Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Czym dla psa jest komunikacja werbalna człowieka?

Katarzyna Wawryniuk
Komunikacja psów ODC. 2/7

W tym odcinku autorka tłumaczy czym jest komunikacja werbalna dla psa oraz jakie znaczenie odgrywa ona w komunikacji z czworonogiem.

Transkrypcja video Czym dla psa jest komunikacja werbalna człowieka 

00:00:17 

Każdy, kto ma psa do niego mówi i wiele osób twierdzi, że jego pies doskonale rozumie jego słowa. Wie, co miał na myśli, co chciał psu przekazać pies Wszystko roz. 

00:00:31 

EE, czy tak faktycznie jest? Czy nasze psy rozumieją znaczenie naszych słów? A jeśli tak, to w jaki sposób zapraszam na szkolenie? 

00:00:41 

Komunikacja z psem jak mówić, aby pies słuchał, słyszał i nie wariował? Nazywam się Katarzyna Wawryniuk i Jestem instruktorem szkolenia zwierząt behawiorystą, ekologiem. 

00:00:53 

I rozpoczynamy sobie pierwszą część naszego szkolenia. Szkolenie będzie składało się z części 5. 

00:01:02 

Część pierwsza ll poświęcimy ją ll temu. Czym jest komunikacja werbalna i czym jest słowo dla psa? Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę w pierwszym slajdzie wstawiłam grafikę przedstawiającą słowo nikt, by nie miał nic przeciwko, jeżeli to byłoby zdjęcie trza. 

00:01:22 

Pies, jaki jest taki? Każdy widzi prawdopodobnie byłby to jakiś wesoły pies, ale ja tutaj dałam słowo i teraz. 

00:01:30 

Czy też patrząc na to słowo czujecie takie lekkie gdzieś tam fill zadrapanie w mózgu, które powoduje, że staracie się przeczytać to słowo, zrozumieć jego znaczenie leksykalne. 

00:01:45 

Co więcej, każdy z was na swój indywidualny sposób, w sposób subiektywny, tak jak subiektywne są wasze emocje wynikające ze wcześniejszych doświadczeń z psami wyobraża sobie konkretnego psa. 

00:01:58 

I właśnie na tym polega rozumienie słów słów, które mają pewien zapis graficzny bądź są w jakiś sposób przekazywane w procesie komunikacji. Czym ta komunikacja faktycznie jest tak i jak możemy ll ją sobie sklasyfikować? 

00:02:19 

EE komunikacie przede wszystkim dzielimy na werbalną i niewerbalną niewerbalna. To są te wszystkie ruchy, gesty, mimika, mowa ciała, ale również aktywności. Również pewne symbole, które znajdują się w środowisku, na które, które mają jakieś określone znaczenie. 

00:02:39 

Komunikacja werbalna zkolei to jest tylko słowa. 

00:02:43 

W komunikacie definiujemy przede wszystkim jako wysyłanie i odczytywanie informacji w czytelny sposób w odpowiednim kontekście. I ten kontekst to jest właśnie to, co jest takim smaczkiem w tej naszej komunikacji, która pozwala nam rozumieć słowa i pamiętać przede wszystkim pamiętać, co one oznaczają i te konteksty mają również pomóc naszym zwierzętom naszym psom uczyć się pewnych słów pewnych znaczeń. 

00:03:13 

Żebyśmy mogli się z tymi zwierzętami komunikować? 

00:03:17 

Czym jest komunikacja werbalna z psem? 

00:03:20 

Ll tutaj państwu zaznaczyłam graficznie, czym jest faktycznie kanał komunikacyjny, bo rozmawiając fill mówiąc do psa, otwieramy pewien kanał komunikacyjny fill. 

00:03:33 

Kanał komunikacyjny te wyobrażamy sobie taką grubą rurę, przez którą my jako nadawcy my jako ludzie mówiący, bo zwierzę nie mówimy, jesteśmy nadawcą słowa. 

00:03:45 

EE w komunikacji werbalnej to my ludzie kodujemy daną informację. Kodujemy ją w sposób ll słowne Ll Kodujemy. 

00:03:58 

Następnie wrzucamy w tą rurę w ten kanał komunikacyjne i zwierzę jako odbiorca odbiera tą zaszyfrowaną informację i musi ją sobie rozpakować, odkodować i zrozumieć, co autor danej informacji miał na myśli. Wbrew pozorom to wcale nie jest takie proste, zwłaszcza dla naszych psów. 

00:04:21 

Komunikacja werbalna to jest oczywiście wysyłanie komunikatu, ale należy pamiętać, że również komunikacja to jest odczytywanie ll tych komunikatów, czyli aktywne słuchanie, żeby informacja zwrotna do nas przyszła pytanie, jak słuchać? 

00:04:38 

Trzeba przecież pies nam nie powie tutaj sugeruję, abyśmy nastawili się na słuchanie psa poprzez obserwację jego zachowań. Pamiętajmy, że zachowanie zwierzęcia to też jest komunii. 

00:04:51 

Komunikat o jego stanie wewnętrznym, o jego emocjach, o jego potrzebach. Dlatego to słuchanie psa jest o tyle trudne, bo opiera się na obserwacji. 

00:05:04 

Czym jest słowo dla psa a? 

00:05:08 

Tutaj zaznaczyłam państwu 3 takie definicji, które uważam za chyba najważniejsze. 

00:05:17 

Słowo dla psa to jest przede wszystkim Komenda tak, a przynajmniej w naszym ludzkim znaczeniu, że pies słowa przede wszystkim rozpatruje jako nazwę danych aktywności danych, czynności, a jeszcze mówiąc dokładniej, Komenda słowo ll to jest oznaczenie werbalne danego wzorca motorycznego, jaki pies ma wykonać, czyli kiedy mówimy siad? 

00:05:46 

Mówimy jedno słowo. 

00:05:49 

Już pomijając oczywiście przed Komendy, ale mówimy siad, a pies ma tak zatrzymać się, stanąć fill na na na 4 łapkach złapać równowagę, przełożyć ciężar ciała na zad zdjąć tylne łapy, obniżyć zad, posadzić go na ziemi. Zobaczcie, ile wzorców motorycznych, ile ruchów musi wykonać zwierzę, aby wykonać komendę siad. 

00:06:20 

Do czego zdążę dąży do tego, że jedno słowo wymaga od zwierzęcia całej kaskady feel aktywności w mózgu, aby to zwierzę ll mogło się skupić na wysłuchaniu komunikatu ll od kopało w czeluściach pamięci znaczenie tego komunikatu, a następnie skupiło się na odpowiedzi na wysłaniu informacji zwrotnej poprzez swoje zachowanie, czyli wykonanie komendy. Zobaczcie, jakie to jest złożona. 

00:06:50 

Czyli mamy pierwsze znaczenie, to jest Komenda nazwa aktywności, którą pies musi wykonać, czyli nazwać czynności wzorca motorycznego Trza 2 2 znaczenie to jest sygnał dźwiękowy wydany przez człowieka przypisany konkretnemu przedmiotowi, bo musimy też mieć na uwadze fakt, że zwierzęta rozumieją słowa nie tylko jako wykonanie czynności. Siad waruj dotknij, Biegnij, Idź, idziemy Równaj i tak dalej. 

00:07:20 

Ale zwierzę rozumie słowa również w formie znaczeniu leksykalnym. To znaczy, że kojarzy. 

00:07:28 

A słowo z danym przedmiotem. Co więcej, zwierzę kojarzy to w sposób zarówno leksykalny, czyli znaczeniowe, ale również po wiązu je to z pewnymi emocjami. 

00:07:39 

No któż nie widział psa, który reaguje na Chodź na spacerek, spacerek, smyczka, piłeczka, chodzi mama da jeść i pies od razu reaguje. 

00:07:49 

Pies rozumie te słowa tak bardzo często. Tak mówimy do naszych zwierząt fill i teraz pytanie, czy zwierzę rozumie znaczenie leksykalne czy emocjonalne? 

00:07:59 

Ale o tym będzie w następnej części, no i 3 ll 3. 

00:08:05 

Yy 3 znaczenie jest to INFORMACJA O intencji emocjach osoby wypowiadając ą wypowiadającej komendę albo słowo fill zwierzę poprzez to, w jaki sposób intonuje my fill, jaki akcent kładziemy, jak modelujemy głos, czy mówimy płynnie, czy raczej mówimy nerwowo i rwiemy te słowa jak i ILO czas te stosujemy. 

00:08:27 

Też stego wyczytuje nasz ładunek emocjonalny to jaką mamy intencję oraz jakie mamy nastrój. 

00:08:34 

I dostosowuje swoją reakcję, swoją odpowiedź, swoje zachowanie do tego, jak jakim my jacy my w danym momencie jesteśmy. Dlatego to jest bardzo ważne, aby w momencie mówienia do psa, mimo naszych jakiś tam emocji mimo Wszystko potrafić tak modulować naszym głosem, żeby zwierzę się nas nie bał, o żeby zwierzyna schet nie podchodziło, żeby zwierzę chętnie podejmowało aktywność. 

00:09:04 

EE z nami. 

00:09:07 

Ten ILO czas, to jest przede wszystkim czas poświęcony na wypowiedzenie danego słowa i tutaj możemy sobie dać albo komendę siad. 

00:09:17 

Albo siad miałam taki przypadek, w trakcie którego właśnie mogłem obserwować, jak to wpływa na wykonywanie Komendy, a w momencie, kiedy właściciel mówił do psa siad. 

00:09:31 

A wówczas to zwierzę również siadało i się zastanawiało, dlaczego człowieku tak wolno do mnie mówisz? Co jest przyczyną, dlaczego tak się dzieje, czy coś się dookoła? 

00:09:43 

Nas dzieje, że ty mówiąc jednocześnie patrzysz i kontrolujesz na przykład środowisko, dlatego mówisz tak wolno, bo skupiasz uwagę na 2 różne części na 2 różne rzeczy. Zwierzęta reagują na na to, jaki sposób do nich mówimy. 

00:09:58 

Uczenia się znaczenia słów i tutaj na na slajdzie przedstawiłam wam część zer, to jest jedna chyba z najbardziej słynnych suczek fill takiej historii badań nad nad psami. Cześć Zero żyła w latach 2004 2019 niestety już jej z nami nie ma. Była psem Johna pile ja. Rząd Pillay był Mr jest nie Przepraszam, był już fill emerytowanym fill. 

00:10:24 

A psychiatrą i prawdopodobnie już w ramach emerytury wziął sobie w sa i jeszcze zastanawiał się, w jaki sposób zwierzęta pojmują słowa No i postanowił nauczyć swoją suczkę słów. No i szło to na tyle dobrze, że że pies poznał znaczenie Ll 1022 słów oczywiście sposobem uczenia było warunkowanie instrumentalne oparte na wzmocnieniu pozytywnym. Czyli to Wszystko działo się poprzez zabawę. 

00:10:56 

Ale dodatkowo, kiedy wprowadzano nowy, wyraz nowe przedmiot, nowe słowo. 

00:11:02 

Eee nie robiłem no tego na zasadzie, że zobacz, to jest piłeczka nazywa się tak i tak. 

00:11:11 

Jak pies ją dotknął, to dostawał smaczka. 

00:11:15 

Autor tego doświadczenia poszedł kawałek dalej, czyli dawał ciąg zabawek, a następnie ll ciąg tych znanych zabawek składał nowy przedmiot i pies. 

00:11:27 

Poprzez wnioskowanie przez wykluczenie uczył się kojarzył nazwę, którą właściciel powtarzał z tym nowym przedmiotem i w ten sposób tworzyło się skojarzenie. 

00:11:38 

Czym jest nowy przedmiot? Jak się on nazywa i powiązanie słowa nazwy tego przedmiotu z tym konkretnym przedmiotem finalnie polegało to na tym, że jeżeli był pokój z tymi wszystkimi przedmiotami, w tym z tymi zabawkami i przedmiotami codziennego użytku, część z r. Była wysyłana do tego pokoju i było połączenie czynności z przedmiotem przynieś. 

00:12:02 

Czerwoną piłeczkę przynieść frisbee przyniesie L maskotkę. Oczywiście wszystkie przedmioty były skategoryzowane odpowiednio po nazywane, czyli to było bardzo mocno uporządkowane. 

00:12:14 

Dzięki temu był jasny komunikat ze strony ll, właściciela psa, żeby pies wiedział psom, a konkretnie zrobić z tym przedmiotem i który faktycznie przedmiot konkretnie ma przynieść. Ll część zer bardzo rzadko, o ile praktycznie wcale się nie myliła. 

00:12:33 

Uczenie się komend, czyli uczeń z r mieliśmy ll i połączenie Komend bo była czynności L ze znaczeniem leksykalnym. Słowa, czyli konkretny przedmiot do konkretnego słowa był przy przyporządkowane, natomiast uczeni się komend, czyli to, co my normalnie robimy z psami na codzień próbujemy z tymi psami zrobi. 

00:12:55 

Czyli przyporządkowanie słowa do danego wzorca motorycznego psa, czyli jego aktywności ruchowej. To jest nic innego jak warunkowanie instrumentalne oparty na wzmocnieniu pozytywnym. 

00:13:08 

No i tutaj mamy techniki uczenia, które mamy najczęściej stosowany, czyli naprowadzanie poprzez naprowadzanie smaczkiem, naprowadzanie gestem, naprowadzanie zabawką zależności od tego, jaką sobie motywację opsa znaleźliśmy ll bądź kształtowania kształtowanie to już jest rozkładanie tego zachowanie konkretnego. 

00:13:26 

Ll na czynniki pierwsze i odpowiednie na przykład zwykli kiwanie klik, a MEL poszczególnych etapów wykonywanego zachowania. I teraz, jeśli uczymy komendę, musimy pamiętać o takiej jednej magicznej zasadzie, nigdy nie wymagaj od psa tego czego wcześniej psa nie nauczyłeś i tutaj mamy fill taką kolej rzeczy, którą należy wykonać, czyli przede wszystkim najpierw uczymy zwierzę wzorca motorycznego, czyli. 

00:13:56 

Chcemy psu przedstawić. 

00:13:57 

Idź czy ago my tak naprawdę od niego oczekujemy. Musimy jasno mu powiedzieć, pokazać, Słuchaj piesku, ja masz nagrodę za to, że siadasz w tym konkretnym miejscu. 

00:14:10 

Na razie nie nazywamy tego, kiedy zwierzę zrozumie, zacznie kojarzyć, że wykonanie pewnej aktywności pewnej czynności powoduje otrzymanie nagrody, a Nagroda jest opłacalna, więc coś, co jest opłacalne, warto fill zachowanie, które jest opłacalne. Warto powtarzać, więc zwiększa nam się częstotliwość. 

00:14:29 

Do tego zachowania zwierz. 

00:14:31 

Zaczynam samo nawet czasami oferować to zachowanie. Kiedy zwierzę samo zaczyna nam oferować, to jest ten fajny moment, żeby nazwać to zachowanie i zacząć kojarzyć to super zachowanie opłacalne z daną komendą. 

00:14:46 

Tak, czyli jest siad i pies siada celowo nie opowiadam jeszcze o skupieniu uwagi, bo o tym będzie w dalszych częściach. 

00:14:54 

Lel i teraz tak mamy naukę wzorca motorycznego skojarzenie aktywności z daną czynnością. Już widzimy, że w sytuacjach typowych takich bardzo spokojnych, a gdzie za wiele się nie dzieje, pies chętnie wykonuje siad i wykonuje aktywność, więc jeżeli ta częstotliwość tych zachowań powiązaniu z komendą mamy dużą, możemy zacząć generalizować, to znaczy wprowadzać zwierzę w coraz to trudniejsze. 

00:15:24 

Środowiska o coraz to naj coraz to większym natężeniu bodźców rozpraszających uwagę psią a. 

00:15:31 

Żeby zwierzę uczyło się również tego skupienia uwagi na nas i wykonywania tej czynności w taki sposób, aby nic nie spowodowało. 

00:15:39 

Wybicia psa z tej aktywności i to już jest wyższa szkoła jazdy, którą warto trenować sam i nie zapominać o generalizacji. Nie wolno wymagać od psa siadu. 

00:15:51 

Kiedy pies był szkolony w domu, ale nigdy nie przerobił tego na przykład na chodniku przed domem albo na podwórku, albo na ogrodzie, albo w jakimś takim innym miejscu. 

00:16:02 

Proces szkolenia i uczenia znaczenia słów znaczenia komend musi być złożony i dostosowany do tego, w jakim środowisku dane zwierzę funkcjonuje. 

00:16:13 

Imię psa to też Komenda ll warto o tym pamiętać. Fill często prze często troszeczkę przesadzamy z ilością wypowiadanych słów oznaczających imię psa i miecz. 

00:16:28 

Sa tu też jest forma komunikacji, tak wołając psa wypowiadając imię psa. Liczymy na to, że ten. 

00:16:36 

Pies chociaż się. 

00:16:37 

Na nas spojrzy i sugeruje, żeby mimo Wszystko nie używać imienia psa jak ok. 

00:16:43 

Też Komenda na przywołanie, że pies ma spojrzeć, przyjść, usiąść przed nami i w ogóle być przy nas. Ponieważ dalszym procesie szkolenia czasami potrzebujemy dać psu, kol dać psu ll komendę w dystansie w odległości i w momencie, kiedy nauczymy psa, że imię psa. 

00:16:59 

To jest też przywołanie. 

00:17:01 

Fill jest tam spojrzenie razem z przywołaniem. No to taką mendę nam nie wyjdzie. Ten pies będzie nas po prostu przychodził. 

00:17:06 

Dlatego dla mnie imię psa to jest przede wszystkim to, że pies się do mnie odwróci. To jest takie zwrócenie uwagi na siebie. 

00:17:14 

Hej, ja tu Jestem, mówię do ciebie, otwieram do ciebie kanał komunikacyjne i teraz czym jest Tata fill? Czym jest fill? 

00:17:22 

To to yy ta Komenda imienia psa zwróćmy uwagę, że to znowu jest szereg zachowań, kiedy pies jest czymś zajęty, coś obwąchuje, to jest rezygnacja z tej czynności, czyli odchylenie głowy do tyłu, odwrócenie głowy w kierunku właściciela i podniesienie pyska i nawiązania kontaktu wzrokowego, więc ucząc psa imienia bo imienia też musimy zwierzaka nauczyć. Ll składa się to z 3 części znaczenie imienia to jest rezygnacja z danej czynności. 

00:17:53 

Odwrócenie się głowy i spojrzenie pies wie, że jego imię to znaczy spójrz na. 

00:17:58 

Dla mnie jesteśmy razem, ty jesteś azor ja, Jestem Kasia. Jeżeli mówię azor, to liczę na to, że się do mnie odwrócisz. 

00:18:07 

Złapiesz ze mną kontakt wzrokowy i to będzie podstawa do dalszej komunikacji, nie używa i nigdy imienia psa swojego bez sensu mamy tendencję do tego jako ludzie, że mówimy o oj azorek azorek jakiś jedź na zarek no i dobra no raz 2 10, 50 i azorek się ucieszy jakaś tam emocja się pojawi ale to nie niesie żadnej konsekwencji żadnego ani fajnego, nie fajnego efektu. 

00:18:30 

Więc ozorek mówi, no dobra, tyle razy już do mnie mówi. Nic to nie daje. 

00:18:33 

Po co reagować? Postępuje tak zwana habitu akcja od wrażliwie mamy psa na jego imię i nie wstaje. Z ważne jest znaczące. 

00:18:42 

Używajmy imienia psa, kiedy faktycznie chcemy złapać kontakt wzrokowy jak pies złapie z nami kontakt wzrokowy. Zawsze warto się ucieszyć, uśmiechnąć się do psa i powiedziała, dzięki super, to było fajne. Fajnie, że na mnie spojrzałeś, a potem pamiętać, żeby jeszcze tego psa pogłaskać i postarać się, żeby pies nie pozostał w takim silnym pobudzeniu, bo to też może wpływać na jego ll. 

00:19:04 

Sposób dalszego funkcjonowania kochani koniec pierwszej części pierwszej zapraszam na kolejne. Dziękuję za uwagę. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały