Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Terapia zaburzeń separacyjnych u psów - techniki działania

Piotr Leszczyński
Zaburzenia separacyjne psów ODC. 5/11

Szczegółowe omówienie technik terapii psów z zaburzeniami separacyjnymi.

Transkrypcja video Terapia zaburzeń separacyjnych u psów - techniki działania

00:00:17

Witam państwa na kolejnej pogadance poświęconej zaburzeniem separacyjnym.

00:00:22

Psów do tej pory na poprzednich naszych spotkaniach omówiliśmy sobie możliwe przyczyny zaburzeń w reparacyjnych, czyli skąd one się biorą?

00:00:32

Powiedzieliśmy o objawach tych zaburzeń oraz o możliwych skutkach rozłąki psa z opiekunem. Dowiedzieliście się państwo również, według jakiego schematu prowadzimy terapię?

00:00:44

Nazwaliśmy to 5 kroków do sukcesu i te 5 etapów obejmuje po pierwsze przeprowadzenie wywiadu w postaci ankiety, którą wysyłamy opiekunom.

00:00:54

Analizę materiału wideo i konsultacje behawioralną, jak i 3 jako 3 krok po konsultacji pozostaje nam zaplanowanie terapii i wdrożenie jej w życie oraz kontynuacja współpracy z opiekunem. A jeżeli to jest konieczne również z lekarzem weterynarii.

00:01:16

I dzisiaj omówimy sobie, na czym polega terapia i jak ją prowadzić, jakich technik używamy i jak je wdrażać, żeby odnieść sukces w terapii. Na początku chciałbym przypomnieć i podkreślić, że każdy przypadek psa z zaburzeniami se operacyjnymi traktujemy bardzo indywidualnie.

00:01:36

Panie, dlaczego tak jest? Wiecie już państwo, że nie ma gotowych rozwiązań, że trafiają do nas psy z opiekunami, którzy próbowali już wielu różnych rozwiązań, próbowali poradzić się na różnych grupach internetowych forach internetowych.

00:01:52

Czy mieli porady podpowiedzi od osób, które miały przez zaburzeniami separacyjny mi odniosły sukces. Nagle okazuje się jednak, że to nie działa w tym konkretnym przypadku i konieczna jest pomoc.

00:02:08

Skąd to się bierze? Skąd mamy problem, że jedno technika działa w tym przypadku, a w innym nie działa? Wynika to jest różnorodność i psów, z którymi mamy do czynienia, bo zaburzenia separacyjne to dotykają psów w różnym wieku, różnych dotyczą różnych typów i ras psów.

00:02:28

Nie możemy tu przyłożyć wyniki, powiedzieć, że ten i ten pies ma tendencje będzie cierpiał z powodu zaburzeń w operacyjnych. Wiecie państwo również, że pies, który zostaje z.

00:02:40

Tam może prezentować różne emocje. To odłamać ona lne może być obawy od lęku od strachu, przez złość aż do radości i dlatego, że mamy do czynienia z różnymi Stanami emocjonalnymi, że mamy do czynienia z różną motywacją do wykonywania określonych zachowań. Musimy przyjrzeć się dokładnie każdemu przypadkowi i konkretnie dla niego zaplanować.

00:03:10

Terapię, którą będziemy wdrażać w życie razem z opiekunem.

00:03:14

Inaczej będziemy pracować z psami, które na skutego rozłąki odczuwają budę, bo nie zaspokojone są ich podstawowe potrzeby. Inaczej będziemy pracować z psami, które odczuwają z tego tytułu złość lub irytację, a jeszcze inaczej będziemy pracować z psami, które odczuwają obawę lęk i niepewność z powodu rozłąki z opiekunem. Jak to Wszystko działa, jakie mechanizmy psychologiczne tutaj zachodzą?

00:03:43

Przypomnijcie państwo sobie Iwana pawłowa i jego eksperyment z psami, które się mieniły się na widok jedzenia, a kiedy to jedzenie skojarzyli śmy z dźwiękiem metronomu.

00:03:54

Po krótkim czasie psy uwarunkowane na ten dźwięk zaczynały się ślinić i występowała fizjologiczna reakcja na uwarunkowania dźwięk metronomu podobna. Podobnie ma się rzeczy z naszym wychodzeniem z domu i teraz jeśli mamy psa, który przeżywa lęk.

00:04:13

Kto przeżywa obawę z tego powodu, że no wychodzimy z domu.

00:04:18

Tam bacznie nas obserwuje ICO widzi widzi szereg takich z Rytu Alize owanych czynności, które my wykonujemy przed wyjściem z domu i bardzo szybko te czynności zostają uwarunkowane z rozłąką, a więc z uczuciem obawy strachu i lęku i nie należy się dziwić, że często psy z zaburzeniami separacyjny mi zaczynają prezentować pewne objawy, jeszcze zanim opieką wyjdzie z domu. Dlatego, że uwarunkowane sob.

00:04:48

I lęk przed tym przed takimi czynnościami, które właśnie jak powiedziałem, towarzyszą wychodzeniu, czyli może to być wzięcie kluczy do dłoni.

00:04:57

Może to być ubieranie kurtki, którą której najczęściej wychodzimy, czy butów, w których często wychodzimy z domu. To może być w przypadku pani makijaż, który wykonują przed wyjściem, bo wzięcie torebki w dłonie torebki, z którym najczęściej wychodzą na wiele, wiele godzin. Pies jest bacznym obserwatorem i dość szybko, tak jak w przypadku psów pawłowa.

00:05:18

Metronomu jedzenia i Ślinienia zaczyna kojarzyć te bodźce poszczególne bodźce.

00:05:25

Z rozłąką z wychodzeniem na, ponieważ rozłąka oznacza lęk, strach i niepokój, to również widok tych czynności wywołuje u psa lęk obawę i niepokój, jeszcze zanim opieką wyjdzie z domu.

00:05:38

Tak więc pracując z psem lękowym, nie musimy zacząć od tego, żeby mówiąc żargonem odpracować te bodźce, żeby przepracować, żeby mówiąc już inaczej zmienić emocje psa, żeby zamiast.

00:05:54

Odczuwanego lęku, to byc stały się obojętne lub stały się lub stały się zapowiedzią i przyjemności czegoś przyjemnego w życiu.

00:06:04

Czy psa jak do tego dojść? Jak to zrobić? My musimy to zrobić na zasadzie warunkowanie, czyli jeżeli uwarunkowan się lęk na skutek tych czynności musimy drogą warunkowanie czy mówimy inaczej Control warunkowania zmieńcie moc je psa do tego celu będzie nam służyła technika systematycznej ds n sytuacji, którą najczęściej wykorzystujemy pracując z psami lękowymi. Na czym polega ta technika i jakem wdrażanych?

00:06:35

Żeby urzędują dobrze zrozumieć, powinniśmy się cofnąć do kolegów ubiegłego stulecia, kiedy to czasochłonne południowoafrykański lekarz psychiatra rozpoczął pracę z żołnierzami wracającymi z 2 wojny światowej.

00:06:50

Nagle okazało się, że ci chłopcy, którzy wracają z wojny, przeżywają zaburzenia lękowe, mimo tego, że już są w bezpiecznej.

00:06:57

EE okolicy bezpiecznym otoczeniu w środowisku domowym wracają wspomnienia wracaja trauma wraca strach, stres, niepokój i lęk. Dzisiaj określamy to zaburzenie. Ten rodzaj zaburzenia zespołem stresu pourazowego, czyli ptsd z języka angielskiego tak to określamy.

00:07:19

I Wogóle wymyślił taką technikę pracy z żołnierzami, które mamy dzisiaj, mówiąc krótko, przenosimy.

00:07:27

Na pracy z lękowymi psa.

00:07:30

Podzielił pracę na takie przy ważne etapy, które polegają na tym, że po pierwsze identyfikujemy bodźce wywołujące lęk. Nie tylko jej identyfikujemy, ale również ustalamy ich hierarchię konieczne jest, żebyśmy wiedzieli.

00:07:47

Po pierwsze właśnie coto są za bodźce, a po 2, które z nich najwyższym stopniu wywoła lęk, a które w najmniejszym stopniu wywołują lęk danego osobnika.

00:08:00

Kiedy mamy już yy?

00:08:03

Usystematyzowanej hierarchii z owane to bodźce, mamy całą listę rzeczy, które mogą wywoływać zaburzenia lękowe, a pamiętajmy w przypadku psów to, o czym przed chwilą mówiłem wzięcie kluczy w Błonie, ubranie kurtki, ubranie butów, to Wszystko są to bodźce, które wywołują lęk, więc kiedy mamy to już zrobione usystematyzowane, musimy przystąpić do 2 punktu, a więc przystąpić do technik relaksacji olku doszedł do wniosku.

00:08:32

Że niemożliwe jest, żeby przeżywać stan relaksu i stan niepokoju w tym samym czasie.

00:08:38

W związku z tym zaproponował żołnierzom metody relaksacyjne, które polegały na wprowadzeniu odpowiednich technik oddychania i medytacji. No kiedy my pracujemy z psami, trudno mówić o to, żebyśmy w uprawiali je w stan medytacji.

00:08:52

Natomiast znamy inne rodzaje pracy, techniki pracy, który mogą psa wprawiać w stan y relaksu. No bardzo często pracując z psami prezentującymi zachowanie separacyjne, będziemy chcieli zastąpić emocje.

00:09:09

Był relaksem, a więc kojarzyć na przykład to, że pies będzie siedział na swoim posłaniu, czy leżał na swoim posłaniu, zajmował się swoim gryzakiem i odczuwał przyjemność.

00:09:21

Te naukę samodzielności fill prowadzimy równolegle z techniką desen syty zacji, a wręcz powiedziałbym, że jest to jeden właśnie jest elementów taki miki od wrażliwe.

00:09:35

Panie, kiedy już pies nauczy się spokojnie przebywać w swoim posłaniu, przystępujemy do punktu 3 a 3:00 techniki jest stopniowa ekspozycja na zagrażające bodźce na bodźce, które wywołują lęk i teraz pamiętacie państwo w 1:00? Mamy te bodźce usystematyzowany wiemy, które w najmniejszym stopniu wywołują lęk. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że naszym psie najmniejszym stopniu.

00:10:08

Budzi to, że bierzemy, płuczę do błoni.

00:10:10

To zaczynamy psa eksponować na ten bodziec, kiedy on siedzi spokojnie, zajmuje się sobą, jest w stanie relaksu zła wiadomość dla opiekunów jest taka, że każdy.

00:10:25

Zrozum weryfikowanych trigger ów, czyli tych wyzwalaczy zachowanie lękowych musimy przepracować osobno i każdy z nich musi być kontr warunkowany w takim stopniu, żeby nie wzbudzać wsie reakcji lękowych. I tak jak powiedziałam przed chwilą, oprócz od wrażliwa niamy równolegle musimy pracę.

00:10:48

No mi elementami terapii, ale będzie to bardzo często też nauka samodzielności to żeby pies mógł przebywać się samym odklejone od opiekuna.

00:11:00

Na przykład w swoim posłaniu, żeby nauczył się tego, że bycie samemu jest też fajny. Na początku robimy to w obecności opiekuna w tym samym pomieszczeniu, a później planujemy sobie stopniowe znikanie psu z oczu, także by on mógł stopniowo do tego dojść.

00:11:18

Czyli mogą odczuwać przyjemność, kiedy opiekuna nie ma w tym samym pomieszczeniu, a później w tym samym mieszkaniu czy.

00:11:25

W Domu Ponadto proponujemy z nią emeryt Unia i to jest bardzo często poważny problem, bo my chcemy, żeby na początku terapii pies nie zostawał sam w domu, w ogóle w żadnej sytuacji, żeby nie eksperymentować i żeby nie podejmować prób.

00:11:40

Cham teraz wytrzyma 5 minut czy 10 minut czy 15, kiedy zostawimy go samego, dajmy sobie czas i to też zawsze ustalamy indywidualnie nie wiem 3, 4, 5 tygodni.

00:11:51

EE, kiedy mój pies nie będzie w ogóle zostawiamy sam, ale zmieniajmy rutyna dnia właśnie także będzie się uczył, że ma fajny kontakt z opiekunem, że ma przyjemny kontakt z opiekunem, ale ma też momenty w rutynie dnia, kiedy zostały sam i też towarzyszą temu przyjemne emocje.

00:12:08

Ponadto możemy trochę manipulować środowiskiem. Możemy pomyśleć o właśnie albo zamknięciu, albo otwarciu przestrzeni. Jeżeli jest to pies, który lubi ukrycie, to spróbujmy zastosować klatkę, że będziemy tam bezpiecznie schronienie.

00:12:22

Ale wprowadźmy ją stopniowo i mądrze nie wsadzamy tam, nie zamykajmy go tam od razu na parę godzin.

00:12:28

Czasami jest tak, że pies lubię otwarte przestrzenie, ale my też chcemy, żeby trochę ograniczyć możliwość podążania. Za nami, więc niekiedy proponujemy zastosowanie bramek rozporowych w drzwiach, tak, żeby pies mógł patrzeć, mógł mieć bodźce wzrokowe, ale fizycznie był odcięty od możliwości podążania za opiekunem.

00:12:48

Ponadto często proponujemy do tej rutyny dnia wprowadzeniu byłoby to my dnia sesji Treningowych, ale to ma być trening posłuszeństwa.

00:12:58

Ale nie na zasadzie musztry, tylko przyjemności, którą odczuwa pies ze współpracy z opiekunem.

00:13:04

Jeśli będziemy mieli kilka fajnych, krótkich sesji pracy dziennie i odpoczynku, to pies po dość szybkim czasie nauczy się, że są czasy, kiedy jest czas w trakcie dnia, kiedy pracuję z opiekunami, jest przyjemny.

00:13:17

To jest czas, kiedy odpoczywam, zajmuje się na przykład swoim gryzakiem i też to jest przyjemny. Co jeszcze możemy troszkę manipulować dietą? Jeżeli się na tym nie znamy? Zasięgnięciu opinii, behawiorysty lub dietetyka, bo to też może być ważny i skuteczny element.

00:13:36

Czasami wspomagamy się suplementami diety i feromonami. Róbmy to też z głową i pod kontrolą kogoś bardziej doświadczonego. Jeżeli jest konieczna współpraca lekarza i wsparcie farmakologiczne, to też tego się nie bójmy.

00:13:55

No zawsze dajemy taki przykład, że jeżeli psa coś boli, to natychmiast idziemy do lekarza i przyjmujemy rodzaj terapii leczenia takie jak lekarz nam zaproponuje. Nie chcę zmyślać, czy nie pamiętając o tym, że nawe.

00:14:11

To zwykłe leki niesterydowe leki przeciwzapalne mogą mieć dużo skutków.

00:14:15

Ubocznych, no często myślimy o lekach psychotropowych jako o czymś yy ostatecznym, ale chciałbym, żebyśmy trochę zmienili swój punkt widzenia, bo czasami przy bardzo głębokich i poważnych zaburzeniach od razu musimy wspomagać naszą terapię lekami i warto tutaj zasięgnąć opinii doświadczonego lekarza, który pokieruje na nami wdroży takie leczenie, które będzie podnosiło nastrój psa nie będzie zaburzały procesów uczenia się.

00:14:45

W związku z tym nie bójmy się farmakoterapii. To też może być jednym z elementów skutecznej terapii. Wymieniłem kilka takich elementów, żeby państwo mieli świadomość, że to jest swego rodzaju układanka, zależna od psa od emocji, które on przeżywa od nastroju, w którym jest i to są najczęściej stosowane przez nas metody w różnych kombinacjach.

00:15:07

Tak jak powiedziałem, jest to zawsze bardzo indywidualna sprawa i to jak to działa w praktyce chcemy pokazać w kolejnych 2 odcinkach naszych pogadanek, na które państwa serdecznie zapraszam, dziękując za dzisiaj.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały