00:17:12

To możemy pomyśleć o wyzwoleniu okolicy, jeżeli Yy aż tak nie potrzebujemy wykorzystać maksymalnej ilości barów w maszynie. No to przy psach długowłosych mniej więcej pół bara trzeba trzeba dodać, jeżeli chcemy uzyskać.

00:17:32

Jak by a parametrem naszym parametrem zabiegu jest półtorej Bara dobrze i przy psach długowłosych dodać te pół bara, jeżeli nie chcemy fill wygadać okolicy zabiegowej, zaprezentujemy w lisia. Macie, choć obaj cię obejrzeć.

00:17:50

Ciekawa, choć świat.

00:17:54

Drogie panie, przesuniemy się troszeczkę chodzi.

00:17:57

Dobry pies prawo siad siad dobrze.

00:18:02

Nakładam żel sprzęgający, nie żałujemy tego żelu naprawdę naprawdę sporo mocną, mocno tą okolicę.

00:18:12

Na smarujemy, nakładamy ten żel sprzęgający.

00:18:20

Wielkość aplikacja aplikatora też dobrze jest yy mmm niżnie.

00:18:24

No coś ty?

00:18:32

Fik ale akurat przyzwyczajona do zabiegu fali uderzeniowej, natomiast razem początku dobrze jest oswoić pacjenta z dźwiękiem.

00:19:01

Te ruchy, które były zaprezentowane, są to tak zwane ruchy jak przy malowaniu, czyli takie w dół i w górę. Możemy też w ten sposób układać film zabieg fali.

00:19:12

To prze dobry serial super.

00:19:14

Ll uważamy na wyniosłości kostne, ale w przypadku kiedy fala uderzeniowa służy nam do pracy z mineralizacja mi ze zwapnienia mi to dobrze jest wiedzieć dokładnie gdzie jest op nienie, w której części jest ta mineralizacja, żeby aplikować już bezpośrednio na to miejsce zabieg po zabiegu oczywiście wycieramy okolicę i w wielu przypadkach możemy zastosować laser na przykład wysokoenergetyczny w celu złagodzenia fill złagodzenia.

00:19:42

Bolesności czy też dyskomfortu wielu przypadkach pacjenci po fali uderzeniowej zazwyczaj przy tych pierwszych zabieg.

00:19:50

Jach wykazują takie cechy dyskomfortu, a nawet takiego lekkiego pogorszenia czy nawrót objawów jest to zupełnie naturalne, że uprzedzić o tym właściciela, że coś takiego może się wydarzyć.

00:20:02

Ale mniej więcej po 3 dniach od zabiegu toe nie korzystne objawy to takie objawy, które nas niepokoją. Już powinny samoczynnie ustąpić. Ja w wielu przypadkach na samym początku wprowadzenia zabiegów, czyli to są pierwsze zazwyczaj 2 ze.

00:20:16

Biegi, czasami posiłkuję się lekami przeciwbólowymi, ponieważ te zabiegi mogą naprawdę wywoływać dyskomfortu pacjenta. W przypadku stawów ramiennych zapalenia ścięgna mięśnia dwugłowego także zapalenia ścięgna mięśnia, no grzebieniowe go zabiegiem, który sprawdzi się bardzo dobrze, są ultradźwięki terapeutyczne w przypadku zabiegu.

00:20:37

Ultradźwięków terapeutycznych konieczne między wyganianie okolicy, czego na naszej modelce nie zrobimy.

00:20:43

Natomiast jeżeli Państwo nie chcecie wygadać tej okolicy, to tak ten zabieg może być wykonany w imersji wodnej, czyli w zanurzeniu w zanurzeniu w wodzie.

00:20:52

Chociaż w przypadku stawu ramiennego, może to by to być dość trudne, dość trudne, więc wy golenie tej okolicy będzie konieczne. Za każdym razem aplikujemy żel.

00:21:04

Dobry pies, że ją sprzęgający no tutaj tego żelu dam dużo więcej, ponieważ pacjentki nie mam, nie mam wygolone. Ja chciałabym państwu zaprezentować kontakty sądy ze Spawem Fill.

00:21:15

W wielu przypadkach na samym początku możemy się posiłkować fill żelami z lekami przeciwzapalnymi ketonal czy inny lek przeciwzapalny jako sonoforeza, czyli jakby za pomoca, bo to jest większa w płacz, a nie substancji leczniczej. Zabiegi te wykonujemy. Hmm w takim protokole.

00:21:36

Mmm co 2 dzień, ale możemy zastosować je nawet nawet codziennie.

00:21:42

Pierwsze efekty widoczne są te efekty przeciwbólowe już po pierwszym nawet 2 zabiegu, natomiast efekty przeciwzapalne takie dobre efekty lecznicze to jest minimum 6 zabiegów 10, a nawet, a nawet 12.

00:21:57

W przypadku przewlekłych zapaleń tych zabiegów powinno być nieco więcej niż w przypadku problemów ostrych. Natomiast ulter wianki bardzo dobrze sprawdzają się w przypadku zapaleń.

00:22:14

Przewlekłych, aplikacja.

00:22:18

Kontakt sondy.

00:22:20

EE tutaj mam tak tak zwane światełko wskaźnikowe, więc kiedy mam pełen kontakt sondy, światło świeci się jednostajnym. Jest jednostajne, nie mruga, kiedy ten kontakt będzie mniejszy, nie będę miała kontaktu, będzie zbyt mało żelu sprzęgającego lub też fill nie będzie dobrze przyłożona. Sonda światełko będzie mrugać maszyna będzie mi wydawać dźwięki mówiące, że coś jest nie coś jest nie tak.

00:22:48

Eee. Proszę pamiętać, że przy pacjentach mniejszych pacjentach, przy których ten staw ramienny jest dużo, dużo mniejszy, ale ta sonda może być jednak za duża i powinniśmy zastosować sondę sondę punktową tego żelu. Proszę nie żałować. No w tym przypadku tego żelu jest bardzo dużo. Ja tego zabiegu nie będę kontynuował.

00:23:09

Gdyż Patriot jest nie wygolony, a pamiętamy o tak zwanym efekcie termicznym Ultradźwięków, więc jakby tutaj nie do końca jest to wskazane po zabiegu, to dźwięków możemy przejść do ćwiczeń biernego zakresu ruchu.

00:23:23

Ll tkanka będzie rozgrzana i przygotowana do ćwiczeń, więc może być to taki zabieg wstępny do terapii manualnej i bardzo dobrze się z.

00:23:32

Prawda? Laseroterapia sprawdzi się także fill w przypadkach schorzeń, stawów ramiennych. Aplikacja jest dość prosta, zabiegi jest zazwyczaj krótki. Jeżeli mówimy o LO laserze wysoko energetycznym jest dość.

00:23:48

Przyjemny do dlapacjenta PL. W wielu przypadkach, kiedy mamy do czynienia z sondą bez kontaktową, pacjent nie odczuwa żadnych nieprzyjemnych dolegliwości.

00:23:59

Zabieg powinien zostać wykonany ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa. Hmm okularami osłaniający mi oczy zarówno u pacjenta, jak i u osoby aplikujące i zabieg, jak i u asystenta, który przytrzymuje zwierzę. Wielu przypadkach włosy powinny zostać wydalone fill, chociaż też są lasery, które mają specjalne systemy specjalnie przeznaczone dla.

00:24:23

Zwierząt. Jeżeli państwa nie dysponują takim laserem, wielu przypadkach możemy troszeczkę podkręcić parametry i golenie włosów nie nie jest niezbędnie konieczne, ale jednak jednak zalecane.

00:24:34

Tutaj widzimy widzimy tą światełko czerwone światełko. Jest to tak zwana sonda wskaźnikowa, to jeszcze nie jest laser. Wiele laserów może działać dopiero na dodatkowy dodatkowy ***** i dopiero wtedy jest aplikacja, a kiedy naciśniemy odpowiedni przycisk, aplikacja wiązki laserowe.

00:24:52

No i naszym głównym zadaniem jest aplikacja w odpowiednie miejsce przy znacznej uwadze. Jeśli chodzi o oczy ciężarną macicę czy też duże naczynia naczynia krwionośne. Presja wtedy.

00:25:07

Chodź no dobry piesek super dobrze okej, prawda?

00:25:22

Jeżeli Państwo nie chcecie golić albo właściwie właściciel pacjenta się nie zgadza, na golenie można sobie pomóc w taki sposób, że palcami rozchyla my. Jeżeli jest to możliwe, jeżeli to jest pacjent długowłosy sierść.

00:25:38

No ok.

00:25:49

Nie przetrzymujemy sądu w jednym miejscu. Sondę zawsze prowadzimy, możemy takimi ruchami jak przy malowaniu, możemy ruchami okrężnymi, zawsze dobieramy to przy dziękuję, wolne jesteś.

00:26:03

Ustawiając parametry zabiegu, bierzemy pod uwagę rodzaj schorzenia, rodzaje stanu zapalnego. Czy jest to stan zapalny, przewlekły, czy jest to stan zapalny?

00:26:11

Ostry fill oczywiście bierzemy pod uwagę, czy mamy pacjenta, wygolone go czy jest to pacjent długowłosy kolor sierści. Jeżeli ta zostaje kolor skóry.

00:26:21

I wielkość obszaru zabiegowego, czyli żeby odpowiednio policzyć ilość dżuli na centymetr kwadratowy stawy ramienne wymagają fill trochę większego zanurzenia tak aby stały spawn i tutaj w jej przypadku w przypadku Flick i ten staw jest zanurzony.

00:26:37

Tak mniej więcej 2 palce powyżej stawu stawu ramiennego. Musimy na to zwrócić uwagę, ponieważ już nieco niżej już będzie trochę fill, trochę za głęboko i dojdzie do takiego efektu hipopotama, który próbuje się wynurzyć.

00:26:50

Z wody, jeżeli chodzi o stawy ramienne, zaczynamy dość właśnie głębokim zanurzeniu w powolnym tempie.

00:26:57

Ja, jeżeli mamy pacjenta po artroskopii, to w powolne tempo utrzymujemy dość długo nawet prawie całą serię. W przypadku leczenia Stanów zapalnych to możemy w zależności od jakby przebiegu procesu poprawy możemy to nieco szybsze tempo osiągnąć już przy nawet 3 4 4 zabiegu.

00:27:38

Ja sobie stanę prosto, dobra fisia.

00:27:45

Super pierwsza.

00:28:01

Ok brafo dobrze.

00:28:09

Zaraz będzie?

00:28:12

To dobry piesek, prawda?

00:28:21

Tutaj troszkę nam za blisko podchodzi, proszę zobaczyć i zaczyna rzeczywiście tak bardzo ten wykrok dość mocno skracać i chodzić troszeczkę jak na szczudłach możemy temu zapobiec właśnie dokładając piankę na przykład jankę odsuwając ją od krawędzi bieżni.

00:28:40

To dobry pies.

00:28:41

Tak i proszę zobaczyć, ten wykrok nam się dobrze dobrze, ten wykrok nam się automatycznie wydłuża, więc też trzymanie pacjenta zbyt blisko w przypadku, kiedy chcemy osiągnąć wydłużenie wykroku, na przykład na kończyny piersiowe.

00:28:56

Tak jak zazwyczaj o to nam chodzi przy fizjoterapii stawu ramiennego nie jest do końca nie jest do końca korzystne, więc musimy dbać o to, żeby pacjent był nieco odsunięty od krawędzi bieżni. Dobrze, brawo, super brawo.

00:29:13

Zwróćcie też uwagę, żeby bardzo mocno nie napierać na pacjenta tą pianką, żeby też nie napierać na same stawy.

00:29:21

Prawo, choć popatrzę.

00:29:24

Brawo dobrze, dobrze?

00:29:28

Dobrze, dobrze, trochę szybsze tempo spróbujemy.

00:29:38

35 zł.

00:29:47

W filmie zostały przedstawione podstawowe techniki Fizjoterapii, stawu ramiennego, zarówno techniki manualne, jak i zabiegi fizykalne. Filmie wzięła udział w friq. Dziękujemy za uwagę.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały