Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Przyczyny lęku u kota

tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk
Kot lękliwy w domu ODC. 2/6

Autorka odpowiada na pytanie skąd bierze się lęk u kotów i omawia najczęstsze przyczyny wystąpienia zaburzeń lękowych.

Transkrypcja video Przyczyny lęku u kota

00:00:15

A 2 spotkanie o kocia lękowym poświęcimy tematem przyczyn lęku. Skąd bierze się lęk w naszych domowych kotach w zwierzakach, które przecież są zazwyczaj dobrze zaopiekowane, które nie doświadczają żadnych złych przeżyć, które przecież powinny czuć się dobrze i bezpiecznie.

00:00:33

Ale lata w ich głowach pojawiają się zaburzenia o charakterze lękowy.

00:00:39

Tak naprawdę przyczyny lęku są bardzo złożone i nie da się zazwyczaj określić tylko jakiegoś jednego powodu, dla którego kot staje się kotem lękowym.

00:00:49

Oczywiście można się tutaj domyślać pewnych powodów, ale zazwyczaj na zaburzenia lękowe składa się cała masa różnych elementów. Pierwszym takim najczęstszym powodem, dla którego w kocie wyzwala się lęk, są złe warunki bytowania. Jeżeli zwierzę nie ma zapewnionej realizacji swoich podstawowych.

00:01:09

Potrzeb, jeżeli mieszka w środowisku, które jest dla niego obciążające i trudne, jeżeli spotyka się z jakimiś sytuacjami, które są dla niego zbyt obciążające do przepracowania w takim codziennym życiu mogą się pojawić zaburzenia lękowe, zaburzenia lękowe pojawiają się na przykład u kotów, które będąc mało społecznymi zwierzakami na przykład trafiają do domu, gdzie jest bardzo dużo ruchu dźwięku, gdzie jest rozbudowana rodzina, gdzie na przykład są małe dzieci, które nie respektują.

00:01:44

Kociej potrzeby yy odizolowania się, czy czy kociej potrzeby bycia gdzieś obok, a nie w bardzo bliskim kontakcie z człowiekiem, także nieprawidłowe warunki bytowania to jest bardzo ważna rzecz i jeżeli chcemy przeanalizować przypadek kota lękowego, to to jest pierwsza kwestia, na którą musimy na pewno zwrócić uwagę.

00:02:05

EE w ostatnim czasie zostałam poproszona o skonsultowanie przypadku kotki, która swoje zaburzenia lękowe rozwinęła ze względu na to, że została przygarnięta przez rodzinę, w której jeden z mieszkańców Domu grał na perkusji i zupełnie nie zwracał uwagi na to, że takie silne bodźce dźwiękowe w wywoływały u tej kotki zachowania o charakterze lękowym.

00:02:29

2 kwestia EE to ewentualne złe doświadczenia, których kot doznał w przeszłość, czyli mamy teraz zwierzaka, który jest w dobrym środowisku, mieszka w bezpiecznym domu.

00:02:42

Wszyscy dbają o jego potrzeby, a mimo to kot się boi fill takie zaburzenia o charakterze traum są szczególnie trudne do przepracowania, jeżeli nie potrafimy określić ich dokładnego źródła.

00:02:55

Tutaj znowu posłużę się pewnym przykładem kotów, którymi opiekowała się moja bliska przyjaciółka. Były to koty, które były odławiane z jednego konkretnego fragmentu ogródków działkowych, gdzie niestety osoby, które tam przebywały.

00:03:13

Bardzo źle traktowały te zwierzęta.

00:03:15

Efekt był taki, że absolutnie wszystkie koty zabierane z tamtego miejsca, niezależnie od tego, czy były to młode koty, kilkumiesięczne czy były to już dorosłe zwierzęta.

00:03:25

Żyjąc samotnie

00:03:26

Kilku lat reagowały kompletną paniką na próbę wzięcia do ręki jakiegokolwiek kija i tutaj mam na myśli nawet miotłę, którą w domu przecież używa się w sposób normalny.

00:03:38

Jeżeli tylko te koty widziały człowieka z kijem w ręce, od razu uciekały w panice właśnie dlatego, że doświadczyły traumy przeganiania. Prawdopodobnie przez tych działkowiczów przy użyciu jakichś długich elementów.

00:03:52

Więc takie traumy, jeżeli potrafimy je nazwać i potrafimy dojść do ich przyczyny, pozwalają nam na troszeczkę lepszą pracę, bowiem myco powinniśmy w tym momencie od wrażliwy wiać i na co zwracać uwagę, albo czego unikać? Natomiast jeżeli to jest jakaś trauma wogóle imiona, do której nie jesteśmy już w stanie dotrzeć.

00:04:14

To może być tak, że jej przepracowanie będzie bardzo trudne albo wręcz nawet niemożliwe koty niestety wytworzyły też w toku ewolucji i tak zwany mechanizm uogólnienia, który powoduje, że sytuacje dla nich złe i trudne potrafią być rozprzestrzeniane na inne elementy, które są w pewnym sensie podobne. Jeśli zatem na przykład kot został, powiedzmy uderzony przez człowieka o na przykład ciemnym Zaroście.

00:04:44

Gdzie to może się okazać, że kot yy rozszerzy sobie to pojęcie zagrożenia? Na przykład na wszystkich mężczyzn albo na wszystkie osoby z ciemnymi włosami, albo na wszystkie osoby, które będą miały bluzę z ciemnym kapturem.

00:05:00

Ten mechanizm był uogólnienia, niestety prowadzi do powstania takiej pułapki, bo my już później nie wiemy, co jest źródłem aco kotła ogól nił i w związku z tym mamy problem z ustaleniem, nad czym dokładnie powinniśmy pracować.

00:05:15

Kolejną przyczyną lęku, który rodzi się w kotach, mogą być konflikty w kociej grupie. Jeśli mamy więcej niż jedno zwierzę w domu i pomiędzy tymi zwierzętami dochodzi do jakichś tarć.

00:05:27

Bardzo często zdarza się tak, że wśród tej grupy pojawia się jakaś jedna ofiara. Iza ofiara może być początkowo ofiarą na przykład w układzie jeden do jeden, czyli mamy kota powiedzmy atakującego i kota, który jest w tej roli ofiary.

00:05:44

Ale niestety yy bywa też tak, że znowu ta rola ofiary staje się taka ogólna dla tej grupy, więc obrywa to zwierzę nie tylko od swojego prześladowcy, ale również od innych zwierząt stanowiących wchodzących w skład tej grupy społecznej taki kot w roli ofiary bardzo często zaczyna się prewencyjnie wycofywać z życia chowa się próbuje zminimalizować interakcje społeczne, nie podejmuje próby jakiejś zmiany tej sytuacji.

00:06:16

Czynisz poprzez właśnie schowanie się przed świat?

00:06:19

Tam i jego zachowanie z jednej strony jest całkowicie rozsądne i możliwe do wytłumaczenia, ponieważ koty generalnie, jeśli nie muszą, to niechętnie wchodzą w starcia, bo każde starcie wiąże się z ryzykiem, a takie ryzyko może spowodować też odniesienie własnych obrażeń.

00:06:36

Ale z 2 strony życie w ciągłym strachu w ciągłym właśnie poczuciu zagrożenia również bardzo negatywnie wpływa tak na kwestie psychiczne, jak i na kwestie fizyczne o takiego zwierzęcia.

00:06:49

I takie tematy bezwzględnie wymagają przepracowania.

00:06:53

EE kolejna rzecz, która tutaj jest.

00:06:56

To istotna, i którą musimy wziąć pod uwagę to są geny u kotów wiele zachowań, zwłaszcza tych zachowań, które my traktujemy jako zachowania trudne i również problemowe jest częściowo powiązana z kwestiami genetycznymi.

00:07:13

Akurat brak takiego zaufania, brak otwartości zlękli.

00:07:17

To są cechy, które potrafią się do pewnego stopnia dziedziczyć i dokładnie tak wygląda kwestia z moim osobistym kontem z Popkiem Opek, kiedy do mnie trafił, miał 3 miesiące i był dzieckiem.

00:07:31

Potwornie dzikiej i kompletnie nie socjalizowane i kotki, która po prostu sprzedała mu, że tak powiem jego lękliwość w pakiecie i praca z tym kotem na tyle, żeby zaufał.

00:07:44

Czy najpierw mnie, czy nam jako domownikom, a później również obcym ludziom tak naprawdę trwała długie lata. Opak ma w tej chwili 9 lat i dopiero od jakiegoś czasu pozwala sobie na to, żeby wyjść w obecności obcych ludzi w domu przejść się, rozejrzeć, wejść w jakąkolwiek interakcję i naprawdę to nie była kwestia zaniedbania pracy z nim, bo praca z nim była prowadzona od początku, tylko jego geny tak silnie warunkowa łym nut zachowanie takiej aż.

00:08:16

Nadmiernej ostrożny.

00:08:18

Coś ci, że doszło do właśnie przejścia tego zachowania o charakterze lękowym, bo według niego wycofywanie się było po prostu bezpieczniejsze niż próba wejścia w relacje.

00:08:31

Tym, co również warunkuje nam zachowania lękowe, są zaburzenia z okresu pierwotnej socjalizacji. I jeżeli nie ma prawidłowo zakończonych pewnych procesów związanych z rozwojem kociej psychiki na tym pierwszym etapie.

00:08:47

To w późniejszym życiu kot również ma prawo reagować właśnie w sposób lękowy. Tak dzieje się zazwyczaj u tych zwierząt, która nie radzą sobie z obciążeniem emocjonalnym i które zamiast spróbować wykorzystać jakieś inne możliwości wyjścia z danej sytuacji.

00:09:05

Uważam się wycofać, wolą się schować przed problemem i to właśnie prowadzi nam do rozwoju takich zaburzeń związanych z niemożnością codziennego funkcjonowania wsi.

00:09:16

O to jest zaburzeniami z okresu pierwotnej socjalizacji. Są o tyle poszkodowane, że zmian, które następują w psychice w tym pierwszym okresie życia, tak naprawdę nie da się już później w pełni nadrobić.

00:09:29

Można przepracowywać pewne kwestie, można starać się łagodzić. Pewne zachowania można pracować nad tym, żeby przyzwyczajać kota do pewnych rzeczy, ale to źródło, które nie zostało prawidłowo wykształcone na początku i już zawsze gdzieś będzie wykazywało jakieś deficyty.

00:09:46

Poza tym Scotta mi lękowymi.

00:09:49

Problem polega też na tym, że najczęściej ich lęk nie koncentruje się tylko na jednej rzeczy. Jeżeli mamy do czynienia z kotem lękowym, to nawet przepracowanie lęku w danym zakresie nie stanowi dla nas gwarancji tego, że ten lęk nie wytworzy się za jakiś czas w jakimś innym kontekście.

00:10:07

Dlatego takie koty powinny być traktowane w bardzo delikatny i taki bardzo świadomy sposób, żeby nie doprowadzać do tego, że wyjdziemy z jednej traumy, ale za chwilę wejdziemy w jakąś następną, która znowu będzie nam.

00:10:21

Pogłębiała ten problem.

00:10:23

Jak wyglądają objawy lęku? To jest to o tyle trudne, że objawy lęku są właśnie mocno niespecyficzne. Głównie koncentrują się wokół tematu wycofania z codziennego funkcjonowania i lek, który się nasila, bo to też jest istotne, że lęk zazwyczaj narasta. Z czasem to nie są zachowania, które pojawiają się nagle w bardzo widocznej.

00:10:52

I takiej silnej.

00:10:53

Formie tylko lęk najczęściej sobie rośnie powolutku, jego poziom się podnosi i wraz z podnoszeniem się tego poziomu kot coraz bardziej wycofuje się z codziennego funkcjonowania aż do takiego momentu, w którym nie jest w stanie normalnie funkcjonować, nie jest w stanie wykonywać normalnych czynności. Co tlenkowy może mieć problemy na przykład z przyjściem do miejskiej w porze wykładane go poś.

00:11:19

Kilku co tlenkowy może powstrzymywać potrzebę pójścia do kuwety, może przetrzymywać mocz czy kał ze względu na to, że po prostu boi się ruszyć w skrajnych przypadkach koty lękowe nawet potrafią się w ogóle nie poruszać po domu, tylko na przykład wydalać pod siebie, siedząc cały czas w jednej pozycji w jednym miejscu, bo ich trauma jest tak silna.

00:11:42

To się szczególnie często zdarza w tych sytuacjach. Jeśli mamy do czynienia z grupą kotów i jednym kotem, który jest powiedzmy prześladowany przez resztę taki kot po prostu woli się nie poruszać w ogóle niż zaryzykować to, że ktoś.

00:11:58

Na niego napadnie. To są bardzo trudne sytuacje i.

00:12:04

Znalezienie tak naprawdę wyjścia z tego typu problemu zawsze musi być bardzo indywidualny, dobrane do konkretnego przypadku.

00:12:14

Czasami można pracować poprzez oddzielenie takiego zwierzaka. Czasami wręcz przeciwnie, co tlenkowy potrzebuje wsparcia? Bywa tak, że kot lękowy musi mieć wzorzec, za którym podąża i łatwiej jest mu się odnaleźć w towarzystwie człowieka.

00:12:30

Wtedy, kiedy obok jest 2 wspierającego zwierzę, dokładnie tak wydarzyło się w przypadku moich 2 tym czasu. Tymczasowa nych u niego iaków dymka i Popiołka, którzy pomimo tego, że byli braćmi, mieli zupełnie odmienne podejście do.

00:12:47

Tematu socjalizmu cyjne.

00:12:48

Co i o ile yy popiołek bardzo ładnie się socjalizować i przyzwyczaily do człowieka. Tyle domek był kotem, szalenie wycofanym i dobrze się czuł tylko przy bracie i w takiej sytuacji jedynym sposobem na to, żeby zapewnić mu dobre bytowanie w przyszłości było znalezienie im wspólnego domu i to jeszcze takiego domu, który uszanuje fakt tego, że kontakty tak naprawdę będzie miał głównie z po piorkiem, a dymek będzie kotem, który po prostu będzie sobie żył gdzieś na uboczu wspierany przez.

00:13:19

Obecność swojego.

00:13:20

Brata na szczęście dokładnie taki dom udało się znaleźć i oba kociaki zamieszkały tam, będąc szczęśliwymi zaopiekowany mi kotami. Ale tak naprawdę dobieranie odpowiednich rozwiązań do konkretnego przypadku potrafi być bardzo skomplikowane.

00:13:35

Trzeba brać bardzo dużo rzeczy pod uwagę i tak naprawdę bardzo pomaga nam właśnie możliwość ustalenia przyczyny lęku. Jeżeli nie mamy takiego takiej szansy, jeżeli pracujemy tylko na zasadzie świadomości powstawania lęku uogólnionego.

00:13:51

Jeżeli nie potrafimy powiedzieć, co ten lęk powoduje, to też musimy się liczyć z tym, że skutki naszej terapii behawioralnej będą gorsze.

00:13:59

Ponieważ behawioryzm nie zakłada się, że najlepsze efekty uzyskujemy wtedy, kiedy możemy bezpośrednio zlikwidować przyczynę danego zachowania. Natomiast jeśli nie znamy przyczyny bądź nie jesteśmy w stanie już jej wyprowadzić na prostą, to tak naprawdę zmagamy się tylko z efektami i działamy na zasadzie doraźnego rozwiązywania problemów.

00:14:20

O tym, w jaki sposób pracować z kocim lękiem, jakich metod używać i o to zadbać opowiem w naszym następnym spotkaniu, czyli w 3 odcinku historia o kocie Lękowych.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały